Šią savaitę Vyriausybė nusprendė, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės funkcijas ateityje vykdys viena institucija – Aplinkos apsaugos departamentas. Visi regionų RAAD bus sujunti į vieną tokiu būdu tikintis skaidresnės ir efektyvesnės aplinkos kontrolės, biudžetinių įstaigų skaičiaus mažinimo.

„Dėl šiuo metu veikiančios aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės organizavimo sistemos griežtai yra pasisakę EBPO ekspertai. Pasak jų, mūsų šalyje neužtikrinamas vieningas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės planavimas, vykdymas bei nėra tinkamos rezultatų vertinimo sistemos, – teigia aplinkos viceministras Mindaugas Gudas.

M. Gudas šią ir kitą savaitę lankosi šalies regionuose, kur susitinka su RAAD darbuotojais, pristato pertvarkos gaires ir priežastis. Pagrindinis tikslas – užtikrinti efektyvesnę pažeidimų kontrolę, pagerinti aplinkos būklę bei sudaryti vienodas sąlygas ūkio subjektų veiklai, teikti kokybiškesnę pagalbą verslui.

Lietuvos aplinkos apsauga

Kadangi atskiruose regionuose dėl skirtingo ūkinės veiklos pobūdžio ir intensyvumo skiriasi aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės krūvis, kontrolės planavimas vienoje institucijoje leistų geriau paskirstyti resursus. Pertvarkyta kontrolės organizavimo, kompetencijų ugdymo ir paskirstymo sistema padėtų sėkmingiau atlikti sudėtingus patikrinimus, nustatyti valstybiniu ir tarpvalstybiniu mastu atliekamus pažeidimus. Taip pat vieningas teisinių reikalavimų traktavimas ir efektyvesnė ūkio subjektų konsultavimo sistema sumažintų naštą verslui.

Pertvarką numatoma vykdyti kaip galima labiau išlaikant darbo vietas regionuose. Minėtas funkcijas Aplinkos apsaugos departamentas, pritarus balsavime Seime, perims ne vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d.