Bylą išnagrinėjęs teismas nustatė, kad buvęs VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubo vadovas O. K., padedant M. I., kuris buvo JAV registruotos bendrovės „Omega action, inc.“ faktiniu vadovu, tyčia iššvaistė 378 533,92 Eur VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubui priklausančias pinigines lėšas.

O. K. ir M. I., žinodami, kad VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubas iš bendrovės „Omega action, inc.“ realiai trenerių ir sportininkų licencijos ir teisių naudoti jų įvaizdį nepirks, suklastojo tris sutartis dėl žaidėjų ir trenerių įvaizdžio teisių naudojimo licencijos ir teisių pardavimo. Taip pat O. K. žinodamas, kad bendrovės „Omega action, inc.“ faktinio vadovo M. I. pateiktose sąskaitose faktūrose įrašyti aiškiai neteisingi duomenys dėl trenerių ir sportininkų įvaizdžio naudojimo teisių pardavimo iš viso už 1 059 012,27 Eur, iš VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubo sąskaitos pervedė šią sumą į bendrovės „Omega action, inc.“ sąskaitą už tariamai parduodamas trenerių ir sportininkų įvaizdžio naudojimo teises.

M. I. iš šių gautų 1 057 426,98 Eur dalį pinigų – 678 893,06 Eur – pervedė VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubo 27 sportininkams ir darbuotojams į jų asmenines banko sąskaitas, o likusias jam patikėtas krepšinio klubo lėšas, t. y. 378 533,92 Eur, O. K. iššvaistė, padedamas M. I. Nustatyta, kad ta pati lėšų iššvaistymo schema buvo taikoma ir O. K. iššvaistant svetimą didelės vertės turtą padedant A. K., Estijoje registruotos bendrovės „Reval sport agency OU“ vadovui, t. y. suklastojus dešimt sutarčių dėl žaidėjų įvaizdžio teisių naudojimo licencijos ir teisių pardavimo per šią bendrovę iššvaistyta 112 352,01 Eur VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubui priklausančių piniginių lėšų.

Teismas konstatavo, kad O. K., siekdamas išvengti mokėtinų mokesčių, apgaulingai tvarkė VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubo buhalterinę apskaitą, o M. I. ir A. K. padėjo jam tai daryti, t. y. O. K. žinodamas, kad VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubas jokių paslaugų ir žaidėjų ir trenerių įvaizdžio teisių naudojimo licencijos ir teisių iš bendrovės „Omega action, inc.“ nepirko, pateikė sąskaitas VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubo buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei, o ši šiuos dokumentus įtraukė į VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubo buhalterinės apskaitos registrus.

Be to, O. K. siekdamas išvengti mokėtinų mokesčių, įrašė į deklaracijas aiškiai neteisingus duomenis apie VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubo turtą ir pateikė jas valstybės įgaliotoms institucijoms. Taip pat išnagrinėjus bylą pasitvirtino kaltinimai O. K., M. I. ir A. K. dėl netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo ir didelės žalos padarymo, t. y. kaltinamieji tyčia pagamino netikrus dokumentus – licencijos ir teisių naudoti žaidėjų ir trenerių įvaizdį pardavimo sutartis dėl sportininkų ir trenerių įvaizdžio teisių naudojimo licencijos ir teisių pardavimo, patvirtino šias sutartis savo parašu, VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubo antspaudu ir pasirašė kitų įmonių atstovų vardu.

Kaltinamieji viso bylos nagrinėjimo metu savo kaltės nepripažino, teigdami, kad tarp VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubo ir įmonių „Omega action, inc.“ bei „Reval sport agency OU“ buvo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, nes tokių sutarčių dėl sportininkų įvaizdžio teisių naudojimo pasirašymas yra įprasta praktika.

Kaltinamieji, siekdami tai pagrįsti, išsamiai išaiškino sportininkų įvaizdžio reikšmę „Neptūno“ krepšinio klubui, pabrėždami, kad tik pasirašęs šias sutartis dėl įvaizdžio teisių panaudojimo krepšinio klubas pasiekė tokių rezultatų. Kaltinamasis O. K. nurodė įvairius renginius ir klubo sportinius pasiekimus, tačiau negalėjo paaiškinti, kaip konkrečiai prie to prisidėjo įmonės „Omega action, inc.“ ir „Reval sport agency OU“, kurioms jis pervedė pinigų sumas. M. I. ir A. K. taip pat negalėjo logiškai paaiškinti, kodėl dalį VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubo pervestų pinigų įmonėms „Omega action, inc.“ bei „Reval sport agency OU“ šios pervedė sportininkams, kaip sportininkai šiuos pinigus uždirbo.

