Prieina jaunas žvejys prie senio ir klausia :

– Ar kimba kas nors ?

– Aišku, kad kimba. O kur tavo žuvys?

– Aj… aš mažas paleidžiu, o dideles į degtukų dėžutę dedu.

Atsiuntė Rolandas