Aplinkos ministerijoje vakar vykusiame Mėgėjų žvejybos tarybos posėdyje, be kitų klausimų, buvo svarstomas ir naujas žvejų verslininkų pasiūlymas – nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visiškai uždrausti bet kokią žvejybą absoliučiai visuose vidaus vandenyse.

Tokį pasiūlymą Mėgėjų žvejybos taryboje pristatė žvejus verslininkus vienijančios asociacijos Žuvininkų rūmai prezidentas Leonas Kerosierius. Tiesa, savo kalbą verslininkų atstovas pradėjo gana keistai – pirmiausia visus sveikindamas „atsikračius L. Jonausko pančių”.

Vėliau L. Kerosierius ilgai aiškino, kad žvejai verslininkai jokiais būdais nėra kalti dėl to, kad ežeruose ilgus metus žuvų ištekliai tik mažėjo. Galiausiai priėjęs prie savo pasiūlymo pristatymo, Žuvininkų rūmų vadovas teigė, kad mėnesinis bet kokios žvejybos draudimas leistų visoms žuvims ramiai išneršti, tad jau po kelių metų pamatytume naudą. Žuvies esą dėl tokio draudimo labai padaugėtų, o ją gaudyti galėtų ne tik meškeriotojai, bet, žinoma, ir verslininkai.

Tiesa, savo kalbą verslininkų atstovas pradėjo gana keistai – pirmiausia visus sveikindamas „atsikračius L. Jonausko pančių"
Lukas Miknevičius

Tačiau tokios iniciatyvos daugumos Mėgėjų žvejybos tarybos narių nesužavėjo. Pirmiausia, buvo pažymėta, kad toks draudimas sukeltų didelį meškeriotojų visuomenės pasipriešinimą ir būtų traktuojamas kaip žvejų verslininkų kerštas.

Be to, pavasarinio neršto metu ir taip galioja žūklės draudimai atskiroms žuvų rūšims, tad dar vienas – totalinis – draudimas būtų nelogiškas.

Galiausiai ichtiologas Egidijus Bukelskis verslininkų atstovui paaiškino, kad tuo laikotarpiu, kai siūloma įvesti draudimą iš esmės neršia tik karšiai ir meknės. Karšiai pagrindinėse nerštavietėse, pavyzdžiui, Nemuno deltoje ar Kauno mariose aplink Dabintos pusiasalį ir taip saugomi. O įvesti absoliutų žūklės draudimą dėl meknių būtų neregėtas dalykas.

Už L. Kerosieriaus pasiūlymą balsavo vienintelis Mėgėjų žvejybos tarybos narys – asociacijos Lietuvos žuvininkų sąjunga vadovas Algirdas Domarkas. Visi kiti buvo prieš.