Sportinės veiklos sutartyse, sudarytose tarp VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubo ir sportininkų, nurodyta, kad klubas turi teisę naudoti sportininko vardą ir atvaizdą reklamos tikslais, be to, pasirašydamas šią sutartį sportininkas patvirtina, kad yra vienintelis įvaizdžio teisių savininkas ir turi išimtinę teisę duoti leidimą naudotis įvaizdžio teisėmis. Todėl akivaizdu, kad už įvaizdžio teises VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubas mokėjo pinigus įmonėms „Omega action, inc.“ bei „Reval sport agency OU“ be jokio pagrindo. Nors O. K. teigė, kad valdybos nariai žinojo apie sudarytas sutartis dėl žaidėjų ir trenerių įvaizdžio teisių naudojimo ir pervedamus pinigus užsienio bendrovėms, tačiau tai savaime nereiškia, kad jo veiksmai buvo teisėti ir jis tinkamai atliko jam kaip klubo vadovui priskirtas pareigas.

Konstatuota, kad VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubui buvo padaryta turtinė žala, kilusi iš nusikalstamų veiksmų, o ne iš sutartinių teisinių santykių, nes įmonėms „Omega action, inc.“ bei „Reval sport agency OU“ pervestos pinigų sumos nebuvo atlygis už suteiktas paslaugas. Atvejai, kai, siekiant pagrįsti pinigų perleidimo teisėtumą, yra daromi manipuliaciniai veiksmai (melagingų sąskaitų faktūrų pateikimas į buhalterinę apskaitą), savaime rodo atliktų veiksmų didesnį pavojingumą, nes tikroji pinigų pervedimo priežastis yra maskuojama, o nustatyti teisiškai reikšmingus faktus tampa sudėtinga.

Teismas pažymėjo, kad nors ir yra galimybė padarytą žalą atlyginti civilinėmis teisinėmis priemonėmis, tačiau kaltinamieji pasirinko priešingą teisei veikimo būdą – ne mokėti mokesčius valstybei, o bet kokiu būdu jų išvengti, be pagrindo pervedant pinigus įmonėms „Omega action, inc.“ bei „Reval sport agency OU“, klastojant dokumentus, pagrindžiančius tokių pinigų pervedimą.

M. I. ir A. K. veiksmus teismas kvalifikavo kaip padėjėjų, nes O. K. savo nusikalstamų veiksmų nebūtų galėjęs atlikti be jų indėlio. Nors M. I. ir A. K. teigia nežinoję, jog tokiais veiksmais daro kokį nors nusikaltimą ar kažką nelegalaus, visgi byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma, priešingai, negu teigia kaltinamieji, patvirtina jų žinojimą tiek apie O. K. užimamas pareigas, tiek ir apie atliekamų veiksmų esmę.

Teismas išteisino M. I. dėl kaltinimų nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu, nes nepadaryta nusikalstama veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, t. y. pinigų pervedimas iš vienos banko sąskaitos į kitas banko sąskaitas buvo pasirinktas ne siekiant įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus, o juos užvaldyti, nes kitaip realiai užvaldyti nusikalstamu būdu gautų piniginių lėšų nebuvo galima.

Skiriant bausmes visiems trims kaltinamiesiems atsižvelgta į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, kaltės formą (nusikalstamas veikas padarė veikdami tiesiogine tyčia), motyvus ir tikslus (veikos padarytos siekiant savanaudiškų tikslų), nusikalstamų veikų stadiją (nusikalstamos veikos baigtos), į asmenybes, šeiminę padėtį: O. K. skirta galutinė 22 596 Eur dydžio bauda, M. I. – 27 532 Eur dydžio bauda (subendrinta su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme), A. K. – 11 298 Eur dydžio bauda. Baudas nurodyta sumokėti per 24 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Teismas tenkino Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį dėl valstybės biudžetui padarytos žalos atlyginimo ir priteisė 166 139,25 Eur turtinės žalos atlyginimą iš VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubo, VSDFV Klaipėdos skyriui iš VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubo priteistas 65 941,24 Eur turtinės žalos atlyginimas. Taip pat VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubui solidariai iš O. K. ir M. I. priteistas 378 533,92 Eur turtinės žalos atlyginimas ir solidariai iš O. K. ir A. K. Priteistas 92 852,01 Eur turtinės žalos atlyginimas.

Apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.