Remiantis tarptautinių organizacijų atstovų patirtimi, knygoje pateikiama 10 skyrių, 10 skirtingų ramsčių, kurie yra iliustruojami detaliais praktiniais patarimais. Struktūrizuotai pateikti skirtingų požiūrių bei idėjų rinkiniai taps vertingu vedliu kiekvieno vadovo sėkmės kelyje. Pirmasis knygos ramstis prasideda nuo strateginės projektų valdymo reikšmės (eng. Strategic Delivery Capability) Tai knygoje puikiai iliustruojama reikšmingais įgyvendintų humanitarininiciatyvų pavyzdžiais. Sekančius 3 projektų valdymo ramsčius sudaro pozityvi organizacijų kultūra, kurią įtakoja skaitmenizacijos procesai ir ateities kartos lyderių savybės. Dar 3 ramsčiai skirti praplėsti akiratį apie lyderystės kompetencijų auginimą proaktyviai žvelgiant į ateitį bei skirtingų projektų valdymo metodų pateikimui bei jų pritaikymui didžiausios vertės pasiekimui organizacijose. Paskutinis, dešimtasis, knygos skyrius remiasi projektų valdymo biuro patirtimi (eng. Project Management Office - PMO). Dešimtajame ramstyje aprašomi PMO pranašumai, kurie buvo pasiekti kintant metrikų pobūdžiui ir didžiausią dėmesį skiriant lūkesčių valdymui bei išpildymui.

Visi šie išvardinti 10 ramsčių yra skirti projektų valdymo svarbos išryškinimui ateinančiame dešimtmetyje ir reikšmingai pagerinti darbo našumą tose organizacijose, kurios yra pasiruošusios skirti laiko išanalizuoti šiuos ramsčius bei juos prisitaikyti, įsidiegti savo poreikiams. Rašant bei redaguojant šią knygą buvo išties neįkainojama bei įsimintina patirtis dirbti su įspūdingu skaičiumi bendradarbiaujančių verslo organizacijų bei aukščiausio lygio profesionalais, kurie praplėtė mūsų akiratį bei praturtino mūsų įžvalgas pasidalindami unikaliais strategijų ir praktikų pavyzdžiais.

Nuoširdžiai tikimės, kad mūsų knygos skaitytojai bei ateities lyderiai mėgausis šiais susikertančių industrijų pavyzdžiais siekiant savo organizacijų sėkmės bei geriausių strateginių rezultatų.

Tarptautinės projektų valdymo konferencijos, vyksiančios rugsėjo 22 d. Vilniuje, dalyviai turės galimybę pavartyti šią knygą ir įsigyti su nuolaida. Daugiau informacijos: www.projektuvadovukonferencija.lt.