Komitete nuspręsta, kad žiniasklaida neturės šalinti neleistino turinio komentarų iš pasaulinių socialinių tinklų platformų (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X ir kt) bet kam paprašius ar panorėjus, pašalinto komentaro autorių nebus privaloma informuoti apie jo sukurto turinio ištrynimą, o tuo nepatenkinti komentarų autoriai galės ginčus spręsti ikiteismine tvarka, užuot iškart kreipęsi į teismą dėl neleistino turinio komentaro ištrynimo, kaip buvo pagal pirminį projekto rengėjų sumanymą.

Interneto žiniasklaidos asociacijos (IŽA) pirmininkės Linos Bušinskaitės teigimu, tai reiškia, kad pavyko išsaugoti dabar galiojančią tvarką ir žiniasklaidos priemonėms, turinčioms paskyras socialinių tinklų platformose, nebus nustatyta prievolė tarnauti pasaulinėms socialinių tinklų platformoms ir nuolat moderuoti bei šalinti neleistino turinio komentarų bet kam paprašius.

„Tai daryti bus privaloma, kaip ir dabar, tik gavus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nurodymus. Svarbu ir tai, kad nebelieka ir prievolės žiniasklaidai apie pašalintą komentarą pranešti jo autoriui, kas buvo absurdiška ir nelogiška“, – sako Lina Bušinskaitė.

Lina Bušinskaitė

Pasak jos, atsižvelgiant į IŽA pastabas, pakoreguota ir ginčų nagrinėjimo tvarka dėl pašalinto neteisėto turinio komentaro – atsirado galimybė komentarų autoriams ginčus spręsti ikiteismine tvarka. Prieš tai buvo numatyta, kad iškart galima kreiptis į teismą.

Po šio Ekonomikos komiteto sprendimo įstatymo projektas toliau bus svarstomas Seime.