Kovo pradžioje su Lenkijos kolegomis susitikę Lietuvos žuvininkystės tarnybos specialistai aptarė plačiažnypių vėžių veisimo galimybes. Susitikime taip pat pasikeista informacija apie situaciją, kuri pastaruoju metu susiklostė su šia Berno konvencijos saugoma vėžių rūšimi.

Tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje plačiažnypliai vėžiai sparčiai nyksta – šios rūšies išlikimui rimtą pavojų kelia kitos invazinės vėžių rūšys, tarp kurių pavojingiausi yra rainuotieji vėžiai. Abiejų šalių atstovai sutarė, kad reikia imtis priemonių, kurios padėtų sustiprinti plačiažnyplių vėžių populiacijas – buvo aptartos dirbtinio vėžių veisimo, ligų tyrimų, bendrų biotechnologijų, auginimo ir įveisimo į natūralius vandens telkinius galimybės.

Buvo sutarta parengti tarptautinę bendradarbiavimo sutartį sukuriant prielaidas tarptautinių projektų, skirtų plačiažnyplių vėžių ištekliams Lietuvoje ir Lenkijoje atkurti, pasinaudojant Europos Sąjungos subsidijomis pagal Life + programą ir kitomis finansavimo galimybėmis ateityje. Taip pat buvo išsakyta mintis, kad būtų verta į bendrą veiklą įtraukti Čekijos mokslininkus, kadangi jie turi nemažai vėžinininkystės patirties – praverstų jų geroji praktika gelbėjant šią nykstančią vėžių rūšį.

Šaltinis
Kablys.lt