aA
Pa­va­sa­ris yra per­mai­nų me­tas, bet ne vis­kas, ką ma­tau, ma­ne džiu­gi­na. Pa­si­dai­ry­ki­me po Dzū­ki­jos sos­ti­nę kar­tu.
© DELFI / Valdas Kopūstas

Dar kar­tą apie suo­liu­kus

Žings­niuo­da­ma pa­va­sa­rė­jan­čio Aly­taus gat­vė­mis ne­ga­liu nepa­si­džiaug­ti gra­žiais mies­to po­ky­čiais. Tačiau į akis krin­ta ir sėk­min­gai įgy­ven­di­na­mi, bet su mąs­tan­čio žmo­gaus lo­gi­ka pra­si­len­kian­tys pro­jek­tai. Pa­vyz­džiui, suo­liu­kai Ža­lio­sios gat­vės pra­džio­je, prie Jot­vin­gių ir Nau­jo­sios gat­vių san­kir­tos. Ko­dėl jie ne­įreng­ti san­kry­žos vi­du­ry­je? Ne­rei­kė­tų me­ta­li­nių ąžuo­liu­kų so­din­ti, o ir be­na­miai ka­ti­nai tu­rė­tų kur nu­ga­ras pa­si­šil­dy­ti. Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja – prie pre­ky­bos cen­tro „Ne­mu­nas“, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je. Kas ke­ti­na ant šių suo­le­lių pri­sės­ti? Gra­žiai iš­ri­kiuo­ti jie ir mies­to sa­vi­val­dy­bės bei te­at­ro pa­šo­nė­je. Kraš­to­vaiz­džio spe­cia­lis­tai kal­bė­jo, kad sė­din­tie­ji čia ga­lės „pa­sig­ro­žė­ti“ ne tik ro­tu­šės sie­na, bet ir at­si­ra­du­sios ka­vi­nu­kės nuo­sta­biu vaiz­du – koks „gro­žis ir jau­ku­mas“ čia at­si­ve­ria, ti­k sė­dėk ir dai­ry­kis…

Pa­na­ši is­to­ri­ja su suo­liu­kais prie se­no­jo par­ko, gal ant jų pri­sė­dus bū­tų pa­to­gu Pul­ko gat­ve rie­dan­čius au­to­mo­bi­lius su­skai­čiuo­ti?

De­ja, vel­tui my­niau slenks­čius gar­bių­jų po­nų ko­ri­do­riais, pra­šy­da­ma pa­sta­ty­ti suo­liu­kus ten, kur jų iš tik­rų­jų rei­kia, pa­vyz­džiui, prie vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių, kur nė­ra net šiukš­lių dė­žių, o dan­ga – pri­šiukš­lin­tas žvy­ras. Daug pės­čių­jų ir ma­žai suo­liu­kų – toks vaiz­das ant pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko tarp Jaz­mi­nų tur­ga­vie­tės ir pre­ky­bos cen­tro Pu­ti­nuo­se. Kaip ir Dai­na­vos ra­jo­ne, ei­nant nuo par­duo­tu­vės „Nor­fa“ link pu­šy­no, Jau­ni­mo par­ke – nei suo­liu­ko, nei šiukš­lių dė­žės. Kas už­sa­ko ir pa­lai­mi­na to­kius pro­jek­tus? Kas at­sa­ko už sa­vo dar­bą ir to­kius dir­ban­čius val­di­nin­kus?

Apie spal­vas ir au­to­bu­sų sto­ties li­ki­mą

Svei­ki­nu dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos idė­jas. Bet Aly­tu­je ma­ty­ti tik ke­li ryš­kias­pal­viai re­no­vuo­ti na­mai, ki­ti – pil­ki, blan­kūs. Liūd­na da­ro­si žiū­rint į juos.

Da­bar vėl ak­ty­viai vyks­ta de­ba­tai dėl se­no­sios au­to­bu­sų sto­ties li­ki­mo. At­sa­ky­ki­te, gar­bie­ji po­nai, ar ji rei­ka­lin­ga gy­ven­to­jams ir mies­to sve­čiams, ar jums, ta­ry­bos na­riai, ku­rie bal­sa­vo­te už jos iš­kė­li­mą? Jei aly­tiš­kiams, tai jų su­rink­ti pa­ra­šai se­niai at­sa­kė į vi­sus klau­si­mus. Gy­ven­to­jai no­ri sto­tį ma­ty­ti tik bu­vu­sio­je vie­to­je mies­to cen­tre. O gal Aly­tu­je vis­kas da­ro­ma ne žmo­nių pa­to­gu­mui, bet kler­kų įno­riams ten­kin­ti? Gal ta­da iš­kel­ki­me į už­mies­tį vis­ką, kas žmo­nių pa­to­gu­mui tar­nau­ja? Gal ir mies­to vie­ša­sis tu­a­le­tas, apie ku­rį taip il­gai kal­ba­ma, ge­riau­siai pri­tik­tų kur nors ne­to­li Gul­by­nės eže­rė­lio? Pa­bė­gė­ji ko­kius tris ki­lo­met­rus ir – ačiū – jau ne­be­rei­kia. Ir koks gro­žis mies­to cen­tre at­si­ver­tų: nei sto­ties, nei tu­a­le­to, tik trin­ke­lės ap­link me­ri­ją. Ir bal­tos ro­žės. Ty­lu, ra­mu, tuš­čia lyg ana­pi­ly­je…

Dar prie­plau­ko­je ap­si­lan­kau – pa­lau­kiu, gal koks lai­vas at­plauks, gal jach­tą iš­vy­siu? Net sal­du nuo to­kių min­čių da­ro­si. Ly­giai kaip sli­džių tra­sa: su di­de­liu trenks­mu įreng­ta ir ati­da­ry­ta bei ty­liai nu­ma­rin­ta. Oi, iš­min­tin­gi tie mū­sų spe­cia­lis­tai. Tik įdo­mu, kam jie to­kius „še­dev­rus“ ku­ria – sau, sa­vo vai­kams, mies­te­lė­nams ar sve­čiams? Mat daž­nas aly­tiš­kis šiuos vaiz­dus pa­ma­tęs tik gal­vą pa­krai­po, pa­lin­guo­ja ir sa­vęs pa­klau­sia: ar čia mums jau ne vis­kas gal­vo­je ge­rai, ar kam ki­tam?

Mes ne­be­kri­ti­kuo­ja­me, mes ken­čia­me ir lau­kia­me, o kai la­bai ima maus­ti – ta­da rė­kia­me. Gal iš­girs­ki­te ir mū­sų bal­są?

Ži­no­me, ana­pi­lin vi­si iš­ke­liau­si­me, pri­reiks dar tų bal­tų­jų ro­žių, bet jūs per anks­ti jo­mis ap­si­kai­šė­te ir sau ra­mų po­il­sį pri­si­šau­kė­te…

Tapk DELFI Gyvenimo draugu „Facebook“ ir sek naujienas ant savo sienos!

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Lietuvos gyventojai ir toliau muša rekordus: vis daugėja norinčių keliauti po savo šalį

831 tūkst., arba net 9,25 proc. daugiau. Šis užsienio turistų augimas 2019 m. I pusmetį yra...

Viešbučių darbuotojai pasakojo, kas nutiktų, jei iš kambario ką nors pavogtumėte (44)

Ar jūs – iš viešbučių vagišių, kurie mėgsta išsinešti šampūną ar šlepetes?

Šiltos vasaros pratęsimui: kur Pietų Europoje rudenį atostogauja vietiniai (8)

Nuo Portugalijos Algarvės iki Graikijos Peloponeso – Pietų Europoje rudenį pasitinka tie, kurie...

5 akinančiai baltos pasaulio vietos (1)

Čiupkit saulės akinius! Be jų neapsieisite, nes dabar keliausime į 5 labiausiai baltas, net...

Paaiškėjo, kokias atostogas lietuviai vadina idealiomis

Tyrimas parodė, kad beveik pusei apklaustųjų idealios atostogos yra kelionė į užsienį su...

Top naujienos

Verslininkus džiugina vasaros rezultatai, o palangiškiams ji „šūdina“ (10)

Besibaigiančią vasarą vis daugiau Lietuvos gyventojų rinkosi poilsį pajūrio ir pamario...

Į Rytų Ukrainą plūdo išskirtinė Rusijos technika: po mokymų rusų kariams nustatė vienodą diagnozę (684)

Prieš penkerius metus, antrojoje 2014 m. rugpjūčio mėnesio pusėje, vadinamasis „Ilovaisko...

Lietuvis daro tai, apie ką daugelis svajoja, bet nedrįsta: mano tikslas – pasiekti visišką dugną (154)

Prieš trejus metus prisidengęs Modus Vivendi slapyvardžiu 24-erių Edgaras Bajerčius sėdęs ant...

Ar žinote savo kraujo grupę: dvi iš jų – ypač išskirtinės, tačiau kurią turėti yra geriau moterims?

Pirma, antra, trečia ar ketvirta; pliusas ar minusas? Taip daugelis nuo seno esame įpratę skirti...

Amerikietiško futbolo bendruomenė šokiruota: 29-erių NFL žvaigždė netikėtai baigė karjerą

Lyg perkūnas iš giedro dangaus. Amerikietiško futbolo bendruomenę praėjusią naktį šokiravo...

Nepraleiskite šito pro ausis: 9 patarimai būsimų pirmokų tėvams (2)

Artėjant Rugsėjo 1-ąjai, dalis būsimų pirmokų tėvų galbūt su jauduliu laukia mokslo metų...

Didžiausia rajono braškininkė atsisako uogų ir griebiasi valgomų gėlių (15)

Daugiau nei dvidešimtmetį braškes auginanti Gudelių kaimo gyventoja Vilija Rastauskienė sako,...

Londone viešųjų ryšių agentūrą įkūrusi lietuvė: reikėjo įrodyti, kad gali geriau nei britai (5)

Vilnietė Julija Jegorova nuo pat mažens svajojo apie tarptautinę žurnalistės karjerą ir aktyviai...

Žaidėjų sveikata gerėja, bet dėl sudėties Adomaitis apsispręs tik prieš rungtynes (24)

Lietuvos krepšinio rinktinė sekmadienį Pietų Korėjoje sužais antras kontrolinio keturių...