Nuo liepos 1 d. žurnalistai galės neatlygintinai gauti duomenis iš registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojo.

Ketvirtadienį įsigaliojo Seimo priimtos tai reglamentuojančios Visuomenės informavimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisos.

Pagal įsigaliojusius pakeitimus, žurnalistas turės teisę viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, su kuriuo žurnalistą sieja sutartiniai santykiai, vardu neatlygintinai gauti šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus duomenis ir informaciją iš registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo.

Visuomenės informavimo įstatymo pataisomis suteikiama galimybė žurnalistams nemokamai naudotis trijų registrų – Juridinių asmenų, Nekilnojamojo turto ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos – aktualiais ir istoriniais duomenimis.

Įstatymu užtikrinama teisė neatlygintinai gauti duomenis iš registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo nebūtų suteikta, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, kurio vardu žurnalistas prašo pateikti duomenis ir kuriam rengia ketinamą skelbti informaciją, turi tris ar daugiau galiojančius rimtus profesinius pažeidimus arba yra priskirtas profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų kategorijai.

Neatlygintino duomenų teikimo žurnalistams atveju duomenų teikimo sąnaudos registro ir valstybės informacinės sistemos tvarkytojui bus kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis, taikant šiuo metu galiojantį Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytą kompensavimo mechanizmą.

Visuomenės informavimo įstatymo pataisas Seimas priėmė šių metų balandžio 15 d.

Už naujas įstatymo nuostatas, kuriomis siekiama užtikrinti visuomenės atvirumą ir teisę gauti teisingą, tikslią ir nešališką informaciją, balsavo 103 Seimo nariai, prieš – vienas, susilaikė trys parlamentarai.

ELTA