Organizuokite Konstitucijos egzaminą savo aukštojoje mokykloje (AM)!

AM atstovai – dėstytojai arba studentai – kviečiami registruotis, nurodant už egzaminą atsakingų asmenų duomenis.

Egzamino užduotys bus atsiųstos nurodytu koordinatoriaus el. paštu egzamino išvakarėse.

Aukštosiose mokyklose egzaminas organizuojamas 2017m. spalio 3d. 12val.

Studentams ir dėstytojams bus pateiktos tokios pačios užduotys, kaip ir kitiems LR piliečiams arba teisinį išsilavinimą turintiems/jo siekiantiems piliečiams.Visi laukai privalomi išskyrus pažymėtus kitaip

Aukšosios mokyklos pavadinimas:
Fakulteto pavadinimas:
Tikslus egzamino laikymo adresas, jei žinoma, kabinetas:
Informacija apie egzamino koordinatorių:
Egzamino koordinatoriaus vardas, pavardė:
Egzamino koordinatoriaus pareigos:
Egzamino koordinatoriaus tel. nr.:
Egzamino koordinatoriaus el. pašto adresas:
Informacija apie egzamino vykdytojus ir vertintojus (šią dalį pildo tik 5-12 kl. mokytojai):
Vertintojas 1:
Pareigos:
Vardas, pavardė:
Vertintojas 2:
Pareigos:
Vardas, pavardė:
Vertintojas 3 (nebūtina užpildyti):
Pareigos:
Vardas, pavardė:
Planuojamas laikančiųjų skaičius (būtina užpildyti bent vieną kategoriją):
Teisinio išsilavinimo neturintys Lietuvos Respublikos piliečiai:
Teisinį išsilavinimą turintys arba jo siekiantys piliečiai:
Taisyklės