Mokiniai ir jų tėvai, atsidarę elektroninį dienyną TAMO, nustebo pamatę, kad tuo pačiu jie pateko ir į naujienų portalą „15min“. Ar tai reiškia, kad portalas gavo ir jų asmeninius duomenis, kelia klausimą susirūpinę tėvai.

Aiškinamasi, ar nebuvo duomenų apsaugos pažeidimų

Į DELFI laišką parašiusi skaitytoja papasakojo sunerimusi, kai tikrindama elektroninį dienyną TAMO, pamatė, kad tai – nebe tik dienynas, bet ir naujienų portalas. „Tačiau, nors ir keista, bet mane nustebino kas kita – nebuvo prašoma jokio patvirtinimo ar sutikimo, kad mano bei mano vaikų duomenys būtų perduoti šiam portalui. O tinklapio pavadinimas grindžia ką kitą. Kur mano ir dar svarbiau – mano vaikų duomenų apsauga? Perspėjimai? Kokią informaciją portalas naudoja? Taip išeina, kad tėvai, bijantys prarasti privačius dienyne esančius duomenis (ir mano nuomone, darydami teisingai), negalės jungtis prie dienyno ir sekti savo vaikų veiklos bei pažangumo? Privatūs vaikų duomenys bus stebimi portalo?“, – kelia klausimą ji.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija šiuo metu dar aiškinasi susiklosčiusią situaciją. „Asmens duomenų, kurie yra tvarkomi elektroniniuose dienynuose, duomenų valdytojas yra pati mokykla. Asmuo, manantis, kad duomenų valdytojas galimai netinkamai elgiasi su jo asmens duomenimis, visuomet turėtų nebijoti kreiptis į duomenų valdytoją, tokią teisė numatyta teisės aktuose”, – sako Inspekcijos Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė.

R. Sinkevičiūtė-Šečkuvienė primena, kad pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (ADTAĮ), duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, ir turi būti išdėstytos rašytinės formos dokumente (duomenų valdytojo patvirtintose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sudarytoje sutartyje ir pan.).

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės Editos Žiobienės nuomone, šis būtų laikytinas vaiko teisių pažeidimu, jeigu Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nustatytų, kad vaiko(-ų) duomenys buvo perduoti arba buvo susitarta dėl šių duomenų perdavimo naujienų portalui.

Iš ŠMM pastabų nesulaukė

Interneto žiniasklaidos asociacijos vadovė Aistė Žilinskienė sako, kad labiausiai šioje situacijoje kelia nerimą tai, kad TAMO nėra tiesiog turinio projektas. „Kaip ir manodienynas.lt, TAMO yra susijęs su kasdieniu nuolatiniu nepilnamečių, jų tėvų privačių duomenų gavimu. Ar gali TAMO būti kažkur bendrystėje su populiariąja medija, kuri kiekvienam prieinama, tokius klausimus neabejotinai turėtų labai aiškiai atsakyti ŠMM, arba duomenų apsaugos inspekcija: ar čia tikrai nėra jokios rizikos, kad nutekės nepilnamečių duomenys, ar tai yra saugu, ir ar tai tėvams visiems priimtina?", - kelia klausimą ji.

„15min” generalinis direktorius Tomas Balžekas sako, kad TAMO vartotojai – mokiniai, tėvai, mokytojai – tikrai neturėtų rūpintis dėl duomenų saugumo. „Visa informacija, susijusi su moksleivių duomenimis, pažymiais, lankomumu ir toliau bus saugoma tamo.lt serveriuose. „15min" neturi nei tiesioginės, nei netiesioginės prieigos prie moksleivių duomenų", - užtikrina jis.

TAMO grupės rinkodaros vadovė Inga Romanovskienė taip pat tikina, kad jokių pažeidimų šioje situacijoje nėra. „Užtikriname, kad visa informacija, susijusi su moksleivių duomenimis, pažymiais, lankomumu bus saugoma tamo.lt serveriuose ir, kaip ir anksčiau, bus prieinama tik konkrečios klasės mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Portalas „15min” neturi nei tiesioginės, nei netiesioginės prieigos prie moksleivių duomenų. Pabrėžiame, kad jokiems tretiesiems asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant portalu „15min”), neturintiems Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyto teisinio pagrindo gauti duomenų, susijusių su moksleiviais bei jų ugdymu, tokie duomenys nėra ir nebus teikiami”, – sako ji.

