aA
„Kai prisimeni tuos laikus, tai viskas daba atruoda kosmosas“, – sako popromano „Pietinia kronikas“ autorius Rimantas Kmita. DELFI publikuoja dar vieną jo knygos ištrauką.

Knygos iliustracija
Knygos iliustracija
© L. Parulskio iliustr.

Bet vis tiek Dievs yra. Nu dėl to man klaustukų daug nebuva. Ne veltui aš Bibliją skaičiau. Jis ne tik yra, bet da i paded reikalus sutvarkyt’.

Susitinku aš čia Mariuką – kažkada bande dziudo lankyt’. Nieka nepasikeitęs, tik daba su ačkarikais. Saka, taip i taip, gal darbiuka ieškai? Nu kaip i nieka būtų, sakau, ką nors tokia paprasta. Žiek, saka Mariuks, darbs konkretus – apsauginiu Arklidėj.

Kažkas pamate many šviesių perspektyvų, pagalvojau. Nu ką, ne vienam gi ten tvarkytis. O be to, į šokius visi vara jau apšilę, tai su girtais toks ten i tvarkymasis. Atbūni sava valandas, i namo. Nei tau rūpintis, kur ką pirkt’, kur ką prastumt’. Motinai sakau, ka į šokius varau. I daba, kadangi turiejau paną, tai jai kaip i viskas aišku.

Rimantas Kmita
Rimantas Kmita
© manipuliacija.lt nuotr.

Tricoks už vakarą. Čia pradžiai. Jeigu kasoj daug, o prie durų ramu, tai gal i pidisoks. Tai neblogai. Šokiai ten visą savaitę, išskyrus pirmadienius i antradienius. Jeigu visą savaitę pavarytum, tai, žiek, jau i netoli dviejų šimtų litų. O po mėnesia tai jau visai neblogai. Jeigu tas babkes leist’ vien an viešbučia su Monika, tai, jaučiu, jinai tiek laisva laika neturies. Nu bet jeigu aš tiek dirbč, tai i aš neturieč’ kada su ja į tą viešbutį ait’, bo visą laiką prie Arklides durų pratarčialinč’.

Pradiejau trečiadienį, ramiausią dieną, ka apšilč’. Tyku, ramu, nors liaudies vis tiek prisirinka. Tik viskam pasibaigus saka, ka reiks da biški padiet’ salėj apsitvarkyt’. Nu aišku – kokias problemas.

Daba man aišku, kode tą skylę Arklide vadin. Tvarte taip apšnerkšta nebūn! Širvėnos, Baltijos, Gubernijas alaus buteliai, viens kits nuo Starkas a Alitos šampes, da i pridaužyta. Kas kur kokią šliauką į kampą numetęs. Bet tai i pati patalpa kai po kara atruode.

Įvarau į salę, ten šviesa uždegta. Pypiec! Daba man aišku, kode tą skylę Arklide vadin. Tvarte taip apšnerkšta nebūn! Širvėnos, Baltijos, Gubernijas alaus buteliai, viens kits nuo Starkas a Alitos šampes, da i pridaužyta. Kas kur kokią šliauką į kampą numetęs. Bet tai i pati patalpa kai po kara atruode. Lubas i sienas atsilupiniejusias, kiedes i foteliukai nudrengti konkrečiai, subadyti, aplaistyti i apdrabstyti taip, ka net nesinor’ galvot’, kokių skysčių an jų niera. Nors i nesu iš jautresnių, bet vis tiek – kai taip staigiai viskas apsiverč’ aukštyn kojom, tai kažkaip nupurta.

Ką tik buva muzika, šviesas kale, panas sava auskarais blizgina, viskas atruode vos ne kai kokia pasaka. Čia panašiai kai ka pamatytum afigienai gerą paną, lįstum laižiaka, o ji išsišiep’ supuvusiais dantim. Arba kai tas multiks yra, kur dvylika išmuš, karieta į moliūgą atvirst, o žirgai į peles.

Knygos iliustracija
Knygos iliustracija
© L. Parulskio iliustr.

