Gruodžio 7 d. Kalvarijos agentūros pareigūnai organizavo reidą siekdami patikrinti, ar žvejai mėgėjai laikosi Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

Patikrinus 21 žveją taisyklių pažeidimų nenustatyta, visi žvejai turėjo leidimus mėgėjiškai žūklei ir smaigus, o kai kurie iš jų džiaugėsi laimikiu – lydekomis. Visos sugautos žuvys buvo taisyklių leidžiamo gaudyti dydžio.