Pateikiame neredaguotą „Lietkabelio“ pranešimą.

Vasario 4-ąją 24sek.lt buvo publikuojamas straipsnis „Pykčiai dėl siurblio ir pinigų: buvęs „Lietkabelio“ vadovas atkirto klubo šeimininkui“ ir interviu su M. Ignatavičiumi apie jo veiklą bei susidariusią situaciją klube.

Iš interviu matyti, kad buvęs klubo direktorius, siekdamas pateisinti tariamai tinkamą savo pareigų vykdymą, neteisingai komentuoja tam tikras faktines aplinkybes ir tokiu būdu menkina klubo, jos administracijos, rėmėjų ir tuomečio pagrindinio dalininko Alvydo Bieliausko bei kitų trečiųjų asmenų garbę, orumą bei dalykinę reputaciją.

M. Ignatavičius, siekdamas sudaryti teigiamą savo veiklos įvaizdį ir sumenkinti esamos klubo administracijos bei pagrindinio dalininko dalykinę reputaciją, sąmoningai iškreipia tam tikrus faktus ar juos nutyli.

Esant minėtoms aplinkybėms, siekiant apginti klubo, jo administracijos, klubo tuomečio pagrindinio dalininko A. Bieliausko, kitų trečiųjų asmenų teises, teisėtus interesus bei dalykinę reputaciją, klubas yra priverstas viešai paneigti ar patikslinti M. Ignatavičiaus paskleistus netikslius, neteisingus ar sąmoningai melagingus faktus.

Klubas susilaiko nuo subjektyvių, vertinamojo pobūdžio komentarų, ko savo interviu nevengė buvęs klubo direktorius, ir pateikia tik faktus, pagrįstus realiomis faktinėmis aplinkybėmis bei įrodomais.

Buvęs klubo direktorius savo interviu nurodo, kad jam keista, jog skundus FNTT pateikia ta pati A. Bieliausko įmonė (UAB „Apostat“), kuri buvusio direktoriaus vadovavimo laikotarpiu vykdė ir toliau vykdo visą klubo buhalterinę apskaitą, teikia finansines ataskaitas atsakingoms institucijoms.

Vasario 5-ąją į klubą su pareiškimu kreipėsi UAB „Apostat“, kuri nurodė, kad niekada nebuvo ir nėra A. Bieliausko įmonė, tvarkanti buhalterinę apskaitą arba su A. Bieliausko interesais susijusi įmonė. UAB „Apostat“ savo pranešime nurodo, kad yra privataus kapitalo įmonė, teikianti buhalterines paslaugas įvairiems ūkio subjektams, įskaitant ir klubui, o sutartį dėl paslaugų teikimo klubui sudarė būtent su M. Ignatavičiumi.

Taigi, faktinės aplinkybės neginčijamai patvirtina, kad buvęs klubo direktorius nepagrįstai sąmoningai ar dėl suklydimo (nežinojimo) UAB „Apostat“ sieja su pagrindiniu klubo dalininku A. Bieliausku, o apie jį viešai formuodamas neigiamą įvaizdį, menkina UAB „Apostat“ dalykinę reputaciją.

Buvęs klubo direktorius interviu nurodo, kad jo ir jo partnerių parama klubui visada buvo skaidri ir aiški. M. Ignatavičius nurodo, kad turėdamas tik 10 procentų klubo dalių per savo trejų metų vadovavimo laikotarpį finansiškai prisidėjo keleriems metams į priekį, jau nekalbant apie klubo pridėtinės vertės sukūrimą. Vadovaujantis klubo buhalterinės apskaitos duomenimis, buvęs klubo direktorius klubui niekada neteikė jokios paramos, todėl buvusio direktoriaus teiginiai dėl klubui suteiktos paramos yra nepagrįsti, neteisingi bei klaidinantys. Taip pat akcentuotina, kad už pareigų vykdymą buvusiam klubo direktoriui nuolat buvo mokamas darbo užmokestis, todėl klubo vertės kūrimas yra ne buvusio direktoriaus privilegija, o pareiga.

Buvęs klubo direktorius savo interviu nurodo, kad taupydamas klubo lėšas, kaip ir kiekvienas atsakingas įstaigos vadovas, bet kokiai paslaugai ieškojo geriausių, kokybiškiausių ir optimaliausias kainas siūlančių tiekėjų. Tokia juridinio asmens valdymo organo prievolė yra įtvirtinta ir įstatyme – juridinio asmens vadovas turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijų, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams.

Faktinės aplinkybės neginčijamai patvirtina, kad buvusiam klubo direktoriui, pradėjus eiti šias pareigas, klubas, atstovaujamas to paties M. Ignatavičiaus, su pastarojo šeimos nariu (tėvu) sudarė buto nuomos sutartį. Atkreiptinas dėmesys, kad po kurio laiko buto nuomos sutartis buvo pakeista, dvigubai padidinant buto nuomos mokestį. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad klubas, atstovaujamas buvusio klubo direktoriaus M. Ignatavičiaus, 2015 metų birželio 1-ąją su UAB „Omega Action“, kurio vienintele akcininke tuo metu buvo buvusio klubo direktoriaus sutuoktinė, sudarė sutartį dėl rinkodaros paslaugų teikimo.

