Kaip skelbia tinklaraštis Euroblogas.lt, šiame paraiškų teikimo etape gali dalyvauti europiečiai, gimę nuo 2001 m. liepos 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d. Išimties tvarka, dėl COVID-19 pandemijos atidėjus ankstesnius etapus, paraiškas taip pat gali teikti 19 ir 20 metų jaunuoliai.

Atrinkti kandidatai galės keliauti iki 30 dienų nuo 2022 m. kovo mėn. iki 2023 m. vasario mėn. Kadangi tolesnė pandemijos raida nežinoma, naudojantis nauju mobiliuoju kelionės bilietu visiems keliautojams bus pasiūlytos lankstaus rezervavimo galimybės. Išvykimo datą bus galima pakeisti iki pat išvykimo laiko. Mobilieji kelionės bilietai galios vienus metus. Europos Komisija pataria visiems keliautojams pasidomėti galimais keliavimo apribojimais.

Dalyvauti iniciatyvoje „DiscoverEU“ taip pat raginami specialiųjų poreikių turintys jaunuoliai. Jiems Europos Komisija pateiks informacijos bei patarimų ir padengs specialios pagalbos (pvz., lydinčio asmens, šunų vedlių ir pan.) išlaidas.

Atrinkti kandidatai galės keliauti pavieniui arba ne daugiau kaip penkių asmenų grupėse (visi jie turi būti reikalavimus atitinkančio amžiaus). Siekiant skatinti tvarų keliavimą ir remti Europos žaliąjį kursą, „DiscoverEU“ dalyviai daugiausia naudosis geležinkelių transportu. Vis dėlto, kad iniciatyvoje galėtų dalyvauti visos ES jaunuoliai, kelionėn bus galima vykti ir kitomis transporto priemonėmis – autobusais, keltais ar – išimtiniais atvejais – net lėktuvais. Taigi šia iniciatyva galės pasinaudoti ir atokių vietovių ar salų jaunimas.

Kiekvienai ES valstybei narei yra skirtas tam tikras daugkartinių kelionės bilietų skaičius, nustatytas pagal tos šalies gyventojų ir bendro Europos Sąjungos gyventojų skaičiaus santykį.

Europos Komisija pradėjo įgyvendinti iniciatyvą „DiscoverEU“ 2018 m. birželio mėn., remdamasi Europos Parlamento pasiūlymu. Ji oficialiai įtraukta į naują 2021–2027 m. programą „Erasmus+“.

Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės