aA
Oficiali data skelbia kunigaikštį Irenėjų Oginskį dienas užbaigus Rietave. Tačiau iš kartos į kartą sklido pasakojimai, esą mirtį ir laidotuvės jis tik gerai surežisavęs, o iš tikrųjų, vengdamas persekiojimo už dalyvavimą sukilime, pasitraukė iš Žemaitijos ir dar kurį laiką gyveno užsienyje.
Irenėjus Oginskis
Irenėjus Oginskis
© ROKIM archyvo nuotr.

Artėjant XI tarptautiniam Mykolo Oginskio festivaliui, prisimename jo tėvą, Kauno gubernijos mokyklų kuratorių, žemės reformos iniciatorių, Žemaitijos šviesuolį I. Oginskį (1808–1863).

Kai 1833 metais Florencijoje mirė Mykolas Kleopas Oginskis, Rietavą perėmė jo dvidešimt penkerių metų sūnus Irenėjus. Iki tol, nuo 1822-ųjų rudens, dvare gana sėkmingai tvarkėsi Irenėjaus motina, antroji M. K. Oginskio žmona venecijietė dainininkė Marija de Neri. „Savo gabumais M. de Neri viską surikiavo ir padėjo pamatus vėlesniam Rietavo pakilimui“, – kalbintas DELFI, teigė Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus (ROKIM) vadovas Vytas Rutkauskas.

Oginskio rūmų Rietave portiko kolonada ir paminklas M. K. Oginskiui ir jo palikuonims (skulpt. R. Midvikis)
Oginskio rūmų Rietave portiko kolonada ir paminklas M. K. Oginskiui ir jo palikuonims (skulpt. R. Midvikis)
© ROKIM archyvo nuotr.

Pradėjo naikinti baudžiavą

Florencijoje gimęs naujasis dvaro paveldėtojas ir šeimininkas I. Oginskis 1835 metais ryžosi anais laikais neįsivaizduojamam dalykui, kurio kitaip kaip akibrokštu imperinei Rusijos valdžiai nepavadinsi, – Rietave užsimojo panaikinti baudžiavą. „Oginskių giminės populiarintojai į tai mažai kreipia dėmesio – kalbėdami apie Rietavo dvarą kaip svarbiausią dalyką mini pirmąją telefono liniją, pirmąją elektrinę. Tai irgi tiesa, tačiau svarbiausia, kad I. Oginskis ėmėsi laužyti sustabarėjusį mentalitetą, pasiryžo baudžiauninkus išvesti į valstiečių luomą. Neįtikimas to laiko užmojis!“ – kalbėjo V. Rutkauskas.

Pakeisti baudžiauninkų mentalitetą kunigaikščiui I. Oginskiui prireikė aštuoniolikos metų. Vieni sugebėjo pereiti į valstiečius, kiti to laiko nesulaukę paliko šį pasaulį. Būdamas pažangus žmogus, pats gerai mokėjęs žemaičių kalbą, I. Oginskis daug prisidėjo prie vietos gyventojų švietimo, miestelio sutvarkymo. „Viena pagrindinių Irenėjaus užduočių buvo išmokyti žmones raštingumo, kad jie galėtų skaityti, rašyti, šviestis. Šis jo žingsnis gana unikalus“, – teigė pašnekovas.

Vytas Rutkauskas
Vytas Rutkauskas
© Asmeninio arch. nuotr.

1836 metais kunigaikščio rūpesčiu Rietave pradėjo veikti valdiška dviklasė mokykla. Jis pasistengė, kad miestelyje būtų įsteigta ligoninė, vaistinė, senelių ir našlaičių prieglauda, kelios taupomosios skolinamosios kasos, paštas.

Dvaro sistema, administracija, pasak V. Rutkausko, buvo tvirtai suimta į rankas, kad išbaudžiavinimo procesas vyktų kuo sėkmingiau ir giliau. „Svarstai, kodėl I. Oginskis jam dėjo tiek pastangų?.. Manau, lėmė ne tik humanistiniai idealai, bet ir suvokimas, kad baudžiavinis ūkis yra visiškai save išsėmęs. Juk laisvas valstietis dirbs keleriopai našiau. Kadangi dvaro valdoje gyvenantys žmonės mokesčius mokėjo kunigaikščiui, o ne caro valdžiai, nauda buvo abipusė: prakutę, daug produkcijos gaminantys žmonės galėjo prekiauti su Klaipėda ir Prūsija, o kunigaikščiui nuo to grįždavę mokesčiai“, – savo nuomonę dėstė ROKIM vadovas.

Rietavo Oginskių rūmai (dail. N. Orda)
Rietavo Oginskių rūmai (dail. N. Orda)
© ROKIM archyvo nuotr.

Šventė su buvusiais baudžiauninkais

Išbaudžiavinimo pergalė buvo atšvęsta su tais, dėl kurių jos ir siekta... Iki tol, per aštuoniolika metų, I. Oginskis Rietave buvo atlikęs daug darbų. Giminės rezidencija iš esmės jau buvo perkelta iš Zalesės (dab. Baltarusija, – aut.), iškilo neorenesansiniai rūmai, 65 hektarų parko masyvas užsodintas, miesto centrinė dalis perstatyta. Iš Zalesės atkeliavo ir oranžerija, ir biblioteka, ir kitos vertybės. Tada kunigaikštis ėmėsi naujos bažnyčios statybos. 1853 metų birželio 9 dieną jo ekscelencija vyskupas Motiejus Valančius pašventino bažnyčios kertinį akmenį. Išvakarėse visos iškilmės prasidėjo penkiamečio I. Oginskio sūnaus Bogdano Oginskio krikštynomis.

Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
© V. Rutkausko nuotr.

V. Rutkauskas prisiminė išsamų istorikės dr. Aldonos Prašmantaitės pranešimą, kaip tik skirtą šiam įvykiui. Anot tyrinėtojos, į krikštynas buvo pakviestos septynios poros pagrindinių krikštatėvių – Oginskio dvaro vaitai su žmonomis – ir nuo pusantro iki dviejų tūkst. porų paprastų krikštatėvių. „Vaitams liepta iš kiekvieno kaimo į iškilmes sukviesti valstiečius. Kertinio akmens šventinimą ir krikšto aktą lydėjo savaitę trukusi puota. Tokios Rietavas daugiau niekada nematys, – tvirtino V. Rutkauskas. – Kas gi iš tiesų įvyksta? Švenčiama ne tik bažnyčios statybos pradžia ar krikštynos – su buvusiais baudžiauninkais arba jų palikuonimis I. Oginskis švenčia baudžiavos reformos pergalę. Kitaip nepavadinsi. Įvyko sąmonės lūžis, mentalinė permaina. Valstiečiai atsistojo ant kojų – jie laisvi, raštingi, kunigaikštystė klesti visame „Severo-Zapadnyj kraj“ kaip vienas pagrindinių dvarų. Nors dar prieš keliolika metų I. Oginskis buvo areštuotas, vežtas į Raseinius ir Kauną tardyti, inkriminuojant jam visokius nusikaltimus – maištų kėlimą prieš caro valdžią ir panašiai.“

Rietavo bažnyčios sietynas
Rietavo bažnyčios sietynas
© ROKIM archyvo nuotr.

