Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga (LRVS) ir Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas (VIKO VF) pasirašė oficialią organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.

Ši sutartis suteiks galimybę šalims bendradarbiauti užtikrinant veiksmingą profesinės srities (komunikacijos, ryšių su visuomene) ir mokslo sąveiką, kuriant palankias sąlygas profesinės srities plėtrai ir RsV prestižo stiprinimui Lietuvoje.

„Naujoji Lietuvos valdžia ryžosi svarbiam žingsniui – aukštojo mokslo tinklo pertvarkai. Kol MOSTOS atlikto aukštųjų mokyklų potencialo tyrimo duomenimis prasčiausiai įvertintuose universitetuose ir kolegijose verda aistros, stipriausios aukštosios mokyklos nuosekliai dirba, kad studijų kokybe būtų patenkinti visi: ir dėstytojai, ir studentai, ir darbdaviai. Vilniaus kolegijos ir Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga tai patvirtino, pasirašydamos bendradarbiavimo sutartį“, - sakė VIKO VF dekanė Danutė Rasimavičienė.

„LRVS, pasirašydama bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus kolegija, siekia prisidėti prie efektyvesnio ir kokybiškesnio komunikacijos ir ryšių su visuomene specialistų ugdymo Lietuvoje, populiarinti ryšių su visuomene sritį ir auginti bei puoselėti profesionalų bendruomenę. Kurti ir plėtoti bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis ryšių su visuomene specialistus, yra vienas iš LRVS veiklos programos 2017-2018 m. uždavinių“, – sakė LRVS Tarybos pirmininkė Lina Jakučionienė.

Pirmininkės teigimu, LRVS nariai turės galimybę vesti VIKO VF paskaitas, seminarus, perteikdami savo mentorystės, viešojo kalbėjimo, prezentavimo ir kitas kompetencijas. Be to, RsV profesionalai galės teikti siūlymus dėl ryšių su visuomene studijų programos, dalintis ryšių su visuomene patirtimi su studentais.

Taip pat sutartyje numatyta bendradarbiauti organizuojant studentų praktikas, bendrus komunikacijos, ryšių su visuomene srities renginius, inicijuojant, siūlant temas ir vykdant mokslo ir taikomuosius tyrimus bei juos populiarinant.

M360