Sveikata ar grožis?

Kaip matyti iš VVTAT nagrinėtų atvejų, klinikos ir su sveikatos priežiūros sektoriumi dirbančios reklamos agentūros pirmiausiai suklumpa ties klausimu, kas yra sveikatos priežiūros paslauga, o kas ne (sveikatos priežiūros paslaugų reklamai galioja griežtesni reikalavimai).

Atitinkamai ir paskutiniuose dviejuose nutarimuose VVTAT konstatavo, kad tam tikri šių klinikų reklamos epizodai pažeidžia Reklamos įstatymo reikalavimus, draudžiančius sveikatos priežiūros paslaugų reklamoje naudoti paciento vardą, pavardę, įvaizdį, remtis sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros specialistų ar jų profesinių organizacijų rekomendacijomis. Tuo tarpu kiti – yra leistini, nes skirti klinikų teikiamų grožio (kosmetologijos) paslaugų reklamai.

Atskiriant, kas yra sveikatos, o kas yra grožio paslaugų reklama, ypač daug painiavos kyla tuomet, kai sveikatos priežiūros įstaiga vienu metu teikia ir sveikatos priežiūros paslaugas, ir grožio (kosmetologijos) paslaugas. Tokiu atveju reikia praktiškai „chirurginio“ teisinio tikslumo atskirti, kada ta pati klinika remtis paciento įvaizdžiu gali, o kada – griežtai ne.

Šiuo aspektu VVTAT nutarimuose galima rasti nemažai teisinių užuominų dėl sveikatos vs. grožio paslaugų atskyrimo.