Slapukams naudoti būtinas aktyvus sutikimas

ESTT sprendė, ar svetainės naudotojas turi aktyviai sutikti, kad jo įrenginyje būtų įdiegiami ir naudojami slapukai, kurie leistų pateikti asmeniškai pritaikytą reklamą, tai yra ar galima laikyti, kad sutikimas įdiegti ir naudoti slapukus įrenginyje yra gautas, jei interneto svetainėje langelis, nurodantis, kad svetainės naudotojas sutinka, yra iš anksto pažymėtas, o norėdamas atsisakyti slapukų asmuo turi nuimti iš anksto pažymėtą varnelę. Šiuo klausimu į ESTT kreipėsi Aukščiausiasis federalinis teismas (Vokietija), sprendęs ginčą tarp Vokietijos vartotojų organizacijų federacijos ir bendrovės „Planet49“.

Teikdamas išvadas ESTT rėmėsi ES direktyvomis, kuriose nurodyta, kad slapukus galima įrašyti ir naudoti tik gavus aiškų sutikimą. ESTT nurodė, kad jei sutikimas su slapukų naudojimu yra iš anksto pažymėtas, neįmanoma objektyviai išsiaiškinti, ar svetainės naudotojas nenuimdamas varnelės sutiko, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Negalima atmesti galimybės, kad naudotojas nėra perskaitęs ar net pastebėjęs papildomos informacijos žymimajame langelyje. ESTT pabrėžė, kad aiškų sutikimą asmuo gali duoti tik aktyviais veiksmais.

Daugiau informacijos naudotojui apie jo duomenų tvarkymą

ESTT taip pat sprendė dėl informacijos, kuri turi būti teikiama interneto svetainių naudotojams – ar būtina įtraukti informaciją apie slapukų veikimo trukmę ir trečiuosius asmenis, turinčius prieigą prie slapukų. Nors pasitelkiant slapukus gali būti tvarkomi ne tik asmens duomenys, ESTT nustatė, kad visais atvejais turi būti taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Tad duomenų valdytojas privalo duomenų subjektams suteikti informaciją, kiek laiko duomenys bus saugomi, arba, jei tai neįmanoma, kriterijus tam laikotarpiui nustatyti ir įtraukti informaciją apie trečiuosius asmenis, turinčias prieigą prie slapukų.

Pasekmės įmonėms

Svetainės naudotojų sutikimus dėl slapukų diegimo ir naudojimo įmonės turi gauti aktyviais jų veiksmais ir suteikti jiems pakankamai informacijos. Svetainės naudotojai turi suprasti, kaip veikia naudojami slapukai ir kokios yra jų sutikimo pasekmės.

Kita vertus, paslaugų teikėjai neturi nurodyti trečiųjų asmenų pavadinimų – pakanka pateikti išsamią informaciją apie duomenų gavėjus ar jų kategorijas. Taip pat būtina pateikti informaciją apie laikotarpį, kurį duomenys bus saugomi, arba, jei tai neįmanoma, kriterijus tam laikotarpiui nustatyti.

Svarbu, kad šiuo ESTT sprendimu suformuotas paaiškinimas aktualus ne tik rinkodaros, bet visų rūšių slapukams. Kita vertus, teisėtas slapukų naudojimo pagrindas gali būti ne tik sutikimas – ESTT nepaneigė visų kitų galimybių. Konkretus sutikimas nereikalingas, kai duomenys saugomi techniškai ar vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikiant informacinės visuomenės paslaugas, kai to aiškiai pageidauja abonentas ar naudotojas.

Ko tikėtis iš būsimojo E. privatumo reglamento?

Artimiausiu metu turėtų būti priimtas naujas Europos Sąjungos reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių (vadinamasis E. privatumo reglamentas). Pasak Europos Komisijos, naujajame reglamente bus griežčiau ir išsamiau apibrėžiami asmens duomenų tvarkymo reikalavimai. Taip bus siekiama pašalinti reguliavimo sistemos trūkumus, kurių iki šiol nepavyko išvengti dėl spartaus technologijų vystymosi. Vienas tokių – nepakankamas duomenų subjektų informuotumas apie slapukų naudojimą.

Naujajame reglamente daug dėmesio bus skiriama klausimams, susijusiems su asmens sutikimu tvarkyti duomenis. Bus atsižvelgiama į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kuriuo reikalaujama, kad duomenų subjekto sutikimas būtų konkretus, įrodomas ir nedviprasmiškas. Duomenų subjektų teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo papildys duomenų valdytojų pareiga apie šią galimybę priminti bent kas 6 mėnesius, kol duomenys tvarkomi.