Specialiai miesto Tarybos sudaryta komisija iki gruodžio 10 d. turi suformuluoti ir pateikti išvadas dėl Klaipėdos prekinio ženklo atnaujinimo aplinkybių.

Kol kas, pasak komisijos pirmininko Artūro Šulco, nėra aiškumo, nes yra daug klaustukų, o kai kurie surinkti faktai prieštarauja vieni kitiems.

Komisijos tikslas yra išnagrinėti Klaipėdos prekės ženklo atnaujinimo aplinkybes - paslaugos pirkimo, sutarties sudarymo ir įvykdymo, nustatyti, kokios institucijos laikytinos atsakingos už galimai netinkamą šio ženklo atnaujinimo procedūros vykdymą.

Pasak A. Šulco, komisijos darbas jau artėja prie to, kad teisininkai galės ruošti išvadą. Praėjusią savaitę komisijos posėdyje į klausimus atsakinėjo Informavimo ir e. paslaugų skyriaus vedėja Vilija Venckutė-Palaitienė, buvęs mero patarėjas Albertas Barauskas ir Įvaizdžio komisijos pirmininkė Nijolė Laužikienė.

Šiandien, trečiadienį, komisijos posėdyje laukiama Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, kurio atsakymai į klausimus, tikimasi, sudės visus taškus.

„Kaip matome iš kilogramą sveriančios medžiagos, Saulius Budinas yra tas žmogus, kuris dėjo parašus ant beveik visų dokumentų, kurie susiję su šiuo dalyku - ir sutartį pasirašė, ir priėmimo-perdavimo aktus, ir t. t. Norime išklausyti jo nuomonę ir tada jau aptarsime komisijos išvadas“, - sakė A. Šulcas.

Prieštaringi dalykai

Komisijos pirmininko teigimu, išsiaiškinta, kad sutartis su UAB „Alora“ buvo sudaryta 3 mėnesiams, bet jau per pirmas dvi savaites turėjo būti atnaujintas prekės ženklas.

„Kadangi po dviejų savaičių jau pasirašyta paslaugų priėmimo-perdavimo sutartis, prekės ženklas jau turėjo būti atnaujintas. Nes kiti du etapai kalba apie komunikacijos planą ir kitus dalykus. Bent iš pirmo žvilgsnio akivaizdu, kad gyvenimas ėjo savo keliu, o dokumentai, procedūros ir pinigai - savais keliais“, - pastebėjimus vardijo A. Šulcas.

Komisija prie tyrimo medžiagos pridėjo ir UAB „Alora“ išplatintą viešą laišką, kuriame Savivaldybės administracijai metami kaltinimai melagingos informacijos skleidimu. Kadangi tuo metu, kai laiškas buvo išplatintas, administracijos direktorius atostogavo, šiandien jo bus prašoma pakomentuoti ir tuos „Aloros“ teiginius.

„Bus prašoma paaiškinimo dar ir dėl to, kad pačios administracijos medžiagoje yra daug prieštaravimų, veiksmuose yra daug prieštaringų dalykų, kurie nesutampa. Tarkime, vienai institucijai atsakoma vienaip, kitai - kitaip. Vienur sakoma, kad negalima sutarties nutraukti, kitur jau sutartis vienašališkai nutraukiama. Dar akivaizdu, kad pati administracija atsakymuose komisijai pripažįsta, kad sutartį reikėjo pratęsti, nes pačioje administracijoje strigo procesai“, - dėstė A. Šulcas.

Kaltinimus neigia

Savivaldybės administracija praėjusią savaitę „Vakarų ekspresui“ pateikė savo poziciją dėl UAB „Alora“ viešame laiške išdėstytų teiginių, esą naujasis ženklas „K Klaipėda“ jau įregistruotas, kad sutarties su „Alora“ Savivaldybė negalėjo nutraukti, nes ji neva jau buvo pasibaigusi, kad Savivaldybė naudoja dar vieną „Aloros“ kurtą ženklą, už kurį neatsiskaitė, ir t. t.

„Nesutinkame su UAB „Alora“ viešame laiške išdėstytais teiginiais bei pateikta faktų interpretacija, laikome, kad toks atviras laiškas yra galimai papildoma spaudimo priemonė tiekėjui siekiant savo tikslų„, - buvo teigiama Informavimo ir e. paslaugų skyriaus pateiktame Savivaldybės administracijos atsakyme.

Savivaldybės specialistai nurodė, kad ženklo plagijavimo faktą pagrindė vieša informacija apie dviejų ženklų panašumą, o procedūros dėl ženklo įregistravimo esą nėra atliktos. Taip pat, pasak administracijos, neteisinga „Aloros“ informacija ir apie tai, kad sutartis jau buvo pasibaigusi.

„Ženklo kūrėjai neteisingai informavo, nes sutartis nebuvo baigta vykdyti. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo, todėl užsakovas turėjo teisę nutraukti sutartį. Pagal šios sutarties 4 punktą, paslaugos turėjo būti suteiktos per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 2018 m. sausio 22 d. sutartis pratęsta papildomu susitarimu trijų mėnesių laikotarpiui“, - nurodyta atsakyme.

