Didžiosios Britanijos meškeriotojus vienijanti organizacija „Angling Trust” ir šios šalies Aplinkos apsaugos agentūra sukūrė interaktyvią sistemą, kurioje žvejų klubai ir kiti vandens telkinių šeimininkai bus įspėjami apie pakrantėse planuojamus medžių kirtimo darbus. Tai padaryta, kai padaugėjo žvejų skundų, jog iškirtus ir iš vandens ištraukus įvirtusius medžius buvo padaryta žala žuvų buveinėms. Dabar žvejai taip pat dalyvaus darbų planavime, į jų nuomonę bus privaloma atsižvelgti.

„Pakrančių augmenija ir į vandenį įvirtę medžiai yra gyvybiškai svarbūs žuvų gyvenimui. Jie aprūpina žuvis maistu, sukuria slėptuves tiek mailiui, tiek suaugusioms žuvims, tampa nerštavietėmis ir leidžia pasislėpti nuo potvynių srautų. Augmenija taip pat gyvybiškai svarbi įvairiems bestuburiams, kurie yra pagrindinis daugelio žuvų rūšių maistas. Tad medžių pašalinimas gali turėti reikšmingos neigiamos įtakos žuvų populiacijoms ir meškeriotojams”, - tegiama „Angling Trust” pranešime spaudai.