Europos Komisija priėmė Europos žiniasklaidos laisvės aktą – naują taisyklių rinkinį, kuriuo siekiama apsaugoti žiniasklaidos pliuralizmą ir nepriklausomybę Europos Sąjungoje.

Į siūlomą reglamentą yra įtrauktos apsaugos nuo politinio kišimosi į redakcinius sprendimus ir nuo žurnalistų sekimo priemonės.

Europos žiniasklaidos laisvės akte daugiausia dėmesio skiriama visuomeninės žiniasklaidos nepriklausomumui ir stabiliam finansavimui, taip pat žiniasklaidos nuosavybės ir valstybinės reklamos paskirstymo skaidrumui. Jame taip pat nustatomos priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti redaktorių nepriklausomumą ir atskleisti interesų konfliktus.

Taip pat šiuo aktu bus sprendžiamas žiniasklaidos koncentracijos klausimas ir sukuriama nauja nepriklausoma Europos žiniasklaidos paslaugų valdyba, sudaryta iš nacionalinių žiniasklaidos institucijų. Komisija taip pat priėmė papildomą rekomendaciją, kuria siekiama skatinti redakcijų nepriklausomumo vidaus apsaugos priemones.

Reglamente taip pat numatyta žiniasklaidos turinio internete apsauga. Remiantis Skaitmeninių paslaugų aktu, į Europos žiniasklaidos laisvės aktą įtrauktos apsaugos nuo nepagrįsto žiniasklaidos turinio, sukurto laikantis profesinių standartų, pašalinimo priemonės. Tais atvejais, kurie nesusiję su sistemine rizika, pavyzdžiui, dezinformacija,didžiosios interneto platformos, ketinančios pašalinti tam tikrą teisėtą žiniasklaidos turinį, kuris laikomas prieštaraujančiu platformos politikai, turės informuoti žiniasklaidos paslaugų teikėjus apie priežastis, kol toks pašalinimas įsigalios. Bet kokius žiniasklaidos paslaugų teikėjų pateiktus skundus tos platformos turės nagrinėti pirmumo tvarka.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourová, atsakinga už vertybes ir skaidrumą, sakė: „Pastaraisiais metais matėme įvairių formų spaudimą žiniasklaidai. Pats laikas imtis veiksmų. Turime nustatyti aiškius principus: nė vienas žurnalistas neturėtų būti šnipinėjamas dėl savo darbo; jokia viešoji žiniasklaida neturėtų būti paversta propagandos kanalu. Būtent tai šiandien pirmą kartą siūlome: bendrus saugiklius žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui ES apsaugoti.“

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas pridūrė: „ES yra didžiausia pasaulyje demokratinė bendroji rinka. Žiniasklaidos bendrovės atlieka labai svarbų vaidmenį, tačiau susiduria su mažėjančiomis pajamomis, grėsmėmis žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui, labai didelių interneto platformų atsiradimu ir skirtingų nacionalinių taisyklių kratiniu. Europos žiniasklaidos laisvės akte numatytos bendros ES lygmens apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti nuomonių įvairovę ir tai, kad mūsų žiniasklaida galėtų veikti be jokio kišimosi, nesvarbu, ar ji būtų privati, ar valstybinė. Naujoji Europos priežiūros institucija skatins veiksmingai taikyti šias naujas žiniasklaidos laisvės taisykles ir tikrins žiniasklaidos koncentraciją, kad ji netrukdytų pliuralizmui.“

M360