Tai reglamentuoja Pasyvios žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-463 „Dėl pasyviosios žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse taisyklių patvirtinimo“.

Vakariniame sektoriuje žvejybos įrankius privalo žymėti galine žvejybos įrankio gaire, ant vakariniame sektoriuje (kompaso pusapskritimis nuo pietų per vakarus iki šiaurinės ašies) esančio pasyviosios žvejybos įrankio galo galinės žvejybos įrankio gairės įrengiamos: dvi geltonos arba juodos vėliavos, dvi šviesą atspindinčios juostos.

Rytiniame sektoriuje – ant rytiniame sektoriuje (kompaso pusapskritimis nuo šiaurės per rytus iki pietinės ašies) esančio pasyviojo žvejybos įrankio galo galinės žvejybos įrankio gairės įrengiamos: viena geltona arba juoda vėliava, viena šviesą atspindinti juosta.

Žvejybos laivo registracijos numeris ant galinės žvejybos įrankio gairės ir tarpinės žvejybos įrankio gairės nurodomas raidės ir skaičiai kiek galima aukščiau virš vandens, kad būtų įskaitomi, paviršiaus, ant kurio nurodytas registracijos numeris, spalva kontrastinga raidžių ir skaičių spalvai bei ant kiekvienos galinės žvejybos įrankio gairės nurodytos raidės ir skaičiai netrinami, nekeičiami ir privalo būti įskaitomi.

Galinės žvejybos įrankio gairės viršuje įrengtas viršutinis ženklas arba radaro atšvaitas turi būti ne mažesnis nei 15 cm skersmens.

Su Pasyviosios žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse taisyklėmis galima susipažinti ČIA.