Esben Lunde Larsen šiuo metu pirmininkauja BALTFISH regioniniam forumui, kuris vienija visas aštuonias aplink Baltijos jūrą esančias valstybes. Susitikimo metu ministrai daugiausia dėmesio skyrė rudenį įvyksiančioms deryboms dėl žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2018 metams. Gera žinia ta, kad Lietuvos žvejams aktualių pelaginių žuvų – šprotų ir centrinės Baltijos jūros dalies strimėlių – išteklių būklė bei palankios mokslinės rekomendacijos leidžia tikėtis, kad šiemet pavyks nesunkiai pasiekti sutarimą dėl šių žuvų žvejybos kvotų.

Tačiau kitų Lietuvos žvejybos laivynui labai svarbių žuvų – menkių – situacija vis dar yra sudėtinga, mokslininkai vėl siūlo beveik ketvirtadaliu mažinti jų žvejybos kvotą. Abiejų šalių ministrai sutarė, kad nustatant menkių žvejybos kvotas svarbu ne tik užtikrinti žuvų išteklių tvarumą, bet būtina ir kiek įmanoma labiau sumažinti neigiamas socialines-ekonomines pasekmes žvejams.

Danijos aplinkos ir maisto ministru Esben Lunde Larsen susitiko su žemės ūkio ministru Broniumi Markausku

Kalbėdamas su Danijos kolega, ministras B. Markauskas taip pat iškėlė Lietuvos priekrantės žvejams opų invazinės žuvies rūšies – grundalų – populiacijos gausėjimo klausimą. Ministras akcentavo grundalų daromą neigiamą poveikį priekrantės ekosistemai bei sumažėjusius tradicinių žuvų rūšių laimikius, taip pat žvejų patiriamus sunkumus ieškant grundalų pardavimo galimybių, kai jų kaina dažnai net nepadengia žvejybos kaštų.

Danijos ministras pripažino šią problemą ir paminėjo jų šalyje vykdomus mokslinius tyrimus dėl grundalų plitimo biologinės kontrolės (panaudojant grundalais mintančias žuvis, pvz., otus) ir jų realizavimo galimybių (pvz., parduodant kaip pašarą kailinių žvėrelių fermoms) paieškas. Sutarta, kad šis klausimas išliks prioritetiniu Danijos pirmininkavimo BALTFISH forumui darbotvarkėje, nes tik suvienijusios jėgas ir keisdamosi savo patirtimi Baltijos jūros regiono valstybės narės gali pasiekti teigiamų rezultatų.