„Aplinkos ministerija siekia ne tik pagerinti žuvų išteklių būklę, bet ir suteikti žvejams galimybę persiorientuoti į kitus verslus. Rūpinamės, kad procesas vyktų sklandžiai ir efektyviai, o žvejai gautų teisingą kompensaciją,“ – teigia aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Išmokos bus skiriamos ūkio subjektams, kurie teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas perleidžia aplinkos ministro įgaliotai įstaigai ir nutraukia verslinę žvejybą vidaus vandenyse.

Paraiškas kviečiami teikti fiziniai asmenys, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir paraiškos teikimo metu turinčios teisę į žvejybos kvotą. Išmokos nebus skiriamos ūkio subjektams, kurie turi teisę į žvejybos kvotą tik polderiuose ar (ir) tik specializuotajai stintų žvejybai.

„Kad apribojimai verslinei žvejybai yra naudingi aplinkosauginiu požiūriu – abejonių nekyla. Tačiau jie atneš ir ekonominės naudos, nes už pasitraukimą iš verslinės žvejybos skiriamos išmokos gali tapti paskata asmenims perorientuoti savo vykdytą veiklą į kitas sritis, pavyzdžiui vandens turizmą“, – sako Artūras Pužas, APVA Aplinkosaugos departamento direktorius.

Didžiausia galima išmokos suma pareiškėjams apskaičiuojama susumavus pareiškėjo 2018–2022 m. vidaus vandenyse iš žvejybos veiklos turėtas pajamas, su žvejybos veikla susijusio ilgalaikio materialaus turto likutinę vertę, darbuotojų atleidimo išlaidas ir nuostolius.

Ūkio subjektui pasitraukus iš žvejybos verslo jo turėta žvejybos įrankių kvota nebegalės būti panaudota. Norintys gauti išmoką ūkio subjektai turės perleisti visą turimą žvejybos kvotą. Preliminariais Aplinkos ministerijos skaičiavimais pasitraukti iš žvejybos verslo Kuršių mariose planuotų trečdalis įmonių.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. birželio 3 d. 8.00 val. iki liepos 19 d. 16.00 val. APVA sprendimu paraiškų teikimo terminas gali būti pratęstas. Daugiau informacijos, išsamios sąlygos ir paraiškos forma – APVIS sistemoje.

Turint klausimų, prašome kreiptis el. p. zvejyboskvotos@apva.lt bei tel. +370 602 86 818.