Įmonė „Alorus“ viešame laiške teigė, kad buvo apkaltinta plagiatu ir iš jos reikalaujama grąžinti pinigus, kurie buvo sumokėti „už kitą atliktą darbą, o ne už K ženklą„. Tačiau administracija tikino, kad su „Alora“ buvo pasirašyta viena sutartis - 2017 m. spalio 23 d. Jos objektas - prekės ženklo „Klaipėda laisvu stiliumi“ atnaujinimo paslaugos.

„Jokių kitų darbų nei buvo prašoma atlikti, nei už juos mokama. Vykdant minėtą sutartį už tiekėjo suteiktas paslaugas 2017 metais buvo sumokėta 16 305 Eur., iš kurių už atnaujinto ženklo parengimą - 6 655 Eur., už ženklo naudojimo vadovo parengimą - 9 650 Eur. Atsiradus informacijai, kad prekės ženklas galimai nėra unikalus, siekiama tiekėjui sumokėtą sumą susigrąžinti“, - nurodo Savivaldybė.

Ženklo kūrėjai taip pat aiškino, kad Savivaldybei buvo patarta surengti ženklo oficialų pristatymą visuomenei, tačiau esą į rekomendacijas nebuvo atsižvelgta. Savivaldybės teigimu, UAB „Alora“ pateikė komunikacijos priemonių kalendorių, tačiau dėl vėlavimo pateikti būtinus darbus jo įgyvendinimo laikotarpis pasislinko mažiausiai mėnesiu: „UAB „Alora“ minimos priemonės jame nėra. Paskelbus pranešimą apie atnaujintą ženklą, viešai pasigirdo abejonių dėl ženklo autentiškumo ir ženklo naudojimas buvo sustabdytas, todėl jokie ženklo pristatymo darbai net nebuvo atlikti.“

„K Klaipėda“ ženklo kūrėjai viešai paskelbė, kad jie sukūrė ir ženklą „Klaipėda 2030", bet esą už jį neatsiskaityta ir Savivaldybė jį naudoja neteisėtai.

Savivaldybės administracijos teigimu, su „Alora“ nebuvo jokių sutartinių santykių dėl ženklo „Klaipėda 2030" sukūrimo, todėl bet kokios UAB „Alora“ pretenzijos šiuo klausimu laikomos nepagrįstomis. Teigiama, kad Klaipėdos ekonominės plėtros strategiją rengė UAB „Ernst&Young Baltic“. Strategijos rengimo darbai buvo vykdomi specializuotose teminėse grupėse, kurios dirbo visuomeniniais pagrindais, o ženklas „Klaipėda 2030“ atsirado kaip rinkodaros grupės pasiūlytas laikinas sprendimas informacijos sklaidai.

Pirmas įspūdis - nekoks

A. Šulcas pabrėžė, kad laikinoji komisija nesikiš į teisinius procesus, bet pirmas įspūdis - kad ženklo atnaujinimo procedūros buvo pažeistos.

„Tai konstatavo ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Šis ir kiti dalykai rodo, kad administraciniai, teisiniai, procedūriniai dalykai tikrai nebuvo tvarkingi, kaip ir pati istorija. Jeigu senasis prekės ženklas turėjo būti atnaujinamas iš pat pradžių, o jis atnaujinamas tik praėjui pusei metų nuo sutarties pasirašymo, o ir atsiskaitymai padaryti anksčiau, tautai pateiktas kitas ženklas. Bent jau kai kurių komisijos narių nuomone, tame galima įžvelgti ir kriminalo. Gali būti, pabrėžiu, gali būti, kad reikės prašyti teisėsaugos pagalbos“, - komentavo komisijai vadovaujantis A. Šulcas.

Jo teigimu, net jeigu visos procedūros būtų atliktos tinkamai, dar kyla klausimas dėl pačios paslaugos kokybės. Mat sukurtas prekės ženklas, kuris yra nenaudojamas, sulaukta visuomenės pasipriešinimo.

„Vadinasi, pinigai išleisti, o dalyku naudotis negali. Kai kurių komisijos narių nuomone, kyla klausimas dėl konkrečių asmenų materialinės atsakomybės ir Savivaldybei padarytos materialinės bei moralinės žalos. Yra toks diskursas. Tačiau noriu pabrėžti, kad tai yra atskirų komisijos narių nuomonės. Komisijos išvados dar nėra suformuluotos“, - akcentavo A. Šulcas.

Patiria spaudimą

Komisijos išvados bus pateiktos miesto Tarybai. Ji ir turės spręsti, kokių veiksmų bus imtasi dėl asmenų, kurie galimai padarė pažeidimus.

A. Šulco teigimu, V. Venckutė-Palaitienė komisijai nurodė, kad Savivaldybė ruošiasi užsakyti ažiotažą sukėlusio prekės ženklo ekspertizę. Tai savaime reiškia dar papildomas išlaidas.

„Kol kas viskas yra klausimai. Galbūt administracijos direktorius į visus klausimus atsakys ir išeis su nimbu virš galvos“, - svarstė A. Šulcas.

Komisijos pirmininkas pabrėžė tai, kad komisija dėl šio tyrimo patiria tam tikrą spaudimą. Esą vienas Seimo narys viešai reikalauja nutraukti šį tyrimą, taip pat sulaukiama ir kitokių viešų pagąsdinimų.