Ateina žvejys ant užledėjusio ežero, išsitraukia grąžtą ir staiga pasigirsta balsas:
– Čia žuvies nėra…

Žvejys nuėjo į kitą vietą. Jau ruošias gręžti eketę ir vėl balsas:
– Čia irgi žuvies nėra…

Persigandęs žvejys klausia:

– Kas čia po galais šneka?
– Dailiojo čiuožimo direktorius.

Atsiuntė Andrius