Europiniai kunigaikščio užmojai

Anot pašnekovo, daug keliavęs I. Oginskis matė, koks skurdus Lietuvoje žemės ūkis, kaip nualinti žmonės lyginant su Prūsija ir kitais kraštais. Todėl 1859 metais ryžosi dar vienam žingsniui – įsteigė pirmąją Lietuvoje žemės ūkio mokyklą. Iš Rytprūsių pasikvietė išprususį agronomą Karlą Otto von Minnechą ir jam pavedė vadovauti mokyklai. „Išskirta žemės, nupirkti padargai, veisliniai gyvuliai. Stebėtina, kaip viskas „vokiškai“ sumanyta, apsvarstyta – tiesiog geležinė sistema! – negalėjo atsistebėti V. Rutkauskas. – Padaryta viskas, ką leido anas laikas, kad į šį kraštą būtų pritraukta europinė patirtis. Deja, Rietavo žemės ūkio mokyklai buvo lemta gyvuoti tik ketvertą metų – caro valdžia, užgniaužusi 1863-ųjų sukilimą, ją uždarė.“

Oginskio kapas kelias įvairias versijas

Po sukilimo iš Rietavo dingo ir pats 55-erių metų I. Oginskis. „Buvo paskelbta, kad šviesusis kunigaikštis netikėtai mirė. Kita versija laidžia teigti, kad jis paprasčiausiai pergudravo caro valdžią ir suvaidino savo mirties spektaklį. Mat arešto grėsmė buvo čia pat, nes dar sukilimui neprasidėjus buvo aptikta ir konfiskuota I. Oginskio užpirkta ginkluotė“, – pasakojo V. Rutkauskas.

„Dar jaunas būdamas girdėjau iš senų žmonių, kurie prisiminė jų tėvų ir senelių pasakojimus, esą kunigaikštis apsirengęs varganomis drapanomis, atsisveikinęs su artimaisiais, patraukė į Prūsijos pusę. Štai ir pasireiškė jo tėvo įžvalgumas renkantis dvarui vietą, kuri vienu valdos kraštu turėjo išėjimą į Prūsiją, nebuvo užblokuota Rusijos sienos“, – pabrėžė muziejininkas.

Tokią versiją tarsi patvirtina ir I. Oginskio kapas Rietave – kunigaikščio kapavietė yra ne Oginskių šeimos koplyčioje, kur palaidoti jo sūnūs Bogdanas ir Mykolas Oginskiai, kur turėtų būti ir jo palaikai, o šalia jos.

I. Oginskio biustas (dail. P. A. Cattier)
I. Oginskio biustas (dail. P. A. Cattier)
© ROKIM archyvo nuotr.

Senieji rietaviškiai pasakoję V. Rutkauskui ir kitų istorijų, kaip žmones gąsdindavo iš numirusių prisikėlęs senasis kunigaikštis. „Esą toks Kazragis svarbiu reikalu užėjo į rūmus susitikti su Bogdanu Oginskiu. Liokajaus pakeliui nesutiko, įsmuko į vestibiulį, pravėrė vienas duris, kitas, ir žiūri pro plyšį – už stalo sėdi senasis kunigaikštis, prie jo – jaunasis Bogdanas, ir jie abu kažką kalbasi. Išvydęs svečią, B. Oginskis išbėgo iš kabineto ir ėmė remti prie sienos, ar tas ką nors matęs. Kazragis dievagojosi nieko nematęs ir išpėdino lauk“, – legendinę istoriją papasakojo V. Rutkauskas.

I. Oginskio žmonos O. Kalinauskytės biustas (dail. P. A. Cattier)
I. Oginskio žmonos O. Kalinauskytės biustas (dail. P. A. Cattier)
© ROKIM archyvo nuotr.

DELFI tęsia rubriką „Kultūros pjūvis“, kurioje kas mėnesį pateikiama svarbiausių meninių įvykių apžvalga, kultūros ir subkultūros naujienos, pristatomos Lietuvos ir su ja susijusios garsios asmenybės.

Kunigaikštis I. Oginskis – legenda, pergudravusi mirtį
© Projektą „Kultūros pjūvis“ remia SRTRF
www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(3 žmonės įvertino)
3.3333

Kai susijungia trys talentai, gimsta Betė!

