Nuo seniausių laikų korėjiečių ir kinų medicina naudojo žuvis gydyti nuo kirmi­nų ir hipertoninių ligų. Ligoniams būda­vo skiriami įvairūs ekstraktai iš nuodin­gųjų žuvų kūno. Ta prasme ypač vertingi buvo japoniniai jūrų sterkai ir atlantiniai puferiai. Senovės graikų ir romėnų gydy­tojai tvirtino, kad elektros smūgiai, ku­riuos suduoda mantos, nuramina galvos skausmus ir gydo podagrą. Afrikos gy­ventojai laikė, kad elektriniu šamo vidaus organai, sukuriantieji elektros krūvį, taip pat turi gydomųjų savybių.

Kai kurie negalavimai būdavo gydo­mi lynais. Antai pakilus aukštai tempera­tūrai, sergantiesiems prie galūnių pridėdavo šviežių žuvų.

Apie tai, kiek plačiai buvo taikoma „žuvų terapija”, galima spręsti iš tokio įdomaus fakto. Tik viename tome garsiosios „Gamtos istorijos” Plinijus Vyres­nysis (23 – 79 mūsų eros metai) pateikia daugiau kaip 300 pavyzdžių, kaip žuvys ar jų organai naudojami medicinoje.

Nors daugelis senųjų receptų šiandien atrodo labai naivūs, vis dėlto jie rodo, kad nuo senu senovės žmonės ieškojo žuvyse sau reikalingų vaistingųjų me­džiagų. Beje, kaip rodo nūdiena, ne be pagrindo.

Dabartinėje medicinoje vaistingosios medžiagos, gaunamos iš žuvų, vėl plačiai naudojamos. Antai iš dygliojo ryklio (Squalus fernadinus) kepenų gaunamas fermentas pepsinas, kuris yra tiesiog nepakeičiamas gydant kai kuriuos skran­džio žarnyno susirgimus. Iš jūrų vel­nio (Lophius piscatorius) liaukų ekstraguojamas hormonas insulinas, reikalingas sergant cukralige.

Nelabai seniai, pasitel­kus naujausius technikos laimėjimus, iš žuvų fugu (Fugu verticularis) kiaušidžių buvo gauta nuodinga medžiaga. Ji vadi­nama tetrodotoksinu. Tai vienas iš pa­čių stipriausiųjų nuodų. Mažomis dozė­mis tetroaotoksinas vartojamas klinikinėje praktikoje, kaip nuskausminamoji priemonė. Įdomu pažymėti, kad tetrodotoksinas sėkmingai pakeičia kokainą, o jo reikia, tam pačiam rezultatui pasiekti, 160 tūkstančių kartų (!) mažiau, negu kokaino.

Medicinoje labai plačiai vartojami žu­vų taukai, gaunami iš menkės kepenų. Juose daug A ir D vitaminų. Pastaraisiais metais nustatyta, kad taukai, gauti iš dygliojo ir šilkinio ryklio, turi dar daugiau šių gyvybiškai svarbių žmogui medžiagų.

Gydant reumatinius susirgimus, vidaus sekrecijos liaukų funkcijų sutrikimus kaip vaistai vartojami chimerų taukai.

Taigi, iš žuvų galima gauti nemažai vertingiausių vaistingųjų me­džiagų. Tačiau ir pačios žuvys kartais pa­deda kovoti su ligomis. Šia prasme labai gerą vardą gavo žuvytės gambuzijos (Gambusia affinis), gyvenančios Centrinėje ir Šiaurės Amerikoje. 1898 metais gambuzijų buvo atvežta ir į Europą. Gambuzi­jos labai praverčia kovojant su uodais maliarijos pernešėjais.

Paskutiniaisiais metais medicinos spe­cialistų dėmesį vis labiau traukia rykliai. Mat paaiškėjo, kad šie plėšrūnai iš viso nežino, kas yra vėžiniai susirgimai. Gali­mas dalykas, kad ryklių tyrinėjimai padės mokslininkams įspėti šios klastingos ilgos mįslę, atrasti jos gydymo būdus.