Per 2017–2018 metus už tariamai suteiktas paslaugas klubas šiai bendrovei išmokėjo 42 tūkstančius 955 eurus. Klubo buhalterinę apskaitą tvarkančios bendrovės duomenimis, buvęs klubo direktorius aukščiau paminėtas pinigines lėšas UAB „Omega Action“ išmokėjo be jokių faktinį paslaugų suteikimą patvirtinančių dokumentų. Negana to, kad klubas šiai bendrovei mokėjo ženklias pinigines lėšas už marketingo paslaugų teikimą, faktinės aplinkybės neginčijamai patvirtina, kad buvęs klubo direktorius LKL tiesioginių transliacijų metu portale DELFI ir BTV televizijos kanale neatlygintinai reklamavo UAB „Omega Action“ valdomos drabužių parduotuvės prekės ženklą „Aeronautica Militare“. Klubo šiai bendrovei suteikto reklamos eterio vertė – 34 tūkst. 458 eur. Pastebėtina, kad klubas iš UAB „Omega Action“ nėra gavęs jokios paramos ar atlygio už reklamą.

Taigi, aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės neginčijamai patvirtina, kad buvęs klubo direktorius, eidamas pareigas, sudarė klubui nenaudingus sandorius, ko pasėkoje klubui padarė didelės žalos ir tokiu būdu pažeidė savo, kaip klubo direktoriaus, pareigą elgtis protingai, apdairiai ir rūpestingai. Buvęs klubo direktorius, neigdamas savo artimus ryšius su UAB „Omega Action“, akivaizdžiai klaidina ir meluoja tiek klubo sirgaliams, tiek plačiajai visuomenei.

Buvęs klubo direktorius savo interviu kvestionuoja klubo rinkodaros specialisto kompetenciją, nurodydamas, kad UAB „Omega action“ klubui teikė žymiai kokybiškesnes paslaugas. Faktinės aplinkybės patvirtina, kad po buvusio klubo direktoriaus pasitraukimo klubo sekėjų skaičius „Instagram“ socialiniame tinkle išaugo nuo 3623 iki 4947, o socialiniame tinkle „Facebook“ klubo paskyra įgijo oficialų statusą. Praėjusių metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais „Lietkabelio“ nariai dalyvavo 11 socialinių renginių.

Buvusio klubo direktoriaus palyginimai dėl itin kokybiško UAB „Omega Action“ paslaugų teikimo ir tariamai nekokybiško dabartinio klubo rinkodaros specialisto darbo yra nesolidūs ir neteisingi.

Buvęs klubo direktorius savo interviu nurodo, kad prisiima atsakomybę už visas trejų pastarųjų metų finansines operacijas ir sprendimus, buvusio klubo įsitikinimu, klubo veikla buvo vykdoma skaidriai ir viešai.

2018 metų vasarą, dar M. Ignatavičiui einant klubo direktoriaus pareigas, LKL vykdė klubų licencijavimo procesą, kurio metu klubas lygai privalėjo pateikti tikslius duomenis apie savo finansinę padėtį 2018 m. birželio 30 dienos datai.

Buvęs klubo direktorius LKL pateikė savo parašu patvirtintą kreditorių sąrašą 174 tūkst. 166 eurų ir 36 euro centų sumai, iš kurių 54 tūkst. eurų sudarė neįvykdyti įsipareigojimai klubo krepšininkams. Buvęs klubo direktorius sudarytame sąraše nurodė 8 krepšininkus, kuriems klubas buvo neatsiskaitęs iki minėtos datos.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2018 metų rudenį smulkiesiems klubo dalininkams M. Ignatavičiui, Irmantui Aukštikalniui ir Rokui Mickevičiui pradėjus viešoje erdvėje kariauti su pagrindiniu klubo dalininku A. Bieliausku, smulkiojo dalininko I. Aukštikalnio sūnus Lukas Aukštikalnis, kuris klube su pertraukomis rungtyniavo pastaruosius šešerius metus, Tarptautiniam sporto arbitražo teismui pateikė ieškinį dėl 32 tūkst. 427 eurų ir 96 euro centų skolos už sportinę veiklą priteisimo. Aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės ir dokumentai, patvirtinti buvusio klubo direktoriaus ir buvusio klubo krepšininko parašais, pagrįstai leidžia daryti dvi išvadas:

1. Buvęs klubo direktorius, nuslėpęs didelės vertės neįvykdytą piniginę prievolę buvusiam krepšininkui, galimai apgaulingai tvarkė klubo buhalterinę apskaitą arba

2. Buvęs klubo krepšininkas L. Aukštikalnis iš komandos apgaulės būdu siekia įgyti didelės vertės turtinę teisę, kuri galimai yra įvykdyta. Už abi aukščiau paminėtas veikas įstatymas numato baudžiamąją atsakomybę.

