Kaip skelbia Lietuvos Respublikos prokuratūra, Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas š. m. kovo mėnesį, po to kai Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informavo policijos pareigūnus apie Jurbarke pas vieną gyvūnų augintoją rastus šunis, kuriems, kaip įtarė tikrintojai, buvo atliktos draudžiamos veterinarinės procedūros. Vykdydami neplaninį patikrinimą augintojo namuose, šios tarnybos darbuotojai įtarė, kad šio asmens laikomiems šunims yra pažeistos balso stygos, dėl ko jie negali loti ir kitaip balsu patenkinti savo fiziologinių poreikių.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, bet kokios veterinarinės chirurginės procedūros, kuriomis siekiama pakeisti gyvūno išvaizdą ar gyvūno fiziologines funkcijas pažeidžiant gyvūno minkštųjų audinių ar kaulų struktūrą, išskyrus kastravimą ir kitus teisės aktais numatytus atvejus arba kai tokia veterinarinė procedūra atliekama veterinarijos gydytojo sprendimu dėl gyvūno sveikatos, yra laikomos gyvūnų kankinimu ir žiauriu elgesiu. Balso stygų pašalinimas yra draudžiamas ir vertinamas kaip sunkus, negrįžtamas gyvūno sužalojimas. Ikiteisminio tyrimo metu specialistai patvirtino, kad devyniems iš 26 šio asmens laikytų šunų balso stygos buvo pašalintos, nors tam nebuvo jokio gydytojo nurodyto sprendimo.

Ikiteisminio tyrimo metu šunų savininkas, neigiantis savo kaltę, buvo apklaustas įtariamuoju, taip pat buvo apklausti liudytojai, gautos specialistų išvados. Visgi, prokuroro vertinimu, šių duomenų nepakako pagrįsti pirminius įtarimus, kad būtent šunų savininkas pats savo augintiniams atliko draudžiamą veterinarinę procedūrą – balso stygų pašalinimą, todėl liepos 26 d. buvo priimtas sprendimas nutraukti tyrimą įtariamojo atžvilgiu, o patį tyrimą – sustabdyti, nenustačius asmens, padariusio nusikalstamą veiką.

Susipažinęs su sustabdyto ikiteisminio tyrimo medžiaga, Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Arūnas Žukauskas priėmė nutarimą, kuriuo ikiteisminį tyrimą atnaujino. Prokuroro teigimu, bus siekiama išnaudoti visas galimybes nustatyti atsakingus už šunų sužalojimą asmenis, todėl atnaujinus tyrimą bus renkami papildomi duomenys, prašoma specialistų išvadų ir atliekami kiti tyrimo veiksmai.