Didžiulis spaudimas kai kurioms upėms ir ypač geriausiems jų ruožams, sparčiai mažėjanti lašišų patinų dalis, ko gero, mažiausia kaina Europoje už teisę ne tik sugauti, bet ir pasiimti lašišą namo. Dalis meškeriotojų jau keletą metų į visa tai badė pirštais ir siekė, kad licencinė lašišų ir šlakių žūklės tvarka pasikeistų. Panašu, kad tiems pokyčiams pagaliau atėjo laikas.

Gegužės mėnesį posėdžiavusi Lietuvos meškeriotojų sąjungos suburta darbo grupė dėl licencinės lašišų ir šlakių žūklės tvarkos susitarė dėl kelių pagrindinių principų. Pirmiausia siūloma įvesti naujas „pagavai – paleisk” tipo licencijas, kurių kaina turėtų išlikti tokia pati kaip dabar. Dabartines licencijas, kurios suteikia teisę žuvį ne tik pagauti, bet ir parsinešti namo, siūloma branginti. Tiesa, kokia tai galėtų būti suma kol kas neįvardijama. Be to, siūloma, kad „pagavai – paleisk” licencijos galėtų būti parduodamos ne tik dienai, bet ir savaitei ar mėnesiui.

Taip pat siūloma pradėti realiai limituoti licencinę žvejybą ir riboti į Neries upę parduodamų licencijų skaičių. Dabar Neriai tenka 80 proc. visų Lietuvoje lašišas gaudančių žvejų srauto. Vien pernai į Nerį buvo parduota daugiau kaip 15 tūkst. licencijų.

Darbo grupė taip pat mano, kad į Mėgėjų žūklės taisykles vertėtų sugrąžinti įrankių apibrėžimus, t. y. apibrėžti, kas yra spiningas, muselinė, dugninė, plūdinė ir panašiai. Tai leistų lašišų ir šlakių neršto metu daugiau upių atverti žvejams, kurie plūdinėmis ar dugninėmis gaudo karšius, šapalus, kuojas ir kitas taikias žuvis. Praėjusiais metais Nemune ties Vilkija atsirado ruožas, į kurį licencijos nebuvo parduodamos. Taip buvo pasielgta, nes ten kasmet pailsėti prieš kelionę į aukštupius stoja dideli lašišų būriai. Tokia situacija naudojosi ne tik sąžiningi žvejai, bet ir kabliautojai. Darbo grupės posėdyje buvo nuspręsta, kad tokių ruožų sąrašą reikėtų peržiūrėti ir galbūt papildyti.

Visi šie pasiūlymai kitos savaitės pradžioje bus svarstomi Mėgėjų žvejybos tarybos posėdyje. Tarybai galutinai apsisprendus dėl naujosios lašišų ir šlakių licencinės žūklės tvarkos bereikės, kad ją savo parašu ant įsakymo patvirtintų aplinkos ministras.