LRT taryba trečiadienį skelbia viešą konkursą generalinio direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki gegužės 19 d. 17 val., nurodoma LRT pranešime žiniasklaidai.

„Taryba vakar vykusio posėdžio metu priėmė nutarimą dėl naujo konkurso paskelbimo. Posėdyje patvirtinome viešo konkurso eiti LRT generalinio direktoriaus pareigas tvarkos aprašą, kurį papildėme punktais, kurie, mūsų nuomone, leis užtikrinti dar didesnį konkurso viešumą. Naujame apraše numatyta, kad po dokumentų pateikimo, kandidatų pavardės yra viešai skelbiamos. Taip pat viešai bus skelbiamos ir kandidatų penkerių metų veiklos programų santraukos“, – teigia LRT tarybos pirmininkas Eugenijus Valatka.

Konkurso apraše nurodyta, kad į LRT generalinio direktoriaus poziciją pretenduoti gali Lietuvos Respublikos piliečiai, įgiję aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, turintys ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį, turintys nepriekaištingą reputaciją, kaip nustatyta LR valstybės tarnybos įstatyme bei atitinkantys kitus konkurso apraše nustatytus reikalavimus.

Pranešama, kad pretendentai, atitinkantys apraše nurodytus reikalavimus ir laiku pateikę dokumentus, turės pristatyti 5 metų veiklos programą ir atsakyti į LRT tarybos narių klausimus.

Su Viešojo konkurso viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija generalinio direktoriaus pareigas eiti aprašu susipažinti galima portale lrt.lt.

ELTA primena, kad LRT generalinį direktorių konkurso būdu skiria 12 narių LRT taryba. Tarybai šiuo metu vadovauja Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius Eugenijus Valatka.

Kovo mėnesį įvykusiuose LRT generalinio direktoriaus rinkimuose, iš šešių kandidatų, dėl nepakankamai surinkto balsų kiekio, nebuvo išrinktas nei vienas.

Įvykdžius du balsavimo turus nei vienas iš kandidatų pirmame ture nesurinko daugiau nei 7 balsų. Antrajame ture kandidatai surinko po vienodą balsų skaičių. Portalo Lrytas.lt pateiktais duomenimis, šie kandidatai, tai – dabartinė LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė ir Aistis Zabarauskas.

Dabartinė LRT vadovė M. Garbačiauskaitė-Budrienė penkerių metų kadenciją pradėjo 2018-aisiais.

ELTA