Praėjusį ketvirtadienį 10 tūkstančių lašišų ir 6 tūkstančiai šlakių jauniklių nėrė į Vilnelės vandenis. Padedant Vilniaus aplinkosaugininkams žuvelės buvo išleistos į 10 skirtingų vietų Vilniaus apylinkėse. Be aplinkosaugininkų Žuvininkystės tarnybos specialistams talkino ir visuomeninės gamtos apsaugos asociacijos „Lašišos dienoraštis" nariai bei kiti gamtos mylėtojai.

Visos į Lietuvos upes paleistos lašišos ir šlakiai buvo išveisti Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyryje.