Trys keliai

Lietuvos žmonės turtėja ir nori tą turtą kažkur investuoti. Štai Lietuvos bankas nurodo, kad gyventojai Lietuvoje veikiančiose finansų įstaigose 2023 metų pabaigoje laikė daugiau kaip 21 mlrd. Eur indėlių. Dar apie 10 mlrd. Eur indėlių laiko įmonės. Iki šiol viena mėgstamiausių lietuvių investicijų krypčių buvo nekilnojamasis turtas, tačiau ši investicijų klasė turi savas ribas.

O iš kitos pusės verslas turi kapitalo poreikį, kurį gali išspręsti keletu kelių: finansuoti savo lėšomis, kreiptis į banką, išplatinti naują akcijų emisiją arba pasiskolinti rinkoje per obligacijas.

Pirmi du keliai verslui yra pažįstami nuo seno, tačiau paskutiniu metu vis daugiau įmonių susidomi kitais dviem keliais, ypač galimybėmis, kurias suteikia viešas akcijų ar obligacijų platinimas, įskaitant platinimą per biržą.

Komunikaciniu požiūriu šie finansavimo pritraukimo keliai netgi labai skiriasi.

Tad verslas, susidomėjęs viešu savo akcijų (IPO, angl. initial public offerings) ar obligacijų išplatinimu, turi įsivertinti ne tik finansinius ar teisinius šio kelio aspektus, tačiau ir visiškai kitokį požiūrį į komunikaciją.

Auditorija

Kai įmonė kreipiasi į banką dėl paskolos, komunikacija yra sąlyginai paprasta, nes ji yra: asmeninė (su keletu asmenų), racionali (argumentai, faktai, skaičiai) ir profesionali (galima ir būtina naudoti profesinius terminus).

Su rinka yra kitaip. Nors dalis investuotojų yra instituciniai ir/ar profesionalūs, skaitlingiausia rinkos masė yra fiziniai asmenys, kurių patirtis ir pasiruošimas yra riboti.