ESG – aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos kriterijų reikšmė linksniuojama visur: organizacijų strategijose, reklamose, ataskaitose, tačiau ESG dažniausiai apima finansų reguliavimo kriterijus. Ši išorinė komunikacija leidžia investuotojams susidaryti nuomonę ar įmonė patiria aplinkos apsaugos ir socialinių rizikų verslo procesuose. Trumpai tariant, ESG pagrindinis tikslas yra valdyti finansines rizikas, o tvarumo – spręsti visuomenės ir globalius klausimus organizacijų lygmenyje.

Organizacijų veikla, informacija pateikiama ataskaitose, plėtros iniciatyvos tampa labai svarbiu aspektu, todėl dažnai keliamas klausimas, ar tvarumas turėtų būti vertinimas kiekviename organizacijos įgyvendintame projekte. Ar organizacijos turėtų skaidriai pateikti visą informaciją apie investicijas, kurios turi įtakos trumpalaikiams ir ilgalaikiams aplinkos ir socialiniams rezultatams. Ar organizacijų veiksmai neturėtų būti nukreipti į sąmoningą sprendimų, mažinančių neigiamą įtaką, įgyvendinimą, o ne į investuotojų ir teisinių normų atitikimą?

Vietoj to, kad bandytume savo veiksmus pritaikyti prie besikeičiančių reikalavimų oraganizacijų ataskaitoms, laikas pradėti nuo pradžių ir įtraukti tvarumo principus į kiekvieno projekto planą. GPM (Green Project Management) nevyriausybinė organizacija sukūrė įrankius, kurie padeda pasiekti tvarumo tikslų. “GPM360 Projektų vertinimas” yra paremtas „P5“ (People, Planet, Prosperity, Product, Process) tvarumo projektų valdymo poveikio analizės standartu, kuris tiesiogiai susijęs su Jungtinių Tautų tvarumo tikslais. Šis įrankis užtikrina, kad tvarumas yra atliepiamas ne tik projekto valdyme bet ir kuriamo produkto gyvavimo cikle vertinant ir siekiant sumažinti jo daromą įtaka aplinkai. Pasikartojanti analizė užtikrina ataskaitų ir rezultatų skaidrumą taikant tvarumo praktikas.

GPM sistemiškai siekia, kad projektų vadovo profesija reikšmingai įtakotų įgyvendant tvarius projektus, kuriant tvarias organizacijas ir siekiant tvarumo tikslų. GPM ne tik kuria standartus ir įrankius projektų vadovams, bet ir aktyviai dirba keičiant sprendimų priėmėjų mąstyseną, kad produktai ir paslaugos būtų tvarūs jau tada, kai jie yra dar tik idėja.

Kviečiame labiau pagilinti žinias šia tema apsilankant Tarptautinėje projektų vadovų konferencijoje „BRIDGE“ rugsėjo 22 d. ir išgirsti GPM Prezidento Joel Carboni pranešimą. Daugiau informacijos: www.projektuvadovukonferencija.lt

Straipsnį parengė Ewa Bednarczyk, GPM EMEA Plėtros vadovė.