Salantų regioninio parko direkcijoje vyko pasitarimas dėl Salantų miesto pralaidos griovimo / rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų alternatyvų pristatymo. Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro vyresnysis patarėjas Vilmantas Graičiūnas, Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas Gintautas Sabas, UAB „Primega“ direktorius Remigijus Pužas, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Dangiras Samalius bei administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Liutauras Mockus, Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimo instituto mokslo darbuotojas dr. Nerijus Nika ir jaunesnysis mokslo darbuotojas Andrius Skersonas, Salantų žvejų klubo nariai, bendruomenės atstovai.

Salantų miesto tvenkinio ir pralaidos tyrinėjimo darbus atlieka UAB „Primega“, kuri pagal pasirašytą pirkimo–paradavimo sutartį įsipareigojo paruošti užtvankos griovimo / rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų alternatyvas. Pasitarime jos ir buvo pristatytos. Susirinkę ekspertai ir bendruomenės nariai išreiškė savo nuomonę ir pritarė vienai iš pasiūlytų alternatyvų, kuri geriausiai atkurtų lašišinių žuvų migracijos sąlygas bei patenkintų visuomeninius Salantų miesto gyventojų poreikius. Pagal pasirinktą alternatyvą būtų planuojamas visiškas pralaidos demontavimas, upės vagos atstatymas, naujo tvenkinio šalia upės įrengimas. Pagal šį pasirinkimą bus paruoštas techninis darbo projektas.

Žuvų migracijos kelio atkūrimas ties Salantų miesto užtvanka numatytas Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ir žemės ūkio ministrų 2017 gegužės 5 d. įsakymu Nr.D1-375/3D-312, bei Salantų regioninio parko planavimo schemoje (ribų ir tvarkymo), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 573.