Baigiantis 2023 m. patvirtinta Fondo administracijos struktūra ir fondo darbuotojų pareigybių sąrašas. Suformuota fondo taryba, kuri išsirinko pirmininką ir pavaduotoją, patvirtino darbo reglamentą bei ekspertų atrankos taisykles.

Kviečia aktyviai dalyvauti ekspertų atrankoje

Gruodžio antroje pusėje paskelbtas viešas Fondo ekspertų atrankos konkursas, kuriame kviečiami dalyvauti nustatytus kriterijus atitinkantys asmenys. Su konkurso sąlygomis susipažinti ir dalyvauti atrankoje galima čia.

Ekspertais tapę pareiškėjai atliks svarbų vaidmenį puoselėjant žiniasklaidos kokybę ir įvairovę, įtvirtinant ir stiprinant etikos standartus. Jie ženkliai prisidės prie kokybiškos ir objektyvios žiniasklaidos aplinkos kūrimo.

„Norėčiau pakviesti visus pilietiškus asmenis aktyviai dalyvauti konkurse. Ieškome ekspertų, kurie vertins paraiškas kultūrinės, regioninės, naujienų, tiriamosios ir šviečiamosios žurnalistikos, tautinių mažumų kalbomis rengiamos ir lietuvių išeivijos (diasporos) žiniasklaidos, medijų ir informacinio raštingumo, informacinio saugumo, bei visuomenės atsparumo stiprinimo srityse. Jūsų darbas bus itin svarbus kokybiškai ir objektyviai vertinant fondui pateiktas paraiškas. Nors ekspertams teks ir didelė atsakomybė dėl pateiktų vertinimų, tačiau jais pradėsiantys dirbti asmenys turės ir unikalią galimybę dar giliau pažvelgti į Lietuvos žiniasklaidos situaciją“, – sako Medijų rėmimo fondo direktorius Ruslanas Iržikevičius.

Ruslanas Iržikevičius

Nors pirmieji kvietimai – ne anksčiau vasario, jiems reikia ruoštis jau dabar

Fondo taryba jau dabar intensyviai kuria programas, pagal kurias Fondas skirs paramą viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų projektams ir veiklai. Tarybos pirmininkas Gytis Norvilas teigia: „Dėl įvairiausių priežasčių fondo steigimo ir kūrimo procesas užsitęsė. Suprantame, kad tai kelia nerimą visai žiniasklaidos bendruomenei, o ypač – sunkiausiai besiverčiančiai kultūrinei bei regioninei žiniasklaidai. Visa tai matome, suprantame ir jaučiame.

Niekas ir nežadėjo, kad bus lengva. Esamoje situacijoje taryba intensyviai dirba, rengia reikiamus dokumentus, gaires ir dar visą eilę sklandžiai fondo veiklai užtikrinti būtinų dokumentų. Su šiuo naujuoju fondu sieta daug lūkesčių, įdėta daug darbo, ieškota sprendimų ir kompromisų. Tačiau svarbiausiu prioritetu manome esant kokybę, kuriai pasiekti reikia laiko, kuris ne mūsų pusėje. Ieškome ir pagreitintų konkursų skelbimo variantų, tad visų prašome supratimo, o ir būti pasiruošus būsimiems šaukimams.“

Fondo atstovai ragina žiniasklaidos atstovus jau dabar aktyviai ruoštis rengiamiems kvietimams teikti paraiškas, pirmieji gali būti paskelbti dar vasario mėnesį. „Nors procesai ir vėluoja, bet darbai vyksta. Todėl norėtume perspėti ruoštis būsimiems kvietimams, kuriuos, tikimės paskelbti ne anksčiau vasario mėnesio“, – sako R. Iržikevičius.

Ieškoma ir kitų fondo administracijos darbuotojų

Šiuo metu fondas kuria savo administraciją ir kviečia prie komandos prisijungti patarėją, finansininką ir tris projektų koordinatorius.

„Kviečiame tuos, kurie savo patirtį gali pritaikyti kurdami Lietuvos žiniasklaidos lauką. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kokybei bei aukštiems etikos standartams, politiniam neutralumui, įvairovei bei naujovėms. Tad jei norite tiesiogiai dalyvauti procesuose, kurie skatins žiniasklaidos pliuralizmą, nuomonių ir tautinių kultūrų įvairovę, socialiai reikšmingos, kultūrą skatinančios informacijos prieinamumą visuomenėje – prisijunkite prie mūsų. Bus daug iššūkių, taigi ieškome žmonių, kurie būtų pasiruošę prasmingai misijai“, – kviečia fondo direktorius R. Iržikevičius.