Dar viena priežastis, dėl kurios pastaruoju metu atkreipiamas didesnis dėmesys į socialinę atsakomybę, yra į nacionalinius teisės aktus perkeltos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos nuostatos (2014/95/ES) dėl tam tikrų įmonių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo. Jos reiškia, kad viešojo intereso įmonėms bei įmonių grupėms, kuriose dirba daugiau kaip 500 darbuotojų ir kurios viršija tam tikrus atitinkamuose įstatymuose numatytus turto bei apyvartos rodiklius, socialinės atsakomybės ataskaitos iš esmės tampa privalomos.

Net jei jūsų įmonė ir nepatenka į direktyvos reguliavimo sritį, atkreipti dėmesį į socialinės atsakomybės sritį – verta.

Socialiniai tinklai, kintantys vartotojų ir darbuotojų lūkesčiai, augantis dėmesys skaidrumui lemia tai, kad vien aprašyti požiūrį į socialinę atsakomybę įmonės svetainėje ar turėti pasitvirtinus socialinės atsakomybės politiką – nepakanka. Svarbu, kaip ji įgyvendinama praktikoje. Dėl šios priežasties auga ir atskaitomybės (įprastai įgyvendinamos per socialinės atsakomybės ataskaitas) svarba. Kaip nepasiklysti socialinės atsakomybės ir atskaitomybės laukuose?

Pokalbis apie socialinę atsakomybę – vaistas nuo lietuviško kuklumo

Ką apima socialinė atsakomybė? Ją galima suskirstyti į tokias pagrindines sritis: santykiai su darbuotojais bei žmogaus teisių apsauga, aplinkosauga, santykiai su visuomene ir valdžios institucijomis (nuo rėmimo iki antikorupcijos politikos), įtaka ekonomikai ir rinkai (įskaitant santykius su tiekėjais, partneriais ir klientais), bendrovės valdymo praktika.

Dėmesio atkreipimas į šias sritis, situacijos analizė, gerųjų praktikų identifikavimas, gairių tobulėjimui nustatymas yra pirmieji žingsniai siekiant socialinės atsakomybės integracijos į kasdieninę įmonės veiklą. Be to, tai paprastas pratimas, paneigiantis mitą, jog būti socialiai atsakingu būtinai reiškia papildomus resursus ir kad socialinė atsakomybė yra prabanga.

Pateiksiu konkretų pavyzdį. Teko vesti socialinės atsakomybės sesiją vienoje didžiausių šalies įmonių. „Mes nelabai čia kažką išskirtinio darome, nelabai kuo turime pasigirti, kalbėti apie socialinę atsakomybę tokio tipo gamybinei įmonei turbūt nelabai tinkama“, – pradžioje sakė įmonės atstovai.

Moderuojama struktūruota diskusija padėjo identifikuoti, ką įmonė jau tuomet darė daugiau nei priklausė pagal teisės aktų reikalavimus, atskleisti, kokiomis priemonėmis rūpinosi aplinka bei darbuotojais. Vien ši sesija pasiūlė daugybę temų įmonės komunikacijai, padidino joje dalyvavusių darbuotojų pasitenkinimą savo įmone, leido įvertinti rėmimo politiką, atkreipė dėmesį į spręstinas problemas.

Atskaitomybė kaip audito priemonė

Žinoma, yra įmonių, kurios žengia dar toliau: jos rengia socialinės atsakomybės ataskaitas, remiantis itin išsamia Global Reporting Initiative metodika. Ją taikant nepakanka ataskaitoje parašyti, kad įmonė turi aplinkosaugos politiką ar laikosi Global Compact principų – būtina pateikti konkrečius skaičius ir rodiklius.

Akivaizdu, kad šis – išorinį auditą primenantis procesas – reikalauja daugiau laiko ir resursų, tačiau tinkamai atliktas jis gali turėti reikšmingą poveikį įmonės veiklai. Pavyzdžiui, rengiant socialinės atsakomybės ataskaitą, viena bendrovė suskaičiavo, kiek joje yra suvartojama įvairių išteklių, ir kiek tai kainuoja. Gauti skaičiai inspiravo aplinkos išteklių taupymui ir aplinkosauginių įpročių ugdymui skirtą tęstinį projektą, kuris įmonei padėjo sutaupyti milijonus.