Taip i čia – ateja antra valanda, balius baigts, kurvas namo. I čia viskas, kas lika iš tos pasakas. Pasiroda, ka jau i multikuose visa teisybe apie gyvenimą susakyta. Tik ka viskas vėliau dašunt. I aš niekaip nesupratau, kas gal’ tiek gert’ čia, bo mes tai apsiformindavom prieš įeidami. Arba vietoj kas ką prasinešdava. O da alų. Nieks neger’ alaus, šnapsą tik.

O vieną vakarą atvare šeši Žalgiria jauniai. Davolni visi, Panevėžį nukalę, pergalę švenč’. Yra ką švęst’. Nu tai kas, ka Panevėžys visada trečias. Bet dėl trečios jis kapojas ne su Šiaulių komandom, o su Kaunu, Marijampole, Plunge a Vilnium. Po rungtynių, jaučiu, net namuose nebuva, nei prausės, nei ką, iškart puole lupt’.

Nu i stov’ šeši šernai – keturi iš grumtynių, dešimts i penkiolikts. Ačkariks prie kasuos saka: neleisiu su treningais. Kas taves klaus, jeigu nenori, ka mokietume, tai tada ačiū, mes ainam, skaitykim, ka su pakvietimu.

O man jau viskas verd, aš žiūriu, katrą gaidį čia pirmą kirsiu. Aš pirmą sykį turiu legalią progą žalgiriečiams snukį išmalt’. Nu, ne visai legalią, bo legaliai tai nežinau, kas čia dirb, nu bet vis tiek legaliau negu jų situacija. Taisykles yra taisykles. Kaip i regby.

O man jau viskas verd, aš žiūriu, katrą gaidį čia pirmą kirsiu. Aš pirmą sykį turiu legalią progą žalgiriečiams snukį išmalt’. Nu, ne visai legalią, bo legaliai tai nežinau, kas čia dirb, nu bet vis tiek legaliau negu jų situacija. Taisykles yra taisykles. Kaip i regby.

Negal’ su treningais, aiškiai pasake. Bet jų šeši, mūsų trys prie durų, ačkarika neskaičiuojam. Jam svarbiausia kengurkę saugot’, bo ten visas babkes, i mūsų algas irgi. Stoviam mes tokia eile, plikom rankom, net jokia dujų balionėlia kišenėj, be nieka. Tie prein prie mūsų. Mūsų viens ments, viens karačius, nu, i aš. Paprastai užtekdava karačiaus ūgia, menta šaltuma i viskas išsispręsdava pabazarijus.

– Nu tai vis susitinkam, – saka viens mudyla man. – A ne per dažnai?
– Nu matysme, – sakau.
– Ką čia žiet’...

I ain. Visi sykiu. Atstumiam, o jiems to i tereikieja. Tuoj machanke prasidieja. Tik pyst pyst, i net nepastebiu, kai už jų nugarų pasiroda mentai su uniformom. Jie čia karts nuo karta vakarais užsuk kavikes pagert’. Ką ten dežuruosi po Višinskia gatvę – reik’ akis paganyt’, sušilt’, o šefai nepraleidž’ progas normalius santykius palaikyt’, tai kavike jiems nemokamai.

– Nu tai ką, sportuojam? Nesveik prieš naktį, neužmigste, – žveng sau mentai.

Aš i sakau, Dievs yra. Bachūriukai suskliaudž’ sparniukus i pyzdin į varanoką. Papyzdielindami, kaip priklausa, bet jau nebesišakoj. Nu kai visada, „atvarysme su chebra“, „a jūs žinot, kas mana tėvs“, i panašiai. Net nesupratau, kas kam užvože. Kraujas tik užviręs.

Bet rimtai pasportavom tai kitą kartą. Prieš pat Kaliedas stoviam mes su šventine apranga. Išnuomava mums Kaliedų Senių kostiumus. Bo reik’ kurt’ šventinę nuotaiką.

Bet rimtai pasportavom tai kitą kartą. Prieš pat Kaliedas stoviam mes su šventine apranga. Išnuomava mums Kaliedų Senių kostiumus. Bo reik’ kurt’ šventinę nuotaiką.

Nu i atšutin viens bachūrs šaukdams, ka jį užpuole, ka prie panos lend, ka pinigus atimt’ nor’... Nu, mes sava klientus ginam. Paskui jį atvare tokie trys, nu, mes jų i jėmėmies nuoširdžiai. Jie kažkaip įdomiai beveik nesipriešina, atruode, ka jiems čia siurprizas, ka apsauga vanoj tuos, katrie bardaką dare.

Dirbom iš širdies, su šventiniu užsidegimu, beveik galietum sulietint’ kai kokiam filme, užleist’ kokią lėtą muzikikę i rodyt’, kaip sklaidos tie mūsų Kaliedų Senių apsiaustų skvernai nuo smūgių, kaip sukas ratais mūsų ilgų kepurių bumbuliukai.

Atruode, ka visi plakatų herojai čia dalyvauj vienu metu. Kokie durneliai, apsirengę kai kokioj komedijoj su Džimu Keriu, o po tais Senių Šalčių paltais Vandams, Stalone i Džekis Čans. Toks šventiškai pasipuošęs drym tyms. O paskiau pagal scenarijų turieja iš už kampa pasirodyt’ trys ilgakojes mis biusta konkursų nugalietojas.

Rimanto Kmitos knygos viršelis
Rimanto Kmitos knygos viršelis
© Leidyklos "Tyto alba"/ L. Parulskio ilustr.

Bet iš už kampa galvą kaišioja tik tas nabags, katrą mes čia tvarkingai gynėm. Gynėm nuoširdžiai. Nu bent jau aš. Ne dėl to, ka čia toks darbs. O dėl to, ka smagu biški pasisklaidyt’. Be to, entuziazma pridieja kažkoks debesis galvoj. Ne taip seniai staigiai krita visas mana kaskes su Ace of Base i panašiu muzonu, an jų viršaus jau vyniojos Scooter, Westbam, Marusha, Kid Paul... O čia, Arklidėj, vis da laikės 2 Unlimited i visokias Leilas.

I tode pajutau, ka yra legali proga atkalt’ taip, ka iškristų jiems visas popsas su kraujais per nosis. I padychą už „Mr. Vain“, į pilvą už Cappella, nu i iš alkūnes per stuburą už Ace of Base. O iš tikrųjų tai variau beveik iš gėdas dėl to tūpa muzoną, su katruom da neseniai įsivaizdavau visą sava gražų gyvenimą.

– Seni, ė, seni, už ką? Už ką tu čia mane dubasini? – galų gale prabila mana kriauše.
– Čia šiaip, čia su artiejančiom šventom Kaliedom!
– Su kokiom da Kaliedom, ką mes padariem?!
– Nieks čia nieka niekada nedara...

Rimantas Kmita
Rimantas Kmita
© manipuliacija.lt nuotr.

Būtume gal ilgiau taip turiningai pezieję, bet tas čiuvs iš už kampa kažkaip prislopintu balsu užgiedoja: čia ne tie, ė, čia ne tie, davaj, baikit.

– O tai ko tu iškart nesakei?

Bet jis dieja į kojas. Jaučiu, norieja, ka tie jo tikrieji skriaudikai matytų, kokios mes formas, i ka atsiknistų nuo jo. Nes jeigu jis būtų mumis pertraukęs i parodęs, į ką reik’, mūsų entuziazmas antram raunde galieja būt’ kur kas mažesnis.

Pasijaučiau beveik kai tame Biliūna apsakyme Kliudžiau. Nors i dirbau sava darbą, o ne pramogavau, kaip tam apsakyme, bet vis tiek toks įspūdis, ka pritalžėm nekaltus kačiukus.

Pasijaučiau beveik kai tame Biliūna apsakyme Kliudžiau. Nors i dirbau sava darbą, o ne pramogavau, kaip tam apsakyme, bet vis tiek toks įspūdis, ka pritalžėm nekaltus kačiukus.

Bet yra i antra medalia puse. Po tokių nuotykių kažkaip jauties saviaks. Tavim praded pasitikiet’. I tada atein tava eilie panakvot’ salėj vietoj signalizacijas. Nors mes ten biški i aptvarkydavom, bet reikiedava sulaukt’ ryta, kol ateis valytoja.

