Mėgėjų žvejybos plėtros tarybos pirmininkas Antanas Kontautas savo Facebook paskyroje pasidalino tokiu šių pakitimu projekto variantu, tad dalinamės juo su mūsų skaitytojais :

19. Ant vandens telkinių ledo draudžiama:

19.1. vykdyti bet kokią veiklą neturint specialių smaigų ir šviesą atspindinčios liemenės, be kurių įlūžus nebūtų galimybės išlipti ar prisišaukti pagalbos;

19.2. vienam eiti tamsiu paros metu;

19.3. palikti vaikus iki 14 metų be suaugusiųjų priežiūros;

19.4. vykdyti bet kokią veiklą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

19.5. gręžti daug ekečių, būriuotis vienoje vietoje, rengti renginius, išskyrus savivaldybės numatytais atvejais ir turint savivaldybės administracijos leidimą;

19.6. stovėti ar važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, išskyrus savivaldybės numatytais atvejais ir turint savivaldybės administracijos leidimą;

19.7. įrengti ir eksploatuoti čiuožyklas, išskyrus savivaldybės numatytais atvejais ir turint savivaldybės administracijos leidimą;

19.8. vykdyti bet kokią veiklą, jei vandens telkinio ledo storis yra mažesnis nei 10 cm, o jo struktūra nevienalytė ir turi sniego priemaišų, taip pat atlydžio metu.

20. Iškirtus lede eketę, didesnę nei 20 x 20 cm, būtina ją pažymėti visiems žmonėms matomu būdu ir ryškių spalvų priemonėmis.

21. Masiniai renginiai ant ledo organizuojami vadovaujantis savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

22. Čiuožyklą ant vandens telkinio ledo eksploatuojantis ar renginius ant užšalusių vandens telkinių organizuojantis subjektas privalo užtikrinti žmonių saugumą.

23. Savivaldybės taryba, atsižvelgusi į teritorijos ir vandens telkinio ypatybes, gali nustatyti papildomus elgesio ant vandens telkinių ledo reikalavimu.

Iš esmės, šiomis pataisomis bandoma sulyginti žvejų ir kitų lipančių ant ledo pareigas, susijusias su saugumo technika ir tai yra gerai. Bet, kaip sakoma, velnias slypi detalėse.

Stintų žūklė nuo ledo Jūrmaloje

Dauguma siūlomų pokyčių, mano nuomone, galima būtų laikyti jei ne pozityviais, tai bent jau turinčiais loginį paaiškinimą ir vertais diskusijų. Turiu galvoje faktinį draudimą ant ledo piktnaudžiauti alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis ir pan., draudimą palikti vaikus iki 14 metų ant ledo be priežiūros, vienam eiti ledu tamsiu paros metu, būtinybę žymėti didesnes kaip 20 x 20 cm skersmens eketes, čiuožyklų ant vandens telkinių įrengėjams privalėjimas atsakyti už jos saugumą ir t.t...

Tačiau yra punktų, kurie, švelniai tariant, perspausti ir nelogiški. Ir susidaro įspūdis, kad šio projekto kūrėjų tarpe tikrai nebuvo meškeriotojų ar bent jau tų, kurie praleidžia daug laiko ant ledo.

Visų pirma, į akis krenta 19,5 punktas – draudimas gręžti daug ekečių. Ką tai reiškia? Kas yra tas „daug“? Populiaresnėse žūklės vietose ledas iš tiesų būna suvarpytas kaip iš kulkosvaidžio, bet nepasakyčiau, kad jis nuo to yra silpnesnis, nei „švarioje“ vietoje. Žinoma, jeigu jo storis ir tvirtumas pakankamas.

Akimirka iš žieminės žūklės

Tą patį galima pasakyti apie tame punkte esantį draudimą „būriuotis vienoje vietoje“. Didesnės kvailystės nesu skaitęs. Taip, iš tiesų esant plonam ledui nėra saugu keliese stoti vienoje vietoje. Tačiau tą kiekvienas supranta ir be taisyklėse esančio draudimo. O kai ledas storas – kokia jo prasmė. Bandau įsivaizduoti kokį savivaldybės pareigūną, kuris stovėtų ant ledo ar bandytų vaikyti besibūriuojančius žvejus vietoje, kurioje gerai kimba, sakykim, stintos.

Žiūrint iš teisinės pusės, žodis „būriuotis“ yra visiškai neapibrėžtas. Vietoj šio punkto, sakyčiau, gudriau būtų rekomendacija, esant plonesniam nei x cm ledui, laikytis n metrų atstumo vienam nuo kito. To visiškai užtektų.

Dar vienas kritikuotinas šio projekto punktas – 19.1 būtinybė visiems, esantiems ant ledo, dėvėti šviesą atspindinčias liemenes. Turbūt dauguma žvejų turi specialius žvejybinius kombinezonus, ryškius ir turinčius šviesą atspindinčių detalių. Kokia prasmė ant jų dėti dar ir liemenes? Sutinku, kad šis punktas buvo kurtas labiau čiuožimo ir kitų pramogų ant ledo mėgėjams, nei mums. Bet tada jau reiktų išaiškinti – neturintiems specialios aprangos privaloma dėvėti ryškią liemenę (ar kitą ryškų rūbą) su šviesą atspindinčiomis detalėmis. Galbūt visiškai užtektų greta raudonos ar salotinės striukės prisisegti atšvaitą, negu visiems ant ledo atrodyti, kaip protestų Prancūzijoje dalyviams.

Dar vienas ginčytinas punktas – 19.6 , „stovėti ar važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis”. Jeigu šis punktas liestų tik automobilius ir „ledo ralio“ mėgėjus – būčiau visomis keturiomis už. Tačiau po šiuo draudimu pakliūna bet kokia motorinė transporto priemonė – ledo rogės, visokie „motošunys“, žvejų pervežimui skirti sniego motociklai ir kita meškeriotojų poreikiams skirta technika.

Paskutinis ledas Kauno mariose

Didžiuosiuose vandens telkiniuose, tokiuose kaip Kuršių marios (o galbūt – ir Kauno ar Antalieptės marios, didesniuose kaip ežeruose), tokios transporto priemonės vis sparčiau populiarėja ir kokia prasmė yra jas drausti? Galbūt verta riboti jų galią, įvesti kokius ekologinius normatyvus, riboti jų greitį. Neleisti jomis naudotis kažkokiuose draustiniuose ar mažesniuose vandens telkiniuose. Galų gale, neleisti priartėti prie žvejojančių ar kitaip leidžiančių ant ledo laiką žvejų arčiau, kaip per x m. Bet apskritai drausti (tegul ir paliekant galimybę išrinktiesiems gauti spec. leidimą) atrodo nelogiška.

Vis dėl to, nereikia užmiršti, kad tai – tik projektas. Todėl galime reikšti savo nuomonę ir siekti, kad jis būtų priimtinas visoms pusėms ir būtų atsižvelgta į visus argumentus. Tad pasidalinkite savo nuomone, kritika, teikite pasiūlymus Aplinkos ministerijai ar mums, kurie juos publikuosime ir perduosime. Iki žiemos dar tikrai yra laiko diskusijai.