Buvęs klubo direktorius M. Ignatavičius nurodo, kad iš klubo direktoriaus pareigų pasitraukė planuotai ir savo apsisprendimu. Juridinio asmens vadovas, atšauktas iš pareigų, turi prievolę per 20 kalendorinių dienų juridiniam asmeniui perduoti viską, ką įgijo ir gavo eidamas pareigas. Buvęs klubo vadovas šios prievolės neįvykdė. Pastebėtina, kad buvęs klubo direktorius kai kuriuos buhalterinės apskaitos dokumentus perdavė klubui nesavalaikiai, o kai kurių neperdavė apskritai. UAB „Apostat“ pranešime klubui nurodo, kad per bendrovės ilgalaikę praktiką tai yra pirmas atvejis, kada atsistatydinęs juridinio asmens direktorius neperduota visos juridinio asmens dokumentacijos, duomenų ir turto per pusės metų laikotarpį. Klubo turimi įrodymai patvirtina, kad buvęs klubo direktorius jau po jo atšaukimo iš pareigų rūpinosi klubo gautos paramos panaudojimo įforminimu, lankė buvusius klubo krepšininkus ir reikalavo, kad šie pasirašytų klubo buhalteriniuose dokumentuose.

Buvęs klubo direktorius savo interviu nurodo, kad smulkusis klubo dalininkas nuo pat atėjimo į klubą, kartu su savo partneriais parėmė klubą 200 tūkst. eurų, neskaitant indėlio kuriant pridėtinę klubo vertę. Buvęs klubo direktorius M. Ignatavičius neįvardina, kas yra smulkiojo klubo dalininko I. Aukštikalnio partneriai, nenurodo, kaip ir kokiu būdu bei apimtimi I. Aukštikalnis, neturėjęs klube jokių vykdomųjų funkcijų, kūrė klubo pridėtinę vertę.

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis klubo buhalterinės apskaitos duomenimis, I.Aukštikalnis asmeniškai nerėmė klubo, o jo valdoma UAB „Irmus“ nuo 2013 metų iki 2018 metų pabaigos vietoje buvusio klubo direktoriaus nurodomų 200 tūkst. eurų suteikė klubui paramą 36 tūkst. eurų apimtyje. Tokia situacija leidžia daryti dvi išvadas:

1. Buvęs klubo direktorius meluoja, siekdamas parodyti savo bendražygio I. Aukštikalnio indėlį į klubo veiklą

2. Buvęs klubo direktorius iš I. Aukštikalnio ar jo valdomų juridinių asmenų gavo buvusio direktoriaus viešai deklaruojamus 200 tūkst. eurų, tačiau tokios paramos neapskaitė klubo buhalterinės apskaitos dokumentuose.

Buvęs klubo direktorius savo interviu nurodo, kad pagrindinio klubo dalininko A. Bieliausko nemalonę užsitraukė tuomet, kai atsistatydinęs nepakluso pastarojo reikalavimui atiduoti turimą klubo dalį. Tokie buvusio direktoriaus argumentai yra neteisingi ir nepagrįsti. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, akivaizdu, kad klubo pagrindiniam dalininkui A.Bieliauskui kilo pagrįstų abejonių dėl buvusio klubo direktoriaus veiklos teisėtumo. Buvęs klubo direktorius nesavalaikiai perdavė klubo dokumentus ir turtą, kai kurių apskritai neperdavė, faktinės aplinkybės patvirtina, kad buvęs klubo direktorius klubui padarė didelės turtinės ir neturtinės žalos. Buvusio klubo direktoriaus atsakomybės klausimo kėlimas ir taikymas yra tikroji buvusio klubo direktoriaus ir pagrindinio klubo dalininko A.Bieliausko konflikto priežastis.

Buvęs klubo direktorius savo interviu nurodo, kad jam atsistatydinus iš direktoriaus pareigų, jam, kaip dalininkui, nėra teikiama informacija apie kitus klubo dalininkus. M. Ignatavičiui, kaip buvusiam klubo direktoriui, puikiai buvo žinoma visa ir bet kokia informacija apie klubą nuo jo paskyrimo į direktoriaus pareigas iki atšaukimo. Tuo tarpu, didžiajam klubo dalininkui A.Bieliauskui iki šios dienos nėra žinoma visa informacija apie klubą, kadangi buvęs klubo direktorius iki šio momento nėra klubui perdavęs visų dokumentų ir duomenų. Informacija apie klubo dalininkus yra vieša ir kiekvienam asmeniui prieinama per Valstybės įmonę Registrų centras. Buvęs klubo direktorius, kaip deklaruoja viešai, iš klubo negavęs informacijos apie klubo dalininkus, galėjo dėl tokios informacijos gavimo kreiptis į Valstybės įmonę Registrų centras, tačiau tokia galimybe nepasinaudojo.

„Lietkabelis“ yra kreipęsis į FNTT dėl M. Ignatavičiaus galimai vestos neskaidrios buhalterijos. Šiuo metu atliekamas tyrimas. Taip pat pažymime, kad 2018 m. birželio 30 dieną teiktuose dokumentuose LKL licencijai gauti nurodytos skolos žaidėjams jau yra likviduotos.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Krepsinis.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (1)
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės