Verslinių žvejybos įrankių tipas, tinklinių įrankių akių dydis, bendras kabliukų skaičius (žvejojant ūdomis), atskirai kiekvieno tipo pastatytų verslinės žvejybos įrankių bendras ilgis ir jų pastatymo laikas į priekrantės žurnalą įrašomas:

  • žvejojant pasyviosios žvejybos įrankiais – ne vėliau kaip per 15 minučių laivui pasiekus krantą po žvejybos įrankių pastatymo;

  • žvejybos įrankių tikrinimo ar ištraukimo iš vandens laikas į priekrantės žurnalą įrašomas iki jų tikrinimo ar ištraukimo pradžios;

  • žvejybos produktų iškrovimo vietoje apytikslis žuvų svoris surašomas į priekrantės žurnalą ne vėliau kaip per 30 minučių laivui su žvejybos produktais pasiekus krantą žvejybos produktų iškrovimo vietoje.

Popierinio priekrantės žurnalo užpildytų lapų pirmasis egzempliorius pateikiamas Žuvininkystės tarnybai ne rečiau kaip du kartus per mėnesį – iki kiekvieno mėnesio 5 ir 20 dienos, jei priekrantės žvejyba buvo vykdoma atitinkamą laikotarpį.

Žuvininkystės tarnyba popierinio priekrantės žurnalo duomenis suveda į Žuvininkystės duomenų valstybės informacinę sistemą.

Jeigu įrankiams pastatyti ir laimikiui atgabenti naudojami skirtingi žvejybos laivai, pildomas to žvejybos laivo, kuriuo buvo pastatyti žvejybos įrankiai, priekrantės žurnalas – viena eilute žemiau pateikiamų duomenų apie sugautų žuvų kiekį turi būti padarytas įrašas, kuriuo laivu buvo atgabentas laimikis.