Tvenkinio vandens kokybė jau praėjusių metų pabaigoje atitiko normas, tačiau vandenio kokybę vis viena reikėjo stebėti. Aplinkosaugos specialistai išanalizavę visus naujausių tyrimų duomenis konstatavo, kad vandens kokybė šiai dienai jau tinkama gėlavandenėms žuvims gyventi ir veistis.

Ilgalaikiai Obelės upelio vandens tyrimai rodo, kad vandens kokybė Pakruojo rajono Petraičių tvenkinyje gera. Vandens mėginiai tyrimams yra imami Obėlės upelyje prieš įtekant į Petraičių tvenkinį ir ištekant iš jo. Paskutinio tyrimo duomenimis ištirpusio vandenyje deguonies kiekis atitinka normas ir ištekant iš tvenkinio net yra didesnis nei įtekant. Vandens rūgštingumas pH taip pat normalus ir tiek įtekant, tiek ištekant iš tvenkinio svyruoja apie 8.

Buvo atliktas ir biocheminio deguonies suvartojimo tyrimas. Jis atitinka normas, tai yra neviršija 6 mg/l O2. Per gaisrą Radviliškio granulių gamykloje, į Obelės upelį įtekančio vandens BDS normos buvo viršytos 500 kartų. Taip pat tirta, kiek Obelės upelio vandenyje yra nitritų, azoto ir fosforo.

Obėlės upelis ir Petraičių tvenkinys buvo užteršti pernai spalį, kuomet per gaisrą Radviliškyje, granules gaminančioje įmonėje, po gesinimo užterštas vanduo pateko į Obelės upelį ir į Radviliškio miesto nuotekų tinklus. Radviliškio nuotekų valymo įrenginių darbas dėl patekusių taršalų sutriko ir nevalytos nuotekos kurį laiką tekėjo į Obelės upelį. Taršalai pasiekė ir Pakruojo rajono, Petraičių tvenkinį.

Nuo ekstremalaus įvykio paskelbimo pradžios iš Petraičių tvenkinio į kitus vandens telkinius buvo perkelta beveik 20 tonų gyvos žuvies. Vėliau buvo renkamos ir registruojamos kritusios žuvys. Surinkta daugiau kaip 4 tonos žuvies.

Šiai dienai galima pasidžiaugti naujausių tyrimų rezultatais. Jie rodo, kad upelio ir tvenkinio vanduo jau visiškai išsivalė ir vėl yra tinkamas gėlavandenėms žuvims daugintis ir augti.