„Norėtume priminti užtvankų ir hidroelektrinių savininkams, kad upės ir jų ištekliai priklauso visiems Lietuvos žmonėms, – sako aplinkos viceministras Martynas Norbutas. – Neleisdami įrengti žuvitakių ir sudaryti galimybių žuvims migruoti, jie daro didelę žalą gamtai.“

Kol kas yra įrengti tik 26 žuvitakiai. Aplinkos ministerija, norėdama paskatinti jų įrengimą, surado tam lėšų. Valstybinės Vandenų srities plėtros 2017-2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų planas numato įrengti žuvų pralaidas ar kitomis priemonėmis užtikrinti galimybę žuvims migruoti dar 20 užtvankų. Šioms pralaidoms numatyta skirti 1,6 mln. eurų (75 proc. iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir 25 proc. iš valstybės biudžeto). Tačiau dauguma užtvankų savininkų neleidžia statyti žuvitakių net ir iš šių lėšų.

„Juodajame“ sąraše – užtvankos ir hidroelektrinės Vokės upėje ties Grigiškėmis savininkai, atsisakę sudaryti panaudos sutartį žuvitakio statybai, Akmenių HE užtvankos Lėvens upėje savininkai, neleidę rekonstruoti žuvitakį, Jundeliškių užtvankos ir HE Verknės upėje savininkai, neteikiantys atsakymo dėl galimybės sudaryti panaudos sutartį žuvitakiui įrengti, ir kt.

Šiuo metu užtvankų savininkai, nesilaikantys nustatytų tvenkinio darbo režimo ar aplinkosaugos reikalavimų, gali būti baudžiami ne didesne kaip 140 eurų bauda. Tokia bauda, viceministro Martyno Norbuto žodžiais, neatgraso nuo pažeidimų, todėl artimiausiu metu bus siūloma patikslinti Administracinių nusižengimų kodeksą ir dešimteriopai padidinti baudas.

Netrukus prasidės daugelio žuvų nerštas. Pagal taisykles jo laikotarpiu – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. – vandens lygis tvenkiniuose turi būti kuo stabilesnis ir ne žemesnis už normaliai patvenktą lygį (NPL). Žuvų pralaidos turi veikti visą teorinį žuvų neršto migracijos laikotarpį.

Aplinkos ministerija kviečia žmones būti savo krašto šeimininkais ir pastebėjus, kad žuvų neršto laikotarpiu (nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.) neveikia žuvitakis ar vanduo tvenkinyje pažemintas žemiau NPL, apie tai pranešti Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo skyriui tel. (8 5) 273 2995.