Aplinkos ministerija nusprendė atsižvelgti į visuomenės nuomonę ir iš siūlomų naujų taisyklių projekto išbraukė punktą, pagal kurį Nemune, nuo rugpjūčio 15 iki spalio 15 d būtų uždrausta žvejoti skęstančiais masalais, turinčiais daugiau kaip 1 vienšakį kabliuką. Tačiau, norint pasisaugoti nuo paskutiniais metais išplitusio masinio lašišų ir šlakių kabliavimo, žengtas kitas ryžtingas žingsnis: planuojama apskritai uždrausti pasiimti lašišas vasarą ir rudenį Nemune (kaip ir Žeimenoje bei Vilnelėje) bei nuo balandžio 25 d iki rugsėjo 1 dienos niekur nebepardavinėti meškeriotojo kortelių (licencijų) lašišų žūklei.

Mano nuomone, ministerija pasielgė labai išmintingai. Punktas su vienšakias kabliukais iš tiesų kiršino žvejus, jo pagrįstumas kėlė didelių abejonių. Atsižvelgdama į visuomenės nuomonę ministerija parodė, kad jai iš tiesų rūpi mūsų interesai. Iš kitos pusės, žengtas labai ryžtingas žingsnis, nepaliekantis kabliavimo mėgėjams jokio legalaus kelio pasiimti žuvį, kas buvo iki šiol. Tada, kai lašišos nekimba – negalėsi nusipirkti ir ją pasiimti leidžiančios kortelės. O jeigu paėmei– esi brakonierius ir nėra jokių kitų variantų. Atvirai pasakius, jau keletą metų bandėme kartu su visuomenininkais to pasiekti, bet viskas atsimušdavome lyg galvą į sieną. Šį sykį – pavyko. Ir tuo tegali pasidžiaugti.

Dėl draudimo pasiimti lašišas nuo rugsėjo 1 dienos iki spalio 15 – t.y. faktinio pagavai – paleisk principo būtinumo nesu toks tikras. Nemuno atkarpa tarp Kauno ir Jurbarko būdavo ta vieta, kur susiburdavo didžiausios ne tik kabliautojų, bet ir sąžiningų meškeriotojų gretos. Praktika rodo, kad „pagavai-paleisk“ praktika tarp lašišas gaudančių žuvų nėra labai populiari. Nesunku tuo įsitikinti, prisiminus pernai metų žūklę po spalio 1 d. Populiariausiuose ruožuose upių krantai likdavo beveik tušti. O licencijų pardavimai krito daugelį kartų

Draudimas Nemune paimti lašišas po rugsėjo 1 dienos greičiausia lems tai, jog dauguma Nemuno lašišautojų rugsėjo mėnesį sugužės prie Neries ir Šventosios. Tai yra prie upių, kurios ir taip patirdavo didžiausią žvejų spaudimą. Nemuno upėje po rugsėjo 1 dienos kabliavimas jau nebūdavo tokia didelė problema, nes lašišos neužsibūdavo ilgai vienoje vietoje ir jo efektyvumas buvo ne ką didesnis, nei gaudant žuvis paprastais masalais.

Bet kuriuo atveju šis taisyklių variantas yra nepalyginamai geresnis, nei buvo prieš tai. Mes galėsime žvejoti Nemune bet kokiais taisyklių leidžiamas masalais, o brakonieriams visos teisinės „landos“ bus užkištos. Aplinkosaugininkai įgavo naują ginklą, ir dabar jau nuo jų aktyvumo ( ir nuo mūsų taip pat) priklauso, ar dar išliks lašišų kabliavimas migracijos metu.

Kiti siūlomų taisyklių punktai, tokie kaip „padidintas“ leistinų pasiimti lydekų dydis iki 50 cm,
5 kg laimikio ribos taikymas žuvims, kurios iki šiol buvo ribojamos tik vienetais, ir kiti siūlomi pakitimai (apie juos galite pasiskaityti paspaudę nuorodą straipsnio viršuje) lieka nepakitę.
Kada bus balsuojama dėl numatytų taisyklių, dar nėra aiškus. Bet kažkokių kliūčių, kad tai turėtų užtrukti, lyg ir nesimato.