Tai chebra pasikeisdami i dirb vietoj signalizacijas. Trajaks už naktį. Nu tiek, kiek taksas iki namų kainuoj. Bet taksui tu išleistum, o čia uždirbi. Tai gaunas, ka šeši. Nu i aš primečiau – kam čia pinigus viešbučiam taškyt’, taigi galiam mes su Monika i čia per naktį pabūt’. Tik užmiršau, ka Monikai, nors arklius jinai miegst, Arklide gal’ pasiruodyt’ labai šiaip sau. Nu bet patvarkysme i bus gerai.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Sielą ir kūną viešai apnuoginti nebijanti Rekašiūtė: tai, ką rašau ir fotografuoju, yra mano minčių dienoraštis (99)

Viena ryškiausių šalies fotomenininkių, savo nuotraukomis paliečianti mases ir gebanti pajausti...

Barackas Obama savo autobiografijoje vejasi tėvo šešėlį ir ieško kelių į save P. Ambrazevičiaus įspūdžiai ir knygos ištrauka (5)

„Man sunku ant širdies – kad nešu maišyto kraujo naštą, kad mano siela susidvejinus, galbūt...

Vilniaus muziejus duris dar šiemet turėtų atverti

Sostinės Vokiečių gatvėje duris dar šiemet turėtų atverti Vilniaus muziejus – laikinoji...

Į Nacionalinį M. K. Čiurlionio muziejų grįžta nemokamo lankymo sekmadienis

Paskutinį mėnesio sekmadienį, pagal anksčiau gyvavusią gražią tradiciją, lankytojams bilietų...

Į Valdovų rūmus grįžta nemokamų sekmadienių tradicija (1)

Į Valdovų rūmų muziejų grįžta nemokamų sekmadienių tradicija. Jau šį sekmadienį kartu...

Top naujienos

Vilniuje – slapta policijos operacija: rastas įspūdingas įkalčių kiekis šokiravo net visko mačiusius pareigūnus (110)

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos...

Jei alkoholio vartojate mažai ir retai, nemanykite, kad negresia pasekmės: kaip suprasti, kad riba peržengta?

Psichikos sveikatos specialistai siunčia įspėjimą visam pasauliui: koronaviruso krizė gali...

JAV astronautai įžengė į Tarptautinę kosminę stotį ir susitiko su kolegomis stebėkite gyvai (49)

Naujasis amerikiečių pilotuojamas erdvėlaivis „ Crew Dragon “ sekmadienį prisijungė prie...

Medžių kirtimas nuosavame sklype – kada mojuojant kirviu laukia baudos (56)

Jeigu atėjus pavasariui kilo noras savo sklype nupjauti medžius, derėtų įsitikinti, ar šiam...

Apsilankymas gamtoje jaunos moters gyvenimą apvertė aukštyn kojomis: nekalti simptomai pavirto nepakeliama kančia (3)

Jei įsisiurbė erkė, galite turėti rimtų problemų. Erkinis encefalitas, pažeidžiantis galvos...

Neišnaudotas sektorius Lietuvoje, kuriame gamyba gali dvigubėti: tereikia tik užsiimti čia yra vietos jauniems (18)

Laidoje Delfi 11 įvardintas sektorius, kuris gali augti ir kuriame yra vietos daugybei jaunų...

Buvęs žalgirietis nebereikalingas „Maccabi“ klubui

Tel Avivo „Maccabi“ ekipai atstovavęs Nate'as Woltersas palieka klubą, apie išsiskyrimą...

Žymūs ekspertai apie pokyčius Putino Rusijoje: prieš 20 metų tai buvo neįsivaizduojama (228)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pertvarkė savo šalį ir jos santykius su pasauliu....

Automobilis cypsi, girgžda, traška ar palieka dėmes – 13 dalykų, kuriuos šie simptomai gali reikšti (2)

Per užsienio kalbos pamokas, internetiniuose kursuose arba dalyvaujant tarptautiniuose komunikavimo...

„Trigubas dublis“ su J.Jankevičiumi: neformatas, Sabo pamoka Karnišovui ir paskutinė mergina pirtyje

NBA savaitinė apžvalga „Trigubas dublis“. Vedėjai Justinas Jankevičius, Jovaras Skanas,...

|Maža didelių žinių kaina