Taigi, profesionaliai, tarptautine metodika remiantis, parengtą socialinės atsakomybės ataskaitą galima vertinti kaip specifinį auditą, kuris išryškina bendrovės stipriąsias ir silpnąsias puses santykių su darbuotojais, vartotojų informavimo, energetinio efektyvumo, ryšių su interesų grupėmis ir bendruomenėmis bei kitose srityse. Taikant minėtą metodiką parengta ataskaita tampa puikia atsiskaitymo suinteresuotoms grupėms (stakeholders) forma, įrankiu komunikacijai ir įmonės reputacijos bei darbdavio įvaizdžio formavimui.

Socialinė atsakomybė – talentams pritraukti ir reputacijai kurti

Jau minėjau, kuo įmonei gali būti naudinga socialinė atsakomybė ir atskaitomybė. Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad šis įrankis didžiausią vertę kuria tada, kai yra naudojamas tinkamai. Bene lengviausia tai iliustruoti per rėmimo politiką: įmonės, remiančios joms aktualias ir su jų veikla susijusias sritis, šiuos pinigus dažniausiai gali vertinti kaip investiciją, o neturintys aiškių paramos kriterijų, skiriamą paramą laiko išlaidomis.

Tinkamai sukonstruota socialinės atsakomybės politika yra ta, kuri sprendžia bendruomenei, regionui ar šaliai aktualias problemas ir yra susijusi su įmonės veikla. Tai reiškia, kad aktualios problemos sprendžiamos per įmonės produktus, paslaugas, paramos projektus, darbuotojų pastangas. Būtent tokia socialinė politika padeda įmonei uždirbti pinigus.

Apibendrinant verta pabrėžti, jog socialinė atsakomybė, tapusi įmonės vadybos dalimi ir veiklos kasdienybe, gerina bendrovės reputaciją, padeda valdyti rizikas, pritraukti talentus ir užtikrinti darbuotojų pasitenkinimą, mažinti sąnaudas, skatina produktų ir paslaugų inovacijas.

Socialinė atsakomybė leidžia darbuotojams ir vartotojams suprasti, kodėl įmonė egzistuoja, už kokias ji vertybes pasisako. Galėdami būti „kažko didesnio“ dalimi darbuotojai ir vartotojai tampa lojalesni įmonei, su ja labiau emociškai susiję bei įsitraukę, taip pat norintys ją rekomenduoti.

Pirmieji žingsniai

Pradėti savo įmonės kelią socialinės atsakomybės kryptimi galite nuo mažų žingsnių: surenkite sesiją, kuri padės apčiuopti socialiai atsakingą veiklą jūsų įmonėje ir identifikuoti galimas jos kryptis. Tada judėkite socialinės atsakomybės politikų formavimo link: pavyzdžiui, įvertinkite, kaip galite taupyti resursus, kokias iniciatyvas jums tikslinga remti, apmąstykite, kaip galite įtraukti darbuotojus į socialinės atsakomybės kūrimą ir įgyvendinimą.

Šių politikų pagrindu parenkite ir įgyvendinkite socialinės atsakomybės programą ar programas – tik nepamirškite jų komunikuoti: tradicinis lietuviškas kuklumas varžantis dėl darbuotojų ar vartotojų dėmesio tikrai nepadės. Ir nepamirškite šios veiklos įvertinimo – parenkite socialinės atsakomybės ataskaitą.

Esu tikras, kad tinkamai atlikę šiuos veiksmus matysite aiškią naudą ne tik komunikacijos, pasitikėjimo ir reputacijos bei darbuotojų įsitraukimo aspektais, bet ir pastebėsite išaugusį įmonės kasdieninės veiklos efektyvumą bei pagerėjusius finansinius rodiklius.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės