Ar jūs žengiate koja kojon su naujausiomis madomis, sekate paskutiniųjų metų tendencijas Lietuvos komunikacijos rinkoje? Tada tikrai žinote, kas yra vidinė komunikacija. Greičiausiai ir aktyviai ją taikote savo veikloje, ypač jei esate didesnės organizacijos vadovas ar bent jau personalo vadovas. Nes norite, kad jūsų darbuotojai jaustų pasitenkinimą savo darbu, būtų lojalūs, taptų savotiškais ambasadoriais, visur ir visada teigiamai atsiliepiantys apie organizaciją, kuriai jie atstovauja. Trumpai tariant, tiesiog mylėtų savo darbą ir įmonę.

Girdėta? Greičiausiai, kad taip. Todėl pastaruoju metu pastebimas susidomėjimas vidine komunikacija, dar dažniau girdimas klausimas: o kaip jums sekasi užtikrinti vidaus komunikaciją? Dėmesys šiai komunikacijos šakai padidėjo, kai į Lietuvą įžengė tarptautinės korporacijos, veikiančios visame pasaulyje. Atėjusios jos kartu atsivedė ir vidinės komunikacijos kultūrą, taisykles ir papročius.

Iki šiol komunikacijos specialistai buvo reikalingi tik išoriniam viešinimui, spaudos pranešimų platinimui, reklamai. Informuoti darbuotojus apie organizacijos veiklą nebuvo didelio poreikio. Ir dabar dar ne visos organizacijos skiria pakankamą dėmesį vidinei komunikacijai. Ypač tą galima pasakyti apie valstybės sektoriaus organizacijas ar ministerijas, kur įstaigos vadovą ar ministrą dažniau sutiksi koridoriuje atvykstant į darbą, nei jam apsilankant kokiame departamente siekiant pasidomėti, kaip veikia vienas ar kitas padalinys.

Bet pradėkime nuo blogų naujienų. Tobulų organizacijų nėra, kaip nėra ir tobulai veikiančios vidinės komunikacijos. Yra daug priemonių, teorijų, strategijų, kurios užtikrina tinkamą vidinę komunikaciją. Bet iki šiol dar neteko išgirsti apie organizaciją, kuri galėtų pasigirti nepriekaištingai veikiančia vidine komunikacija, kurios darbuotojai ją dievintų, o įvairūs KPI „neštų stogą“.

Kuo mažesnis kolektyvas, tuo lengviau paskleisti žinią, ją įsisąmoninti ir gauti grįžtamąjį ryšį. Ir atvirkščiai, kuo organizacija labiau plečiasi, didėja ir sudėtingėja jos struktūra, sudėtingėja ir vidinė komunikacija. Atitinkamai sunkiau pasiekti užsibrėžtus vidinės komunikacijos tikslus ir didėja tikimybė, kad grįžtamasis ryšys užstrigs kažkur vidinėje struktūroje. O vadovams pradeda atrodyti, kad darbuotojai nepakankamai įsitraukia į organizacijos veiklą ir per silpnai supranta jos misijas bei vizijas.

Dažnai tai primena kovą su vėjo malūnais. Didėjant vadovų lūkesčiams, daugiau energijos skiriama vidinei komunikacijai, jai keliami didesni reikalavimai, tiems reikalavimams įgyvendinti keliami nauji tikslai, KPI, siekiai, lūkesčiai, norai, svajonės, troškimai ir t.t. O jei įmonė diegia įvairias veiklos efektyvumo programas, spaudimas vidinei komunikacijai dar padidėja. Tokioje įmonėje dažnas komunikacijos specialistas vidinei komunikacijai skiria iki 70 proc. savo laiko, o likusi dalis išorinei.

Man, kaip komunikacijos ekspertui, kartais norisi tiesiog pasakyti, nors trumpam pamirškite tikslus, palikite rodiklius šone, paprasčiausiai bendraukite, jei turite ką sakyti, sakykite, jei neturite ką pranešti, paaiškinkite kodėl. Nes būtent tiesioginis kontaktas tarp vadovų ir pavaldinių yra pats efektyviausias būdas, kuris padeda, jei ne pilnai, tai bent jau sudaryti iliuziją, kad yra grįžtamasis ryšys.

Tačiau ir tarp blogų naujienų galime įžvelgti privalumus. Nes tai reiškia, kad jūsų padėtis nėra tokia jau ir bloga, kaip kad atrodo. Todėl pakalbėkime apie gerus dalykus. Jei jūsų organizacija:

1. supranta vidinės komunikacijos svarbą ir ją vykdo.

2. turi aiškias vidaus taisykles, misijas ir vizijas, su kuriomis yra supažindinami visi darbuotojai bei paaiškinama, kodėl jų prašoma laikytis.

3. turi vidinį intranetą (forma nesvarbi, svarbu, kad turite), kuris yra nuolatos atnaujinamas, jame sudėta aktualiausia organizacijos informacija, na ir svarbiausia, kad jis yra skaitomas. Jei jis neskaitomas, padarykite ji privalomu pagrindiniu, funkcionaliu, patraukliu ir inovatyviu puslapiu, tada taps skaitomas.

4. yra tiek didelė ar vykdo specifinę veiklą, kad ne visi darbuotojai gali skaityti naujienas internete, todėl leidžiate laikraščius, žurnalus, mėnesinius biuletenius. Na, o jei esate tiek pažangūs ir pasirūpinę duomenų apsauga, sukurkite app‘są, kuriame būtų talpinamos bent nekonfidencialios naujienos.

5. rūpinasi darbuotojų gerbūviu, organizuoja bendras šventes, iškylas, stovyklas, pietus, poilsio kambarius ir kitaip stengiasi, kad darbo aplinka būtų patraukli.

6. nuolat rengia reguliarius visos organizacijos susitikimus, renginius, kurių metu pristatomos organizacijos naujovės, kokie pokyčiai laukia. Dalinasi aktualia informacija ir sulaukia iš darbuotojų teigiamo-neigiamo grįžtamojo ryšio, t.y. viduje nuolatos juda naujausia teigiama-neigiama informacija apie tai, kuo gyvena organizacija.

7. ragina darbuotojus teikti savo pasiūlymus, kaip galima būtų pagerinti organizacijos veiklą ir, svarbiausia, kad į tuos pasiūlymus įsiklausoma ir atsižvelgiama. Organizuoja įvairias apklausas, klausdami kaip jaučiasi darbuotojai ir kokių pastebėjimų ar pasiūlymų jie turi. Darbuotojai yra aktyviai įtraukiami į organizacijos veiklą ar net valdymą.

8. siekia, kad vadovai su eiliniais darbuotojais bendrautų betarpiškai, nekurtų vidinių sienų „jie“ ir „mes“.

9. naujus darbuotojus priima šiltai, jiems priskiria kuratorius, organizacijoje yra naujoko atmintinės, o su senais darbuotojais atsisveikina, kaip su geriausiais draugais, kurie išeidami apie įmonę palieka tik teigiamus atsiliepimus.

Tada su jūsų vidine komunikacija yra viskas tvarkoje ir jūsų organizacija veikia tiesiog puikiai, nes atitinka visus būtinus rodiklius.

Tiesa, yra vienas faktorius, kuris paprasčiausiai nepasiduoda pokyčiams, KPI ir kitiems techniniams rodikliams – žmogiškasis. Visada bus žmonių, kurie dėl įvairių išorinių, psichologinių veiksnių griaus efektyvumo rodiklius, nebus tokie entuziastingi nei to norėtų vadovai. Ar bus vadovų, kurie kels didelius reikalavimus, tačiau patys nenorės būti tos vidinės komunikacijos dalimi, todėl darbuotojų bus matomi tik ypatingomis progomis?

Būtent šis faktorius ir neleidžia teigti, kad organizacija turi tobulą vidinės komunikacijos įrankį. Bet ar galima tai pataisyti? Taip, tiesiog susitaikyti, kad visada bus tokia paklaida ir suprasti, jog jei visi kiti aukščiau paminėti veiksniai puikiai veikia – jūsų organizacija turi efektyviai veikiančią vidinę komunikaciją.

M360