Daug abstraktybių ir mažai konkretumo

Vyriausybės kanceliarija skelbia norinti įsigyti preliminariai 50 nuotraukų, kurias tiekėjas turės nufotografuoti ir retušuoti arba įsigyti iš kitų autorių ne senesnes nei 2 metų nuotraukas. Kiekviena nuotrauka turės reprezentuoti vieną iš keturių Strategijos sričių – ekonomikos, talentų pritraukimo, kultūros ar valdymo.

Esminė užduotis atrodo aiški, tačiau klausimai ima kilti skaitant techninės specifikacijos detales.

„Ten yra daug skambių ir nieko nereiškiančių žodžių, tokių kaip „akcentuojamas bendradarbiavimas ir atvirumas“, „atspindėti vertybes“ ir kitos neva moderniai skambančios frazės, bet realybėje tai neturi nieko bendra su technine speficikacija. Be to, sąlygos prieštarauja pačios sau. Pavyzdžiui, aiškinama apie „nuotraukose rodomus žmones“, bet nepasakyta konkrečiau, kokie tai turi būti žmonės, pavyzdžiui, vieši asmenys ar samdyti modeliai? Juk tai daug svarbiau. Pozuotai ar natūraliai? T.y., konkretumo ar dalykiškumo – nulis“, – komentavo A. Didžgalvis.

Jo nuomone, surašytos sąlygos yra tiesiog neprofesionalios: „Pavyzdžiui, sakoma, neva turi būti ankstyvas rytas arba naktis ir pan. Tai gal būtent tuos portretus paveiksluoti naktį? Arba tokie dalykai, kaip „raiška 300 dpi“ išvis rodo, kad rašė neišmanantis žmogus – 300 dpi galima pakeisti keliais klektelėjimais, kai tuo tarpu nenurodyti nei nuotraukų dydžiai, nei formatas – nieko realiai nenurodyta“.

„Kas čia per „galima redaguoti, bet turi būti natūrali“? Kaip jie tai įsivaizduoja? Pavyzdžiui, nuotraukos apkarpymas, iškadravimas yra akivaizdi redakcija. Tarkime, Cartier-Bresson'as buvo prieš ją, nes laikė tai nenatūralumu. Tai ką dabar, nekadruoti, atiduoti kaip nupaveiksluota viską? Arba, pavyzdžiui, paveiksluoji panoramą – tai kaip joje „išryškinti pagrindinį dėmesio objektą (žmogų ar daiktą)? “, – klausimus apie nelogiškai skambančius reikalavimus kėlė fotografas.

A. Didžgalviui taip pat keista atrodo ir sąlyga, kad tiekėjas vietas/objektus/aplinkybes derina su užsakovu. „Dar vienas absurdas. Tai kaip tuomet planuoti fotosesiją, keliones ar panašiai, dalyvaujant konkurse? Pirma tu pasižadi, įsipareigoji, o tik tuomet po to derini?“, – stebėjosi jis.

Užduotys atrodo realiai neįgyvendinamomis

Be to, kad surašytos, jo nuomone, neįgyvendinamos sąlygos, dar blogiau jam atrodo taip, kad pagal jas bet kuris vyriausybės kanceliarijos viešųjų pirkimų arba kito skyriaus darbuotojas gali sakyti, kad bet kuri iš 50 nuotraukų neatitinka iš anksto suformuluotų kriterijų ir bus teisus.

„Ką sako punktas 6.2? Jis sako, kad kiekviena iš tų maždaug 50 nuotraukų turi atikti keturias visiškai konkrečias sąlygas, kurios nurodytos žemiau. Pabandykite atrasti nors vieną tokią nuotrauką „Delfi“, „Google“ ar bet kur kitur“, – ironizavo jis.

Minimame punkte nurodoma, kad kiekviena nuotrauka turi atitikti Strategijos koncepciją ir vizualinį toną:

6.2.1. Nuotraukose turi būti akcentuojamas bendradarbiavimas ir atvirumas.

6.2.2. Nuotraukų tonas turi atspindėti Lietuvos visuomenės vertybes: veržlumą, siekį tobulėti, laisvę kurti ir ryšį su gamta.

6.2.3. Nuotrauka turi atspindėti modernios, šiuolaikiškos Lietuvos profilį ir pasakoti apie ekonomiką, talentų pritraukimą, kultūrą ir valdymą.

6.2.4. Nuotraukose turi būti rodomi žmonės ir jų santykis su aplinka – kitais žmonėmis, jų veikla (kūryba, atlikimu, inovacijų kūrimu ir pan.) ar aplinkos kontekstu (pavyzdžiui, atspindimas žmogaus ryšys su gamta).

A. Didžgalvis svarstė, kad galbūt šios sąlygos surašytos taip, kad kilus nesklandumams niekam nei asmeniškai, nei kuriam nors skyriui netektų prisiimti atsakomybės.

„Surašyta taip, kad niekaip neišeitų apkaltinti nei bendrai Vyriausybės kanceliarijos, nei viešųjų pirkimų ar komunikacijos skyrių, o jau, apsaugok Viešpatie, konkrečių žmonių. Tokiu būdu už viską yra atsakingas tik tiekėjas, o jeigu tiksliau – tai tiekėjo asmeniniai santykiai su LRVK asmenimis, atsakingais už vykdymą“, – kalbėjo jis.

„Kitaip tariant, pavyzdžiui, jei kilo ginčas dėl kokios nors nuotraukos, tu nepasiduodi ir sakai, kad viskas čia gerai, o tavęs reikalauja, pavyzdžiui, perdaryti viską nemokamai – tu neperdarai, o tada jie gali tiesiog paimti ir nutraukti sutartį. Truputį primena pasaką „Eglė Žalčių Karalienė“, kad visų pirma gauni neįgyvendinamas užduotis, tačiau netgi jeigu jas kaip nors stebuklingai realizuoji, tai vis tiek dar nieko nereiškia“, – piktinosi fotografas.

LRVK: visi suinteresuoti galėjo pateikti savo pastebėjimus

Lietuvos vyriausybės komunikacijos departamentas atsiųstame komentare aiškina, kad reikalavimai vaizdo klipo ir nuotraukų sukūrimo paslaugoms buvo parengti vadovaujantis ir siekiant įgyvendinti Lietuvos pristatymo užsienyje 2020-2030 m. strategiją ir Lietuvos pristatymo užsienyje vizualinės tapatybės gaires: Išsamiau su šiais dokumentais galite susipažinti čia. Daugelis šio pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų rėmėsi būtent šiais dokumentais ir juose pateikta šalies pristatymo koncepcija, su kuria rekomenduojame susipažinti, norint geriau suprasti, kokios turėtų būti nuotraukos“.

„Prieš skelbiant šį pirkimą, pirkimo techninė specifikacija buvo paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje konsultacijai su rinka, kurios metu visi suinteresuoti dalyvauti pirkime galėjo užduoti klausimus ir pateikti pastebėjimus techninei specifikacijai. Pasiūlymų ar klausimų paslaugų techninei specifikacijai nebuvo sulaukta. Tačiau ir šiame etape galime pateikti atsakymus į kilusius klausimus. Vis tik tai, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas turėtų vykti naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. Atsižvelgiant į tai, prašytume klausimus užduoti šioje sistemoje. Į kilusius klausimus mielai pateiksime paaiškinimus ir patikslinimus sistemoje, kad jie būtų matomi visiems suinteresuotiems dalyvauti pirkime“, – rašoma komentare.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės