10.00 val.

Konferencijų salė 5.1 - Mugės atidarymas

11.00 val.

Konferencijų salė 5.5 - Pristatomi „Vytauto Didžiojo gimnazijos protokolai“ bei kiti leidiniai. Dalyvauja N. Morozova, J. Zabarskaitė, D. Kuolys (LKI)

Rašytojų kampas/LRT studija Tiesioginė Lietuvos radijo ir Lietuvos televizijos laida „Forumas“ (LRT)

Konferencijų salė 3.2 Gedimino Dubausko knygos „Finansų valdymo teorijos“ pristatymas. Dalyvauja R. Smaliukienė (Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija)

12.00 val.

Konferencijų salė 5.2 - Augustino Dainio knygos „Angelofilai: trys istorijos apie sielos alchemiją“ pristatymas. Dalyvauja K. Vasiliauskaitė, A. Dainys, R. Aškinytė, V. Morkūnaitė (Metodika)

Konferencijų salė 5.3 - Dokumentinio filmo „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai - 100“ pristatymas ir susitikimas su kūrybine grupe. Dalyvauja R. Sipavičius, I. Lukšaitė,
J. Marcinkevičius, E. Rimša, S. Narbutas (LMA Vrublevskių biblioteka)

Konferencijų salė 5.5 - „Lietuvių kalba skaitmeniniame 21-ame amžiuje. Iššūkiai ir galimybės“. Projekto „Meta-Nord“ pristatymas. Dalyvauja J. Zabarskaitė, A. Tamulionienė, R. Miliūnaitė (LKI)

Rašytojų kampas/LRT studija - Barbora Didžiokienė ir Vladas Didžiokas: du dailininkai po vienu stogu. Dalyvauja R. Rachlevičiūtė, J. Augustytė, I. Miškinienė, S. Daugirdaitė, B. Mar (VU Lyčių studijų centras) Forumas Knygos meno konkurso „Vilnius 2011“ laureatų apdovanojimas, taisyklingos knygos kalbos laureatų paskelbimas ir apdovanojimas, knygų laureačių parodos atidarymas (Kultūros ministerija)

Konferencijų salė 3.2 - Leidyklos Wiley elektroninės knygos ir jų renginiai. Dalyvauja A. Gregor, J. Lewinson, A. Przydanska (Humanitas)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 3.04 Jonas Mačiulis (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

13.00 val.

Konferencijų salė 5.2 - „Ką slepia mūsų pinigai?“ (VU biblioteka, Lietuvos banko Pinigų muziejus)

Konferencijų salė 5.5 - Originalių lietuviškų mokomųjų Gudragalvio žaidimų, leidinių serijos „ABC 123“, skirtos vaikų kalbai ugdyti, pristatymas. Dalyvauja J. Čepauskienė (Gudragalvis)

Rašytojų kampa/LRT studija Broniaus Kutavičiaus kompaktinės plokštelės „Mažasis spektaklis“ pristatymas Vilniaus knygų mugėje. Dalyvauja kompozitorius, V. Landsbergis,
A. Nakienė, L. Paulauskis, V. Janatjeva, J. Katinaitė.

Vaikų scena - Jūrininkų kalba. Dalyvauja R. Adomavičius (Lietuvos jūrų muziejus)

Konferencijų salė 3.2 - Kaip biblioteka gali populiarinti savo miestą? Dalyvauja L. Venclauskas, R. Tamoliūnienė, D. Giniuvienė, S. Lūžys (Kauno apskrities viešoji biblioteka)

Stendas 3.16 - Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos stendo atidarymas. Dalyvauja V. Labašauskas, J. Vėgėlė, L. Zemlienė, G. Vaškelis, J. Jaučkojis (LALA)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 3.07 Daiva Šeškauskaitė (Kruenta)
Stendas 5.A05 Alfredas Šaltys (Kalendorius)

14.00 val.

Konferencijų salė 5.1 - Maironio skaitymo metų atidarymas – Skaitome Maironį kartu! Dalyvauja A. Gelūnas, K. Kazlauskaitė, A. Šlepikas, J. Sasnauskas, B. Speičytė, R. Bleizgienė, J. Čerškutė, J. Budraitis, A. Šlepikas, J. Kryževičienė (LLTI)

Konferencijų salė 5.2 - Aldonos Snitkuvienės knygos „Lietuva ir Senovės Egiptas XVI a. pab. – XXI a. prad.:
keliautojų, kolekcininkų ir mokslininkų pėdsakais“ pristatymas. Dalyvauja autorė, O . Daugelis, N. Lukšėnienė, A. Andrijauskas (LMA/Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

Konferencijų salė 5.5 - Knygos „Silvija Vėlavičienė. Draustosios spaudos pėdsakais“ (sud. Budriūnienė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, R. Gudauskas, R. Misiūnas, R. Morkvėnas (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Forumas - Patriotų premijų laureatų apdovanojimai. Renginyje muzikuoja KASP bigbendo solistas Jurgis Brūzga ir gitaristas Mindaugas Paulikas (LR Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos leidėjų asociacija)

Rašytojų kampas/LRT studija - Tiesioginė Lietuvos radijo laida „Lietuvos diena“ (LRT)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.A16 Tadeusz Gajl (L&L Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza)
Stendas 5.B04 Kęstutis Kasparavičius (Nieko rimto)
Stendas 5.A02 Filomena Taunytė (Tyto alba)

15.00 val.

Konferencijų salė 5.2 - Skaitmeninių knygų lentyna. Dalyvauja D. Žalys (TEV)

Konferencijų salė 5.3 - Diskusija „Biblioteka kūrėjų akimis“. Dalyvauja E. Parulskis, N. Cibulskas (VU biblioteka)

Konferencijų salė 5.5 - Knygos „Lietuvos knygos hebrajų kalba (1759-1900)” (sud. Olga Lempertaitė, Andrey Pschenitsky, Oren Stadmaer) pristatymas. Dalyvauja L. Lempertienė, R. Gudauskas, D. Kaunas, S. Narbutas, A. Navickienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Forumas - Šilalės krašto pristatymas: „Stipriausias ąžuolas tarp ąžuolų“, skirtas Dionizo Poškos „Baublių“ muziejaus 200-osioms metinėms paminėti. Dalyvauja I. Kėblienė, J. Gudauskas, S. Budvytienė, A. Noreikienė, S. Skrodenis (Edukologija)

Rašytojų kampas/LRT studija - Editos Mildažytės knygos “Pasimatymas su Lietuva” pristatymas. Dalyvauja E.Mildažytė, V.Gerulaitis, V.Noreika

Stendas 5.C12 - Svečiuose - Modernaus meno centras su pirmuoju savo leidiniu „Vieno muziejaus istorija. I d.“ (Apostrofa, Petro ofsetas)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.D17 Zigmas Zinkevičius (MELC)
Stendas 3.05 Audronė Ilgevičienė (Pars fortunae)

16.00 val.

Konferencijų salė 5.2 - Česlovo Kavaliausko knygos „Eschatologija: Teologija ir būtis“ pristatymas. Dalyvauja A. Buračas, I. Gudauskienė, V. Žukas (Edukologija)

Konferencijų salė 5.3 - Monografijos „Radvilų rūmai Dubingiuose“ pristatymas. Dalyvauja A. Kuncevičius, R. Laužikas, R. Šmigelskas, I. Rutkauskaitė (Kultūros paveldo akademija)

Forumas - Elektroninės knygos: ar pasitenkinsime „greitu maistu“?
Dalyvauja V. Labašauskas, G. Vaškelis, E. Žalys (LALA)

Rašytojų kampas/LRT studija - Naujosios „Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatijų“ serijos 11-12 klasėms aptarimas. Dalyvauja D. Kuolys, M. Kvietkauskas, D. Eigminienė, B. Speičytė,
A. Martišiūtė (LLTI)

Vaikų scena - Susipažink: vaikų draugas – delfinas. Dalyvauja N. Puteikienė (Lietuvos jūrų muziejus)

17.00 val.

Konferencijų salė 5.1 - Petronėlės Česnulevičiūtės – dėstytojos, rašytojos, teatro tyrinėtojos, Perlojos garbės pilietės – atminimo vakaras ir paskutinės profesorės knygos – apie Balį Sruogą ir Andrių Oleką-Žilinską – sutiktuvės. Dalyvauja A. Martišiūtė, A. Kašėta, A. Paulauskienė, V. Daujotytė, V. Sventickas, S. Beržinis
ir kt. (LLTI)

Konferencijų salė 5.2 - Declano Hillo knygos „Parduotos rungtynės” pristatymas. Dalyvauja D. Hill (videointerviu), E. Kūris, S. Zaksaitė, L. Varanavičius (Eureka)

Konferencijų salė 5.3 - Sauliaus Grybkausko knygos „Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965-1985“, Viliaus Ivanausko knygos „Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje. Tarp stagnacijosir dinamikos (1968-1988)“ ir Vitalijos Stravinskienės knygos „Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos SSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944-1947, 1955-1959 m.)“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, A. Švedas, A.Streikus, R. Čepaitienė,T. Vaiseta (LII)

Konferencijų salė 5.5 - Alio Balbieriaus poezijos rinktinės „Skaidrumos“ pristatymas. Dalyvauja V. Gužauskis, V. Braziūnas, J. Keleras, U. Šimulynaitė (Homo liber)

Forumas - Diskusijų klubas. Ar baltų laikas jau praeityje? Diskutuoja Jonas Öhman, Mindaugas Kvietkauskas, Jolanta Zabarskaitė, Egidijus Aleksandravičius. Moderuoja Darius Kuolys

Rašytojų kampas/LRT studija - Steve Jobs. Genialus verslas ir verslo genialumas. Lietuvos televizijos laida „Pinigų karta“. Vedėjas A.Tapinas

18.00 val.

Konferencijų salė 5.2 „Pirmosios knygos“ serijos autorių kūrybos vakaras. Dalyvauja J. Riškutė, M. Nastaravičius, J. Tumasonytė, R. Šerelytė, R. Stankevičius (LRS leidykla)

Konferencijų salė 5.3 - Dago Solstado knygos „Vienuoliktasis romanas, aštuoniolikta knyga“ pristatymas. Diskusija „Šiuolaikinės norvegų literatūros sklaida Lietuvoje. Dago Solstado kūryba ir intertekstiniai ryšiai su Ibsenu“. Dalyvauja V. Gužauskis, U. Mikučionis, I. Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė (Homo liber)

Konferencijų salė 5.5 - Alaisdairo MacIntyre’o knygos „Marksizmas ir krikščionybė“ pristatymas. Dalyvauja A. Bielskis, S. Kandratavičius, A. Jokubaitis (Kitos knygos/Demos kritinės minties institutas)

Forumas - Trys Mažosios Lietuvos kultūros paminklai (Matas Pretorijus, Teodoras Lepneris, Liudvikas Rėza). Dalyvauja Vokietijos ambasadorius M. Mülmenstädt, S. Narbutas, E. Lazauskaitė, R. Šmigelskytė-Stukienė ir knygų rengėjos (LII/LLTI)

Rašytojų kampas/LRT studija - Viktoro Gerulaičio knygos „Orkestro byla“ pristatymas. Dalyvauja autorius, J. Domarkas (Lietuvos nacionalinė filharmonija)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.C19 Andrius Užkalnis (Baltos lankos)
Stendas 3.07 Daiva Šeškauskaitė (Kruenta)

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Top naujienos