Patikrinimo metu nustatyta, kad ūkininko laikomi 5 arkliai bei 1 kumeliukas (iki 1 mėn. amžiaus) yra neprižiūrimi: netvarkomos jų kanopos, dėl to arkliai neteisingai stato kojas, gresia sąnarių deformacija. Ateityje ši kanopų nepriežiūra gali turėti įtakos arklių judėjimui bei sveikatai. Taip pat rastas vienas arklys, kurio kaklas neįprastai perkreiptas – matomas didelis S formos linkis. Savininko teigimu, šis perkreipimas yra traumos pasekmė, tačiau VMVT inspektoriams pateikti jokių gyvūno gydymo dokumentų ar įrodyti, kad buvo suteikta veterinarinė pagalba – negalėjo.

Pas tą patį ūkininką taip pat rasti ir blogomis sąlygomis laikomi 2 šunys. Šunų būdos netinkamai įrengtos – sulūžusios bei nesandarios, vienos būdos galas susmegęs į žemę, aplink būdą išraustos duobės. Aplink būdas mėtosi pašaliniai daiktai (buvęs metalinis konteineris, grotuotas, į jį įaugę žolės, lentų nuolaužos). Iš dviejų šunų tik vienas buvo neregistruotas ir neženklintas, tačiau abu nevakcinuoti privalomąja vakcina nuo pasiutligės.

5 arkliai ir vienas kumeliukas su kumele buvo perduoti kitam ūkininkui, kuris šiems gyvūnams suteiks tinkamą laikymo priežiūrą ir skubią veterinarinę pagalbą. 2 šunys perduoti gyvūnų globos namams. Ūkininkui už neatsakingai laikytus gyvūnus gresia administracinė atsakomybė.