Vis labiau suvokiama komunikacijos vertė

Naujausi kasmet visoje Europoje atliekamo „European Communication Monitor“ (ECM) 2018 tyrimo rezultatai patvirtina, kad didėja komunikacijos vertės suvokimas organizacijose. Beveik 77 proc. komunikacijos specialistų Europoje mano, kad aukščiausias įmonės, kurioje arba su kuria dirbama, vadovas supranta komunikacijos vertę. Pastebima tendencija, kad komunikacijos vertę vis labiau supranta ir atskirų įmonės padalinių vadovai. Viena iš priežasčių – strateginiai iššūkiai, kuriuos organizacijoms ir patiems komunikacijos profesionalams kelia šiandieninė informacinė aplinka. Efektyvus atsakas į šiuos iššūkius yra galimas tik komunikaciją planuojant ir vykdant strateginiu lygmeniu.

Komunikacijos strategija lygu verslo strategija

Poreikį priartinti komunikaciją prie organizacijos strateginės šerdies atspindi ir ECM tyrimo duomenys. Jie rodo, kad tarp trijų didžiausių komunikacijos sektoriui kylančių iššūkių jau ne vienerius metus yra ir būtinybė susieti įmonės komunikaciją su verslo strategija. Šį iššūkį kaip svarbiausią paminėjo 38 proc. Europos komunikacijos specialistų. Daugelis ekspertų taip pat sutinka, kad komunikacija šiandien jau turėtų būti matoma kaip strateginės reikšmės verslo funkcija, o ne išvestinė, paprasčiausiai prekės ženklus palaikanti disciplina.

Dėl to integruoti strateginius komunikacijos tikslus ir užduotis į bendrą verslo strategiją tampa vis svarbiau. Tai reiškia, kad komunikacijos specialistai nebegali paprasčiausiai vadovautis ir remtis iš aukščiau „nuleista“ verslo strategija – jie turi ir patys prisėdėti prie jos kūrimo. Tą, be abejo, gali padaryti tik ryžtingi lyderiai.

Lyderystės svarba

Tyrimai Europoje rodo, kad komunikacijos profesionalų lyderystės svarba vis labiau išryškėja, o lyderystės potencialas dažniau išnaudojamas. 63 proc. apklaustų komunikacijos srities atstovų savo įmonėje aukščiausią poziciją užimantį komunikacijos profesionalą mato esant puikiu lyderiu. Likusieji laikosi nuomonės, kad lyderystės srityje dar yra kur tobulėti. Galbūt tokie rezultatai yra sau ir kolegoms keliamų itin aukštų standartų atspindys, tačiau kartu ir priminimas, kad erdvės plėsti savo lyderystės kompetencijas tikrai yra.

Juolab, kad poreikis demonstruoti lyderystę šiandien yra kaip niekad didelis. Nepaliaujama skaitmenizacija ir sparčiai evoliucionuojantys socialiniai tinklai, informacijos greitis, komunikacijos kanalų gausa, svyruojantis pasitikėjimas tradicine žiniasklaida ir naujienomis apskritai, beprecedentės grėsmės reputacijai, tarsi pro padidinamąjį stiklą stebima įmonių socialinė atsakomybė – visa tai reikalauja komunikaciją traktuoti kaip integralią ir gyvybiškai svarbią kiekvienos organizacijos veikimo dimensiją. Formuoti tokį požiūrį turėtų komunikacijos lyderiai, gebantys vesti ne tik savo padalinį, bet ir visą organizaciją į priekį.

Nuo to, kaip sėkmingai komunikacijos profesionalams pavyks demonstruoti lyderystę ir įveikti minėtus iššūkius, didele dalimi priklauso verslų ir organizacijų, su kuriomis jie dirba, sėkmė. Tai naujas etapas ir galimybės visam komunikacijos sektoriui, kurio profesionalams – pats metas imtis iniciatyvos ir parodyti, ką gali efektyvi ir koja kojon su verslo tikslais žengianti komunikacija.