Ateina mokytoja į klasę ir klausia:

– Kas žino, kodėl plekšnė tokia plokščia?

Visi pakelia rankas, o mokytoja parodo į Marytę. Marytė atsako:

– Plekšnė tokia plokščia todėl, kad pasislėptų jūros dugne.

Mokytoja sako:

– Teisingai, Maryte, šaunuolė!

Petriukas vis kelia ranką, mokytoja kviečia jį ir sako:

– Na, Petriuk, atsakyk!

Petriukas:

– Plekšnė plokščia todėl, kad ją buvo „paspaudęs“ banginis!

Mokytoja supyksta:

– Petriuk, neišsidirbinėk, nes eisi pas direktorių!

Šiek tiek nurimusi mokytoja tęsia pamoką:

– Vaikai, pasakykite, kodėl vėžio tokios didelės akys?

Onutė:

– Vėžio tokios didelės akys todėl, kad jis viską matytų purviname vandenyje.

Mokytoja:

– Teisingai! O dabar, Petriuk, tu pasakyk, kodėl vėžio tokios didelės akys.

Petriukas:

– Na kaip... Jis gi matė, kaip banginis „prispaudė“ plekšnę...

Atsiuntė Dainius