aA
Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, bet kartais visas jas išsiaiškinti būna nelengva. Išsiruošę žvejoti į ežerą motorine valtimi galite būti pavaišinti bauda, paskutinę minutę paaiškėjus, kad būtent šiame ežere vandens transporto priemonių eismas yra ribojamas.
Ilgio ežeras
Ilgio ežeras
© Shutterstock

Taisyklėse nurodyti 36 ežerai, kuriuose ribojamas motorinių vandens transporto priemonių eismas. KABLYS.lt domėjosi, kokią grėsmę aplinkai kelia motorinės valtys:

Vandens bangavimas

Grėsmių sąraše motorinių valčių sukeliamas bangavimas užimą pirmą vietą. Dėl bangavimo dumblu užteršiamas žuvų nerštavietės, atidengiamos pakrantės medžių šaknys. Tačiau bangavimas daugiausia žalos pridaro vandens paukščiams – išardomi ant vandens pastatyti jų lizdai, nuo vandens siūbavimo iškrenta kiaušiniai.

Vandens drumstimas

Motorinių valčių variklių sraigtai ar vandens turbinos sukelia stiprią turbulenciją. Iš vienos pusės, ji praturtina vandens masę deguonimi, iš kitos – žudo zooplanktoną. Seklesniuose vandenyse sraigtai pakelia dugno nuosėdas, taip padidindami vandens drumstumą, biogeninių medžiagų ir teršalų kiekį vandenyje. Dėl pakilusių nuosėdų vandenyje taip pat padaugėja maistinių medžiagų, kurios gali paskatinti vandens „žydėjimą“.

Vandens drumstumas taip pat neleidžia nardantiems vandens paukščiams rasti maisto. Į vandenį pakeltos vandens telkinio dugno dalelės po kiek laiko vėl nusėda ant vandens augalų, vabzdžių ar žuvų lervučių, ikrų ir šie žūva.

Triukšmas

Triukšmas nuo vandens transporto priemonių variklių ir į valties korpusą besidaužančių bangų kelia stresą paukščiams. Dėl nuolatinio triukšmo bei baidymo, mažėja perinčių paukščių, o retos jų rūšys gali iš viso apleisti vandens telkinį. Dažnai dėl šis triukšmas sutrikdo paukščių jauniklius ir šie atsiskiria nuo savo vadų.

Tarša

Plaukiojant motorinėmis transporto priemonėmis, į vandens telkinius patenka kuras, tepalai, degimo produktai. Iš dugno nuosėdų taip pat pakeliami jau anksčiau į ežerą nusėdę teršalai. Užterštas ežero dugnas ypač didelį pavojų kelia dugną rausiančios žuvims, pavyzdžiui, karpiams, kurie natūraliomis sąlygomis mūsų vandenyse dauginasi ypatingai retai.

Jei norite būti šiek tiek draugiškesni aplinkai ir rūpinatės žuvų ištekliais ir retomis vandens paukščių rūšimis, dažniau išsiruoškite į žūklę irkluojamomis valtimis. Žūklės malonumas dėl to nė kiek nenukentės.

Žemiau pateikiame sąrašą ežerų, kuriuose ribojamas motorinių vandens tranporto priemonių eismas.

1. Alytaus r. Obelijos ežeras (Metelių RP)

Nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis; nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama plaukioti burinėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 300 m nuo kranto ir savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių galingumas didesnis kaip 10 AG (8 kW), išskyrus išplaukimą ar parplaukimą mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

2. Biržų r. Širvėnos ežeras (Biržų RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis

3. Kauno m. Nemuno upė

Draudžiama plaukioti 500 m upės ruože žemiau Kauno marių užtvankos, išskyrus plaukimą plaukiojimo priemonėmis, skirtomis nustatytais maršrutais vežti keleivius arba krovinius. Prienų r. ir Birštono r. Nemuno upė (Nemuno kilpų RP) Nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 15 d. Nemuno ruože Lengveniškės–Prienai, Balbieriškis–Pelėšiškės savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu. Šis apribojimas netaikomas plaukiant plaukiojimo priemonėmis, skirtomis nustatytais maršrutais plukdyti keleivius arba krovinius.

4. Kauno m. Kauno r. Kaišiadorių r. Kauno HE tvenkinys (Kauno marių RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo Kauno marių prieplaukos iki įlankos Samylų k. arčiau kaip 200 m nuo kranto, išskyrus plaukimą vidaus vandenų keliu. Šiame ruože savaeigių plaukiojimo priemonių iškėlimas ir nuleidimas leistinas tik tam skirtose prieplaukose, prie aikštelės Grabučiškėse ir krantinės Samyluose. Draudžiama tvenkinio dalyje nuo Samylų k. įlankos iki Arlaviškių pusiasalio (ties Kruonio HAE) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis priplaukti prie kranto ne prieplaukose, poilsiavietėse ar stovyklavietėse. Draudžiama plaukioti savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo navigacijos sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d. mažesniu kaip 50 m atstumu nuo Arlaviškių ornitologinio ir Dabintos botaninio-zoologinio draustinio ribos.

