Unguriukų įveisime kartu su Žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos departamento darbuotojais ir Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos bei Žaslių lopšelio-darželio „Žaliasis klevelis“ vaikais dalyvavęs žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas pasidžiaugė, kad įžuvinant Lietuvos vandenis tokiomis retomis veislėmis atkuriami žuvų ištekliai.

„Europinis ungurys – sparčiai nykstanti žuvų rūšis. Ji menksta ne tik dėl žmonių veiklos, bet ir dėl klimato kaitos, vandens būklės. Iki šiol nėra žinoma, kas nulėmė staigų ir drastišką ungurių populiacijos mažėjimą, tačiau dalyje savo paplitimo arealo šios žuvys visiškai išnyko, o kitose vietose jų žymiai sumažėjo. Tad įžuvinimo darbai yra itin svarbūs, kad šios žuvų rūšies populiacija didėtų“, – sako žemės ūkio ministras K. Navickas.

415 kg stiklinės stadijos europinių ungurių Žuvininkystės tarnybą pasiekė šį pavasarį. Tiekėjas žuvis pristatė specialiose talpyklose, pritaikytose saugiam gyvų žuvų transportavimui, tiesiai iš Prancūzijos. Kurį laiką žuvys buvo karantinuojamos, vėliau pradėtos maitinti ir įgavo tamsią spalvą.

Ungurys

Ungurių kiekis Lietuvos vandens telkiniuose yra tiesiogiai priklausomas nuo įžuvinimo apimčių. Nuo 2011 m. Žuvininkystės tarnyba kasmet unguriais įžuvina daugiau nei 150 skirtingų vandens telkinių.

Iš viso 2011–2023 m. į Lietuvos vandens telkinius įveista virš 13 mln. europinių ungurių. Šių žuvų išteklių valdymo planas Lietuvoje finansuojamas iš Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų veiksmų programą.

Europinis ungurys (Anguilla anguilla L.) – tai vertinga, plėšri, dugninė žuvis, mėgstanti slėptis dumble, prie akmenų, medžių šaknų, nuskendusių šakų. Per metus ungurių svoris padidėja 2–3 kartus. Dažniausiai sugaunami 0,2–1,5 kg, tačiau gali užaugti iki 1,2 m ilgio ir 3 kg svorio. Ungurių lytis susiformuoja jiems pasiekus 50 g svorio. Patelės užauga iki 3 kg, o patinėliai retai kada siekia 300 g.

Dirbtinis europinių ungurių veisimas nevykdomas niekur pasaulyje. Unguriai neršia Sargaso jūroje, Atlanto vandenyne. Golfo srovė ungurių lervutes atneša iki Europos krantų, kur jos virsta vadinamaisiais stikliniais unguriais. Čia žuvys sugaunamos ir gabenamos į kitas šalis, kurios turi pasitvirtinusios Ungurių išteklių valdymo planus ir taip siekia atkurti šių žuvų išteklius ne tik savo šalyje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.