Kartais nutinka taip, kad gimtų stiprus knygos personažas, neužtenka vieno. Štai išdykusią, bet...

„Twenty Fingers Duo“ debiutuos festivalyje „Gaida“: įtraukianti lietuvių naujosios kartos muzika ir atminimo ženklas Broniui Kutavičiui

„Twenty Fingers Duo“ – jaunosios kartos atlikėjų, sesers ir brolio Loros Kmieliauskaitės ir...

LRDT spektaklis „Valia“ viešės Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje

Išgyvenimų tikrumu ir žmogiškumu jaudinantis Vladimiro Gurfinkelio režisuotas spektaklis...

Poetas Aivaras Veiknys: jeigu jaučiuosi svetimas, negaliu rašyti (1)

Į neseniai vykusį tarptautinį festivalį „Poetinis Druskininkų ruduo“ poetas Aivaras Veiknys...

Nacionalinei bibliotekai saugoti turės būti perduodamos elektronine forma publikuotos knygos, kiti leidiniai ir dokumentai

Viešosios informacijos rengėjai per 20 darbo dienų nuo dokumento išleidimo elektronine forma datos...

Top naujienos

Tomas Janonis | D+

Į kieno kišenę nuguls nacionalinio stadiono milijonai: bendrovėje besisukantys lietuviai išvengia viešumos (7)

Pasirašius daugiau apie 160 mln. eurų vertės Nacionalinio stadiono koncesijos sutartį pasigirdo...

Daugiau nei 100 milijonų eurų, skirtų darbuotojų išeitinėms, biudžete guli nenaudojami: pasinaudoja tik retas (7)

Pandemija sudrebino darbo rinką, tačiau valstybės kaupiamos lėšos, skirtos atleidžiamiems...

Skrandžio opos kankina dažną lietuvį: gydytoja nurodė pagrindinę ligos priežastį ir dažniausią simptomą (1)

Skrandžio opa – tai skrandžio gleivinės žaizda, atsirandanti sumažėjus skrandžio gleivinės...

Michael Msika, Macarena Munoz | D+

Chaosas tiekimo grandinėje – rykštė Europos įmonių pelnui: štai, ką stebės investuotojai

Su sąnaudomis susijęs spaudimas, tiekimo grandinę apėmęs chaosas ir nusivylimas atsivėrimo...

Itin rezultatyvioje LaMelo ir lemiamą metimą prametusio Sabonio dvikovoje triumfavo „Hornets“ (9)

Naująjį NBA sezoną nuostabia nata pradėjęs Domantas Sabonis svarbiausią rungtynių akimirką...

Orai nedžiugins: gūsingas vėjas nesitrauks, pajūryje gali sustiprėti iki 30 m/s ant kelių gali būti nuvirtusių medžių (4)

Ketvirtadienio naktį lietus palaistys tik kai kuriuos šalies rajonus. Vėjas liks pietvakarių,...

Arūnas Milašius | D+

Ką daryti su nukritusiais lapais, kad gautume naudos

Ruduojantys rudeniniai sodo medžiai tai ne tik atgaiva akims, bet ir galvos skausmas. Ką gi daryti...

Puiki žinia žmonijai: tyrimo ataskaitą pateikę epidemiologai praneša apie itin pavojingo viruso išnykimą (9)

Daugumai iš mūsų pastarieji metai buvo praleisti įvairiais būdais besisaugant nuo COVID-19...

Australijos milijardierius planuoja naują gamyklą, kad galėtų varžytis su Kinija

Milijardierius kasybos magnatas Andrew Forrestas pagrindiniame Australijos anglies prekybos...

Pasaka žaibiškai virtęs mėsininko Salt Bae gyvenimas kupinas įdomybių: iš skurdo išvadavo turtuoliai, už kepsnį mokantys po 800 eurų

Jo restoranų lankytojai į garsųjį turką žiūri kaip į charizmatišką asmenybę, leidžiančią...