I.Romanovskienė teigia, kad apie bendradarbiavimą vartotojai ir plačioji visuomenė buvo informuoti per portalą „15min” ir pranešimus TAMO dienyne, o prieš įsigaliojus susitarimui buvo raštu ir informuota Švietimo ir mokslo ministerija, iš kurios jokių pastabų nesulaukta.

ŠMM patvirtino, kad „Tamo grupės“ vadovas prieš pat naujus mokslo metus raštu informavo ministeriją apie diegiamas naujoves ir užtikrino, kad mokinių duomenys, kaip ir anksčiau, bus prieinami tik dienyno vartotojams, o informacija bus saugoma tik „Tamo“ serveriuose. Visgi, pasak Švietimo ir mokslo viceministrės Genoveitos Krasauskienės, kad ministerija artimiausiu metu ketina kviesti „Tamo“ aptarti šio klausimo, kad būtų atsakyta į tėvų keliamą susirūpinimą.

„Elektroniniai dienynai yra sukurti pačių mokyklų ar verslininkų, jiems bendradarbiaujant su mokyklomis. Tokių dienynų Lietuvoje yra 7. Elektroninių dienynų paslaugos teikėjai sutartis su mokyklomis sudaro tiesiogiai. Sutartyje susitaria dėl paslaugos teikimo sąlygų, taip pat ir dėl paslaugos kokybės, duomenų saugumo užtikrinimo ir kt. Naudoti el. dienynus nėra privaloma. Mokyklos pačios nusprendžia, ar jų duomenys bus tvarkomi elektroniniame dienyne. Prieš pradėdamos diegti dienyną, mokyklos turi pasirengti elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus. Dokumente nustatyta visų elektroninį dienyną tvarkančių ir naudojančių asmenų funkcijos ir atsakomybė", – sako G. Krasauskienė.

Būdas didinti skaitomumą

Portalas „15min”, prisijungęs elektroninį dienyną TAMO, pranešė taip sieksiantis skirti daugiau dėmesio švietimo naujienoms. Tačiau ar tai tuo pačiu reiškia, kad kiekvienas, apsilankęs šiame dienyne, statistikoje jau fiksuojamas kaip portalo skaitytojas? TAMO savo tinklapyje skelbia, kad šiuo dienynu naudojasi 320 tūkst. mokinių, 250 tūkst. tėvų ir 32 tūkst. mokytojų – gana nemaža auditorija.

„Kalbant apie skaitomumo matavimą, tamo.lt vartotojai atsispindės bendroje portalo „15min" statistikoje „Gemius Audience" tyrime. Kaip ir anksčiau, visi, besidomintieji interneto auditorija, galės išsifiltruoti ir matyti portalo vartojimo duomenis pagal atskiras dalis. Ir tai nėra jokia naujiena Lietuvos portalų rinkoje. Be kita ko, šiandien statistiniai duomenys labiausiai vertingi tiek, kiek parodo ir leidžia pasiekti tam tikrą auditorijos dalį. Tiek kalbant apie skaitytojus, tiek apie reklamos planuotojus. Šia partneryste tai ir darome: plečiame pasiekiamumą švietimo sektoriuje", – sako „15min” generalinis direktorius Tomas Balžekas.

A. Žilinskienė pastebi, kad šį klausimą, ar galima ne naujienų turinį įskaityti į bendrą skaitomumą, būtinai reikia atsakyti visiems rinkos žaidėjams ir išdiskutuoti bendrą nuomonę. „Turi būti bent statistikoje aiškiai atskirta, kur naujienų turinys, o kur visai kito pobūdžio lankomumas. Negali susidaryti vartotojai įspūdžio, kad jie atėjo dėl to paties tikslo", - sako ji.

M360