Šiuo metu programėlės pagalba teikti duomenis tiek vykdant mėgėjišką žvejybą laivu, tiek žvejojant nuo kranto nėra privaloma – skatinamas geranoriškas žvejų mėgėjų įsitraukimas, išbandant naujosios programėlės veikimą. Tačiau, nuo 2025 m. sausio 1 d. įsigaliojus Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklių pakeitimams, duomenys apie mėgėjų žvejybos metu sugautą laimikį turės būti registruojami mobiliojoje programoje eLaimikis.

,,Inovatyvus žvejų mėgėjų žvejybos duomenų rinkimas yra būtinas, siekiant užtikrinti ilgalaikį Baltijos jūros biologinių išteklių išsaugojimą, valdymą ir tvarų naudojimą. Neturint kokybiškų duomenų, nebus galima įvertinti mėgėjų žvejybos poveikį Baltijos jūros žuvų ištekliams ir tup pačiu argumentuotai derėtis su Europos Komisiją dėl žvejybos reguliavimo priemonių“, – pabrėžia žemės ūkio ministras K. Navickas.

Mobiliojoje programoje fiksuojami duomenys apie žvejybos pradžios ir pabaigos laiką, sugauto laimikio rūšį, dydį ir svorį. Taip pat prašoma pateikti informaciją, ar žuvis paleista, ar pasilikta. Patvirtinus žvejybos metu suvestus duomenis, jie automatiškai patenka į Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės duomenų informacinę sistemą (ŽDIS).

Jeigu žvejyba vykdoma laivu Baltijos jūroje, už laive esančių žvejų mėgėjų duomenų ir jų sugauto laimikio registravimą mobiliojoje programoje ir pateikimą ŽDIS bei pateiktų duomenų teisingumą yra atsakingas laivo kapitonas. Žvejojantys nuo kranto asmenys į programėlę duomenis suveda patys.

Mobiliosios programėlės atsisiuntimas iš Google „Play“ arba „Apple Store“ parduotuvių yra nemokamas. Naudotojo atpažinimas atliekamas per elektroninių viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, spaudžiant aktyvų mygtuką „Prisijungti per el. valdžios vartus“.

Mobiliojoje programėlėje suvesti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Žuvininkystės tarnybos asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.

Mobiliosios programėlės eLaimikis kūrėja ir valdytoja yra Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Projektas įgyvendintas iš Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo lėšų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir išsaugojimas“ priemonę „Kontrolė ir įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas“.