5. Klaipėdos r. Karaliaus Vilhelmo kanalas

Leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

6. Kupiškio r. Notigalės ežeras

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

7. Lazdijų r. Dusios ežeras (Metelių RP)

Nuo navigacijos sezono pradžios iki birželio 20 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių galingumas 5 AG (4 kW) ir mažesnis, laikantis šių sąlygų:
1. neplaukiojama 300 m atstumu nuo kranto, išskyrus išplaukimą ar parplaukimą mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu;
2. išplaukimas ir parplaukimas vykdomas tik Metelių regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose išplaukimo ir parplaukimo vietose (prieplaukose).
Plaukiojant nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis su elektriniais varikliais ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis su elektriniais varikliais privalu laikytis 1 ir 2 punktuose nurodytų sąlygų visą navigacijos sezoną.
Draudimas netaikomas teikiant viešąsias paslaugas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), pažintinio vandens turizmo trasa, nustatyta Metelių regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose ir vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos patvirtintu Metelių regioninio parko pažintinio vandens turizmo schemos Dusios ežere tvarkos aprašu.

8. Lazdijų r. Metelio ežeras (Metelių RP)

Nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis; nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d. draudžiama plaukioti burinėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 300 m nuo kranto ir savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių galingumas didesnis kaip 8 kW, ir išskyrus išplaukimą ar parplaukimą mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

9. Lazdijų r. Snaigyno ežeras (Veisiejų RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

10. Lazdijų r. Ilgio ežeras (Veisiejų RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

11. Lazdijų r. Balsio ež. (Veisiejų RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis

12. Molėtų r., Švenčionių r. Asvejos (Dubingių) ežeras (Asvejos RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Žalktynės ir Vyriogalos įlankose.

13. Molėtų r. Kertuojų ežeras (Labanoro RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

14. Plungės r. Ilgio ežeras (Žemaitijos NP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

15. Plungės r. Platelių ežeras (Žemaitijos NP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, išskyrus atvejus nurodytus Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose patvirtinimo“, priede.

16. Rokiškio r. Rašų ežeras (Sartų RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

17. Šiaulių r. Bijotės ežeras (Kurtuvėnų RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

18. Šilutės r. Nemuno deltos šakos (Nemuno deltos RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Skirvytėje (Tiesioji), Aukštumalėje ir Purvalankyje.

19. Švenčionių r. Kretuono ežeras (Aukštaitijos NP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d.

20. Švenčionių r. Mažojo Siaurio ežeras (Labanoro RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis pietinėje ežero įlankoje nuo sąsmaukos ties kvartaline linija tarp Pasiaurės girininkijos miško 8 kvartalo ir Prūdiškės girininkijos miško 104 kvartalo (Švenčionėlių miškų urėdija). Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis ir nesavaeigėmis – nuo navigacijos sezono pradžios iki birželio 20 d.

21. Švenčionių r. Salaičių ežeras (Labanoro RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d.

22. Švenčionių r. Ešerinio ežeras (Labanoro RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo navigacijos sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d.

23. Telšių r. Biržulio ežeras (Varnių RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis; nesavaeigėmis – nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 d.

24. Telšių r. Saloto ežeras (Varnių RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

25. Trakų r. Akmenos ežeras (Trakų INP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

26. Trakų r. Lukos ežeras (Trakų INP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Draudimas netaikomas teisės aktų nustatyta tvarka teikiant viešąsias paslaugas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Ekologinių turizmo transporto grandžių Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje specialiuoju planu, nustatančiu vandens turizmo maršrutus.

27. Trakų r. Skaisčio ežeras (Trakų INP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

28. Trakų r. Totoriškių ežeras (Trakų INP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

29. Utenos r. Alaušo ežeras

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 200 m nuo ežero ir jame esančių salų krantų.

30. Varėnos r. Ūlos–Pelesos upė (Dzūkijos NP)

Plaukioti Ūlos upe leidžiama tik irklinėmis valtimis, baidarėmis ir kanojomis nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 31 d. Ūlos upės atkarpoje, esančioje Dzūkijos NP – vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 419 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos“ patvirtinta Dzūkijos NP planavimo schema. Plaukiojimą nurodytomis plaukiojimo priemonėmis organizuoja ir informaciją teikia Dzūkijos NP ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija.

31. Zarasų r. Šiurpio ežeras (Gražutės RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d.

32. Zarasų r. Švento ežeras (Gražutės RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

33. Zarasų r. Drūkšių ežeras

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo navigacijos sezono pradžios iki birželio 20 d. arčiau kaip 200 m nuo kranto šiaurinėje ežero dalyje, nuo Mištautų miško rytinio pakraščio iki Padrūkšės kaimo, vakarinėje ežero dalyje – nuo Ignalinos atominės elektrinės išleidimo kanalo iki Mačionių kaimo.

34. Zarasų r. Šventelio ežeras (Gražutės RP)

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d.

35. Zarasų r. Šiurpelio ežeras (Gražutės RP

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d.

36. Lazdijų r. Galadusio ežeras

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas didesnis kaip 10 AG (8 kW). Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 100 AG (75 kW), leidžiama plaukioti tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu visą navigacijos sezoną Lazdijų rajono savivaldybės nustatytomis pažintinio vandens turizmo trasomis, teikiant viešąją paslaugą – pažintinį plaukiojimą pramoginiu laivu.

RP – regioninis parkas, NP – nacionalinis parkas, INP – istorinis nacionalinis parkas.

Kablys.lt
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
5.0000

Iš Kauno marių žvejai traukia pasiligojusias žuvis: specialistas sako, kad problema tik gilės (1)

Kauno mariose žuvis gaudantys žvejai jau kurį laiką stebisi užkimbančiais laimikiais....

Mėgėjų žvejybos leidimai: kas ir kokį turi įsigyti?

Įsibėgėjant vasarai vis daugiau poilsiautojų nutaria išbandyti mėgėjų žvejybą , todėl...

Tinklais prekiavęs pažeidėjas sulaukė aplinkosaugininkų: laukia nemenka bauda

Savaitgalį Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai...

Selemonas Paltanavičius apie užtvankų žalą gamtai: turime pripažinti, kad buvo padaryta klaidų

„Sunku patikėti, tačiau kažkada Nemunas buvo pagrindinė mūsų krašto lašišų nerštavietė....

Pasakė, ką daro su konfiskuotomis žuvimis: yra du keliai

Sulaikę neteisėtai žvejojančius asmenis, aplinkosaugininkai dažniausiai randa ir žuvų. Jei...

Top naujienos

Į Lietuvą atkeliauja orų permainos: dienomis kai kur beliks 18, naktimis – vos 9 laipsniai

Pirmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, didesnėje šalies dalyje trumpai palis, vietomis...

Pajūrio užkandinėje dviejų sumuštinių laukė valandą, bet kai atnešė ir pravėrė dėžutes, suprato, kodėl čia plūsta žmonės (2)

Vasarą pajūris pritraukia daugybę žmonių iš visos Lietuvos – čia norisi patirti kuo daugiau...

Šaudynės prekybos centre Kopenhagoje: pranešama apie žuvusius ir sužeistuosius 22 metų įtariamasis – sulaikytas (1)

Per šaudynes prekybos centre Kopenhagoje yra žuvusiųjų ir sužeistųjų. Tai spaudos...

Siaubingas keršto planas: pagalbos teisėsaugoje ieškojusi moteris patyrė itin dideles kančias

„Išeisiu į laisvę ir ją užversiu , nebus sudėtinga“, – įkalintas tardymo izoliatoriuje...

Delfi Plius DELFI

Buvęs Rusijos deputatas: manau, kad Putino dienos suskaičiuotos (14)

Buvęs Rusijos Dūmos deputatas Ilja Ponomariovas paliko tėvynę po to, kai 2014 m. vienintelis...

Sprogus atominei bombai chemikas perspėja nedaryti vienos grubios klaidos: užteks muilo ir vandens (2)

Jeigu dėl vienokios ar kitokios priežasties atsidursite situacijoje, kai prireiks skubiai nuo savo...

Lietuviai pešasi dėl populiariausios šios vasaros atostogų krypties: skrenda per aplink, permoka už viešbučius

Lietuviai neatsilieka nuo visos Europos tendencijų. Šią vasarą populiariausia atostogų kryptimi...

Ekspertai paaiškino, ką reikia žinoti apie braškes: jokiais būdais neišmeskite jų kotelių

Turbūt dauguma sutiktų, kad pati populiariausia šiltojo sezono uoga yra braškė. Su tuo sutiktų...

Karas Ukrainoje. Zelenskis neigia, kad Rusija kontroliuoja Lysyčanską, bet Ukrainos kariai jau atsitraukė

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį paneigė Maskvos pareiškimą, kad Rusijos...

Gydytoja papasakojo apie vėžį, dažniau puolantį darbingo amžiaus žmones: atpažinti padės 6 požymiai

Melanoma yra vienas labiausiai paplitusių onkologinių susirgimų pasaulyje, kartu ir viena...